BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajos Małgorzata
Tytuł
Technologie geoinformatyczne w administracji publicznej : analiza piśmiennictwa naukowego
Geoinformatics technologies in public administration : analysis of journals
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 83-98, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Informacja przestrzenna
Public administration, Spatial information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Najogólniej informatyka to dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów1, w tym technologiami przetwarzania informacji i technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w rozwoju technologii informatycznych, m.in. również w administracji publicznej2. Nowe środki i formy działania usprawniają pracę urzędów, które stają się bardziej przyjazne dla obywateli. Ocenia się, że 80% decyzji administracyjnych jest podejmowanych na podstawie informacji przestrzennej, określanej też mianem informacji geograficznej lub geoinformacji, czyli informacji bezpośrednio lub pośrednio odniesionej do położenia, wielkości, kształtu oraz relacji przestrzennych zachodzących między obiektami, zjawiskami lub procesami. Bez informacji przestrzennej administracja publiczna nie mogłaby funkcjonować. (abstrakt oryginalny)

Geoinformatics technologies have been widely applied to almost all scientific fields of work and practical human activities. In the case of public administration, their use concern among others spatial planning, environmental protection, architecture, investment processes. The goal of this article is to identify the research directions in application of geoinformatics technology in public administration by reviewing Polish and international geoinformation journals. Critical analysis and bibliometric study have been carried out. Journals are studied for the 2007-2010 period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza wiedzy. GIS dla samorządów, http://www.24gis.pl/bazawiedzy.php?id=2&art=16.
 2. Bielecka E., Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2006.
 3. Brzuchowska J., Nowy wymiar planowania systemów usług miejskich dzięki geokodowaniu, "Roczniki Geomatyki" 2010, t. 8, z. 1, s. 17-21.
 4. Ciupa S., Dzwonkowska K., Kisiel J., Analiza i ocena potrzeb w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej w samorządach lokalnych, Baza wiedzy. GIS dla samorządów, http://www.24gis.pl/bazawiedzy.php?id=2&art=1.
 5. Czochański J., GIS w rozwoju serwisów informacyjnych i dostępności IT dla administracji, w: GIS w serwisach informacyjnych administracji publicznej, Centrum Promocji Informatyki Warszawa 2005, s. 9-22.
 6. Encyklopedia PWN, hasło: informatyka, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id= 3914698.
 7. Gaździcki J., Informacja przestrzenna w e-administracji, w: GIS w serwisach informacyjnych administracji publicznej, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2005, s. 5-7.
 8. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Informacja i informatyka w administracji publicznej, red. G. Szpor, Górnośląskie Centrum Informacji o Przestrzeni, Katowice 1993.
 10. Informacja i informatyka w administracji publicznej, t. 2, red. A.T. Jankowski, Górnośląskie Centrum Informacji o Przestrzeni, Katowice 1994.
 11. Internetowy Leksykon Geomatyczny, hasło: geoinformatyka, http://www.ptip.org.pl/.
 12. Kozłowski T., Administracja w trójwymiarze, http://cio.cxo.pl/news/316865/Administracja.w.trojwymiarze.html.
 13. Raport końcowy projektu badawczego "Koncepcja SIP w Polsce" PBZ-024-13, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 2000.
 14. Sambura A. , Bajorski M., Trendy i problemy rozwoju systemów i zastosowań geoinformacji w samorządzie terytorialnym, "Roczniki Geomatyki" 2007, t. 5, z. 3, s. 160.
 15. Sambura A., Bajorski M., Trendy i problemy rozwoju systemów i zastosowań geoinformacji w samorządzie terytorialnym, "Roczniki Geomatyki" 2007, t. 5, z. 3, s. 159-166.
 16. Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r., raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, październik 2010, http://www.geoforum. pl/?page=news&id=9556&link=gis-w-polowie-polskich-urzedow&menu=46814,46836.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu