BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwardys Krzysztof
Tytuł
Planowanie transformacji organizacji publicznej z zastosowaniem architektury korporacyjnej
Transformation Planning of public organisations based on Enterprise Architecture
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 133-148, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Architektura korporacyjna, Fundusze unijne, Zarządzanie zmianami, Zarządzanie wiedzą, Organizacje publiczne, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Enterprise architecture, EU funds, Change management, Knowledge management, Public organisations, Operational Programme Innovative Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cykl życia każdej organizacji jest związany z jej zmianami wynikającymi zarówno z otoczenia, jak i z inicjatyw wewnętrznych. W ostatnich kilkudziesięciu latach w ramach dyscypliny zarządzania strategicznego zgromadzono wiele przypadków opisujących istotne przekształcenia przedsiębiorstw czy instytucji. Klasyką stały się przykłady przekształceń organizacji takich, jak: General Electric, PepsiCo, Toyota, Komatsu. W literaturze przedmiotu zdecydowanie mniej jest informacji o przekształceniach organizacji publicznych, które w ostatnich latach podlegają istotnym zmianom wynikającym z przyczyn wewnętrznych (np. wdrażanie nowych podejść do zarządzania, m.in. new public management), a także zmianom wymuszanym poprzez otoczenie. Zmiany administracji państwowej oraz samorządowej w Polsce są szczególnie zintensyfikowane w konsekwencji przemian ustrojowych oraz szeroko rozumianego dostosowania do standardów unijnych. Obecnie jest realizowanych wiele programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy unijnych (np. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki) mających na celu m.in. przekształcenia administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

An organizational change, including their transformation type, has long been a subject of scientific research within the management discipline, but in the last few years the practical application of a number of tools and methods supporting change management is noticeable. In particular, a concept of the enterprise architecture is used in above area. The author of this article presents the opportunities and benefits resulting from the use of the enterprise architecture approach to planning a transformation of a public organization. There are also indicated constraints and needs for the use of complementary methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bridges W., Managing Transitions: Making The Most Of Change, Nicholas Brealey Publishing, USA 2003.
 2. Chief Information Officer Council, A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture, 2001.
 3. Chmielarz W., System zarządzania wiedzą jako element systemu wspomagania organizacji, w: Systemy Wspomagania Organizacji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
 4. Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
 5. Eggers W., A Window of Opportunity for New State Leaders, GOVERNING in the states and localities, 2006, http://www.governing.com/columns/mgmt-insights/A-Window-of- -Opportunity.html.
 6. Else S., Organization theory and the transformation of large, complex organizations: Donald H. Rumsfeld and the U.S. Department of Dsefense, 2001-04, University of Denver, 2004.
 7. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 8. Iles V., Sutherland K., Managing Change in the NHS: Organisational Change, NCCSDO, London 2001.
 9. ISO, ISO-42010, Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems, ISO, 2007.
 10. Kisielnicki J., Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, w: J. Kisielnicki, Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 11. Kotter J., Leading Change, Harvard Business School Press, USA 1996.
 12. Koźmiński A., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 13. Krupa K., Ewolucja procesu zmian organizacyjnych, Łódź 2003, http://www.kkrupa.pl/ Ewolucja%20procesu%20zmian%20organizacyjnych.pdf.
 14. Lanhorst M., Enterprise Architecture at Work. Modelling, Communication and Analysis, Springer, Germany 2005.
 15. Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, WSH, Katowice 2003.
 16. Nowicki A., Zarys teorii doskonalenia systemów informacyjnych w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 17. Ross J., Weill P., Robertson D., Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 18. Saha P., Advances in Government Enterprise Architecture, IGI Global, New York 2009.
 19. Sobczak A., Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 20. The Open Group, ArchiMate® 1.0 Specification, 2009.
 21. The Open Group, TOGAF® Version 9, 2009.
 22. United States Government Accountability Office, ENTERPRISE ARCHITECTURE, Leadership Remains Key to Establishing and Leveraging Architectures for Organizational Transformation, United States Government Accountability Office, 2006, http://www.gao. gov/cgi-bin/getrpt?GAO-06-831.
 23. University of Adelaide, Leading Change, Transition & Transformation, University of Adelaide, 2009, http://www.adelaide.edu.au/hr/strategic/leading_change_toolit.pdf.
 24. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu