BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtała Marcin (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Marketing w działalności usługodawców logistycznych
Marketing in the Business Activity of Logistics Service Providers
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 3, s. 153-159, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Usługi logistyczne, Przedsiębiorstwo logistyczne, Konkurencyjność
Marketing, Logistic services, Logistics enterprise, Competitiveness
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Artykuł stanowi dyskusję na temat roli marketingu w działalności usługodawców logistycznych. Silna konkurencja i zmieniające się preferencje nabywcze powinny motywować menedżerów TSL do stosowania w praktyce podejścia marketingowego. Metody: Podstawę źródłową stanowią wyniki badań bezpośrednich, które przeprowadzono na celowo dobranej grupie 100 przedsiębiorstw branży TSL. W badanej próbie wyodrębniono trzy klasy operatorów: 2PL, 3PL oraz 4PL. W analizie statystycznej wykorzystano trzy testy nieparametryczne: Kruskala-Wallisa, Chi-kwadrat oraz V Kramera. Wyniki i wnioski: Obecnie marketing nie pełni kluczowej roli w działalności operatorów logistycznych. Dominuje opinia o jego przeciętnym znaczeniu w przedsiębiorstwie. Podobnie badani oceniają swoją aktywność na tle działań konkurencji. Odnotowano jednak, że wraz ze wzrostem poziomu specjalizacji (2PL-4PL) rośnie świadomość znaczenia marketingu na rynku TSL. Operatorzy oferujący szerokie spektrum usług logistycznych lepiej oceniają także swoją pozycję konkurencyjną. (abstrakt oryginalny)

Background: This article is a discussion on the role of marketing in the activity of logistics service providers. The strong competition and changing purchasing preferences should motivate the transport, forwarding and logistics sector managers to apply the marketing approach in practice. Methods: Results of direct research, conducted among a targeted group of 100 companies from the transport, forwarding and logistics sector, constitute the source basis. The sample group was divided into three categories of logistics providers: 2PL, 3PL and 4PL. The statistical analysis was based on three different non-parametric tests (Kruskal-Wallis, Chi-square and V Kramer). Results and conclusions: Currently, marketing does not play a key role in the activity of logistics services providers. The prevailing opinion is that importance of marketing in the company is average. The respondents have assessed in a similar way their activity compared to the activities of the competition. However, it was found that with the increase of the level of specialization (2PL-4PL), the awareness of impact of marketing on the logistics services sector also increased. The logistics services providers, who offer a wide range of logistics services, asses their competitive position in a better light. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski L., 2011, Special Mission - how to effectively communicate information? Alternative channels of communication. Top Brands - catalogue of brands in the logistics market [Misja specjalna - jak skutecznie przebić się z informacją? Alternatywne kanały komunikacj, Top Marki - katalog marek rynku logistycznego], KMG Media, Warsaw, 26-27.
 2. Bourlakis M., Melewar T.C., 2011, Marketing perspectives of logistics service providers - present and future research directions, European Journal of Marketing, 45, 301.
 3. Brdulak H., 2012a, Polish TSL market in 2011 [Polski rynek TSL w 2011r.], Rzeczpospolita, LTS, 2, 27.
 4. Brdulak H., 2012b, The Logistics of the future [Logistyka przyszłości.], PWE, Warsaw, 84.
 5. Brennan R., Croft R., 2012, The use of social media in B2B marketing and branding: an exploratory study, Journal of Customer Behaviour, 11, 111-113.
 6. Business Superbrands 2012, published at: http://www.superbrands.pl/archiwumprojektow/edycja-2012.html [access on: 24.12.2012].
 7. Cahill D. L., Goldsby T. J., Knemeyer A. N., Wallenburg C. N., 2010, Customer loyalty in logistics outsourcing relationships: an examination of the moderating effects of conflict frequency, Journal of Business Logistics, 2, 264-265.
 8. Cudziło M., Kolińska K., 2012, Logistics in companies - logistics indicators [Logistyka w przedsiębiorstwach - wskaźniki logistyczne], [in:] Logistics in Poland - Report 2011 [Logistyka w Polsce - raport 2011], ed. Fechner I. and Szyszka G., ILiM, Poznań, 152.
 9. Grawe S. J., Daugherty P. J., Dant R. P., 2012, Logistics service providers and their customers: gaining commitment through organizational implants, Journal of Business Logistics, 33, 50-63.
 10. Hanus P., Kempny D., Kasperek M., Niestrój K., 2010, Directions of development of logistics services [Kierunki rozwoju obsługi logistycznej], UE, Katowice, 14.
 11. Jeszka A. M., 2009, Logistics services industry [Sektor usług logistycznych], Difin, Warszawa.
 12. Martyniuk D., Jar K., Suszek E., 2012, Social Business - a new era in business communications. [Biznes społecznościowy - nowa era w komunikacji biznesowej.] Report by Deloitte Polska 2012, published at: http://www.deloitte.com/assets/DcomPoland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Facebook_2012_PL.pdf [access on: 26.12.2012].
 13. Pilarczyk, B., 2011, Innovation in marketing communications [Innowacje w komunikacji marketingowej.], Zeszyty Naukowe PTE, 9, 283.
 14. Rydzkowski W. (ed), 2011, Logistics services [Usługi logistyczne], ILiM, Poznań, 55-70.
 15. Szreter P., 2012, Logistics service providers of 2012 [Operator logistyczny roku 2012.], Eurologistics, 73, 83.
 16. Szreter P., 2009, Logistics service providers of 2009 [Operator logistyczny roku 2009.], Eurologistics, 55, 29.
 17. Świtała M., 2012, TSL sector companies and their offer of logistics services, Handel Wewnętrzny, 4, 55-65.
 18. Świtała M., 2013, Marketing in the activity of logistics service providers - selected direct survey results, Journal of Economics & Management, 12 (in press).
 19. Weijers S., Glöckner H., Pieters R., 2012, Logistic service providers and sustainable physical distribution, LogForum, 2, 157 - 165.
 20. Zowada K., 2012, Logistics outsourcing in the small and medium-sized enterprise sector [Outsourcing logistyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.], Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 10, 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu