BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudzińska-Kuna Agnieszka (Uniwersytet Łódzki), Papińska-Kacperek Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Usługi elektronicznej administracji dla obywateli w Polsce - wybrane aspekty
e-Government Services for Citizens in Poland - Selected Aspects
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 119-131, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Techniki informacyjne, Społeczeństwo informacyjne, e-administracja, e-usługi publiczne
Information techniques, Information society, e-government, Public e-services
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
E-government to zintegrowane działania, których celem jest stworzenie tańszej i skuteczniejszej administracji. W praktyce jest to zastosowanie technik IT w komunikacji urząd-obywatel, urząd-firma i urząd-urząd. Od roku 2001 Komisja Europejska śledzi dostępność on-line i stopień zaawansowania wybranych usług w celu zobrazowania postępu i identyfikacji najlepszych praktyk w zakresie e-government. W badaniach tych Polska zajmuje odległe pozycje, choć została uznana obok Litwy za kraj, który zrobił największy postęp w latach 2007-2009. Według najnowszego rankingu1 znajdujemy się na 20. z 32 pozycji, jeśli chodzi zarówno o stopień zaawansowania usług, jak i o ich dostępność nie osiągamy jednak średniej UE. Niestety należymy do grupy krajów, w których rozdźwięk między podażą i popytem na usługi e-administracji jest największy, zwłaszcza jeśli chodzi o obywateli (mniej niż 30% korzystało z tych usług w 2010 roku). Powyższe dane skłoniły autorki do analizy najbardziej popularnych i najbardziej pożądanych usług e-administracji dla osób fizycznych. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, czy i w jakim zakresie obie kategorie pokrywają się. Dane UE skłaniają do sprawdzenia, czy obywatele w ogóle są zainteresowani nowym sposobem komunikacji z administracją. (abstrakt oryginalny)

Paper presents researches on taking-up e-government services by Polish citizens. The most popular or the most expected e-services has been selected on the basis of publicly available and author's own studies. Furthermore authors describe current status of initiatives in the field concerning income taxes, health and integration platform of public administration electronic services. They investigate rather actual than declared in surveys usage of e-taxes, e-health services and the ePUAP platform. In conclusion authors also attempt to find the reasons for such a significant gap between supply and demand for e-government services in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010, EUROPEAN COMMISSION Information Society and Media Directorate-General, listopad 2010.
 2. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, http://cpi.mswia.gov.pl [dostęp 15.11.2011].
 3. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
 4. Diagnoza społeczna 2011, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_ 2011.pdf [dostęp 12.10.2011].
 5. Digital Agenda, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital- agenda-communication-en.pdf [dostęp 12.10.2011].
 6. Digitizing Public Services in Europe, 9th Benchmark Measurement, grudzień 2010.
 7. E-administracja w oczach internautów, PBI, 2010.
 8. ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), http://www.epuap. gov.pl/.
 9. European countries on their journey towards national eHealth infrastructures. eHealth Strategies Report, KE, styczeń 2011.
 10. Kaczorowska A., Papińska-Kacperek J., Electronic Administration in Social Awareness - a Dire Need or a Troublesome Necessity of New Communication Tools Application, w: Innowacje 2009 człowiek i technologia, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź 2010.
 11. Konowrocka D., Wiele wyzwań, wiele problemów, "Computerworld" 08.11.2011.
 12. Platforma e-Usług Publicznych - SEKAP, http://www.sekap.pl/ [dostęp 15.11.2011].
 13. Portal samorządowy, http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne [dostęp 15.11.20011].
 14. Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - Świat, IAB Polska, Warszawa 2011.
 15. Sikorski L., Projekty e- Zdrowia w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, prezentacja na konferencji Future Internet Week, Poznań, październik 2011.
 16. Smarter, Faster, Better eGovernment, 8th Benchmark Measurement, listopad 2009.
 17. Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 18. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS.
 19. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r., GUS.
 20. Zerka P., Cyfrowe przyspieszenie. Po co i jak budować sieć szerokopasmową w Polsce?, demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, wrzesień 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu