BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fliegner Wojciech (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie strategiczne informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego na szczeblu samorządu terytorialnego
Strategic management of informatization and information society development at the level of local self-government
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 71-81, tab., biblior. 11 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Zarządzanie strategiczne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Information society, Strategic management, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Wielkopolska
Poland, Wielkopolska
Abstrakt
W regionalnej strategii informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego należy zaproponować rozwiązania, które pozwoliłyby na dobre powiązanie celów strategicznych z realizowanymi projektami. Ze względu na potrzebę zweryfikowania stopnia osiągnięcia celów należy zdefiniować w strategii mające temu służyć wskaźniki (wskaźniki rezultatu i produktu) oraz określić oczekiwane wartości tych wskaźników. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to assess the strategic management aspects of informatization and information society development in the Wielkopolska region. The paper explains the nature, scope and key relationships occurring in the e-government. In the practical part, diagnosis of public e-services in the Wielkopolska region was made. The article ends with recommendations for the development and improvement of strategic management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010.
 2. Europejska agenda cyfrowa, 2010.
 3. e-Wielkopolska: strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim, 2004.
 4. Guidelines for systems of monitoring and evaluation, European Commision, 2006.
 5. i2010-Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, 20005.
 6. Olejniczak K. Olejniczak M., Ewaluacja projektów i programów finansowych ze środków Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2004, nr 2.
 7. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015, 2011.
 8. Program operacyjny rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim w latach 2007-2013, 2007.
 9. Strategia informatyzacji Miasta Poznania, 2004.
 10. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w roku 2013, 2008.
 11. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2012, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu