BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Celiński Ireneusz (Silesian University of Technology, Poland), Sierpiński Grzegorz (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Dynamiczne zarządzanie flotą transportu zbiorowego
A Dynamic Management of a Public Transportation Fleet
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 3, s. 135-143, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie transportem, Transport, Zarządzanie flotą pojazdów
Transport management, Transport, Fleet management
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Artykuł dotyczy problematyki zarządzania ilostanem środków transportu zbiorowego w przedsiębiorstwach transportu publicznego. Zaproponowano koncepcję akwizycji parametrów wymiany pasażerów w komunikacji zbiorowej w czasie rzeczywistym. Przedmiotowa akwizycja odbywa się na bazie wideorejestracji wymiany pasażerów. Metodyka badawcza: W przedmiotowej metodyce wykorzystano materiały wideo zarejestrowane w trakcie procesu wymiany pasażerów w środkach transportu zbiorowego. Proces wymiany pasażerów rejestrowano z wykorzystaniem kamer przemysłowych CCTV w standardzie PAL. Proponowana metodyka zarządzania ilostanem środków transportu opiera się na dynamicznym pomiarze strumieni ruchu podróżnych. Pomiar wykonywany jest w punktach dostępu do infrastruktury transportu zbiorowego. Wyniki: Tworzone charakterystyki popytu pozwalają nie tylko na szacowanie wielkości strumieni ruchu w transporcie zbiorowym, ale również na ich jakościowy opis. Tego typu podejście umożliwia elastyczne konstruowanie oferty przewozowej w celu równoważenia popytu na realizację podróży. Ponadto operator transportu zbiorowego, na podstawie tego typu badań, jest w stanie elastycznie dysponować flotą. Wnioski: System taki może określać jakość transportu zbiorowego. W aspekcie systemów ITS zwraca uwagę możliwość wykorzystania tej metodyki w celu konstrukcji dynamicznych rozkładów jazdy. (abstrakt oryginalny)

Background: The present paper deals with the problems of a public transportation fleet management in public transportation operators. A management concept is proposed based on a real-time acquisition of parameters of public transportation passenger exchange. Methods: The relevant research utilised video materials documenting the processes of passenger exchange in public transportation. The proposed methodology is based on a dynamic real-time measurement of passenger streams. A characteristic feature of the measurement methodology applied is that the data is collected outside the vehicles, with a CCTV camera used per access point. Demand for the public transportation service are calculated using the image processing. Results: The derived demand characteristics allow not only an estimation of the magnitude of traffic streams in public transportation but also their qualitative description. Such an approach permits a flexible design of the transportation offer to adapt to the demand. This allows matching the timetables to the density functions describing the demand for public transportation within the space of transportation networks. In addition, based on the results of this type of research, a public transportation operator may despatch the vehicle base in a flexible way. For each run of a bus or tram fleet, basing on the registered passenger traffic streams, it is possible to rationally despatch the vehicles with suitable capacity. Conclusions: A system of this type is capable of determining the quality of work of the public transportation. With the ITS systems being introduced still more widely, the proposed methodology allows the design and implementation of dynamic timetables. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Celiński I, Sierpiński G., 2012, Opór przestrzeni dla alternatywnej realizacji podróży. [w:] Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu [Space impedance for alternative travel]. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Nr 2 (98)/2012. Kraków, pp. 49-86.
 2. European Platform on Mobility Management; [online], 1.02.2013, http://www.epomm.eu
 3. Karoń G., Janecki R., Sobota A., Celiński I., Krawiec S., Macioszek E., Pawlicki J., Sierpiński G., Zientara T., Żochowska R., 2009, Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008÷2011. Analiza ruchu. [The investment program tramway development for the years 2008 ÷2011. Traffic Analysis.] Praca naukowobadawcza NB-67/RT5/2009.
 4. Klein J., 2008, Taken for a ride, The Open Planning Project.
 5. Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 - Development and International Co-operation: Environment 1987 [online], 1.02.2013, http://www.undocuments.net/wced-ocf.htm
 6. Sierpiński G., Celiński I., 2012, Use of GSM Technology as the Support to Manage the Modal Distribution in the Cities. In: Subic A., Wellnitz J., Leary M., Koopmans L. (Eds.): Sustainable Automotive Technologies 2012. Springer, Heidelberg, pp. 235-244.
 7. Sierpiński G., 2011, Integration of activities as a method to the sustainable mobility. In: Janecki R., Sierpiński G. (Eds.): Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. New Culture of mobility. Publishing House of Silesian University of Technology. Monograph no 324. Gliwice, pp. 93-102.
 8. Sierpiński G., 2012, Theoretical Model and Activities to Change the Modal Split of Traffic. Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science, Springer, Springer Volume 329, Heidelberg, pp. 45-51.
 9. Sobh T., Elleithy K., Mahmood A., Karim M., 2007, Innovative Algorithms and Techniques in Automation, Industrial Electronics and Telecommunications, Springer, Netherlands.
 10. Toolbox for Mobility Management Measures in Companies; [online], 1.02.2013, http://www.mobilitymanagement.be/english/index.htm
 11. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym [The Act on the public transport], Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13.
 12. White Paper: European transport policy for 2010: time to decide. COM(2001) 370.
 13. White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system. COM(2011) 144.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu