BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Witold (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
O matematycznym podejściu do problemów ekonomicznych
On Mathematical Approach to Economic Problems
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2013, vol. 1, nr 1, s. 28-39, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Ekonomia matematyczna, Metodologia ekonomii
Economics, Mathematical economics, Economic methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest podzielony na trzy części traktujące: o (1) miejscu nauk ekonomicznych wśród nauk w ogóle, (2) poglądach wybranych ekonomistów polskich na matematyzację ekonomii, (3) zmatematyzowanym postępowaniu naukowym w ekonomii dzisiaj, o odstępstwach od tego postępowania i potencjalnych konsekwencjach tych odstępstw2. Po dwóch częściach o charakterze przeglądowym, w trzeciej podany jest bardzo ogólny schemat matematycznego podejścia do problemów ekonomicznych i odstępstwa od tego schematu sprowadzające się do dwóch grup problemów: matematyzacji problemów ekonomicznych, które tego nie wymagają; przejmowania przez ekonomię schematów postępowania właściwego innym naukom, w tym biernego stosowania istniejących algorytmów i programów komputerowych. W artykule omówiono też wybrane konsekwencje tych odstępstw dla wyników naukowych. (abstrakt oryginalny)

The paper is divided into three parts devoted to the following: the place of economics among the sciences; the views of selected Polish economists on the formalization (mathematization) of economics; and the formal (mathematical) scientific procedures used in economics today along with departures from these procedure and the potential consequences of such departures. After the first two parts of the paper, characterized as reviews, the third presents a very general scheme of the mathematical approach to economic problems as well as departures from this scheme. The problems of departures can be divided into two groups: the first being the mathematization of problems that do not need such an approach, the passive assumption of schemes appropriate for other sciences, the passive usage of various algorithms and the various computer programs used. Secondly, the paper discusses the potential consequences of such departures on the results of scientific research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Black F., M. Scholes, 1973, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, May-June, s. 673-659.
 2. Bochenek, M., 2012, Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii, w: Jurek, W. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Teoria - modele, Zeszyt Naukowy, nr 241, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 9-20.
 3. Chow, G., 1995, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Czerwiński, Z., 2002, Nauka, modele ekonometryczne, prawda i prawdopodobieństwo, w: Moje zmagania z ekonomią, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Hoene-Wroński, J.M., 1922, Odezwa do narodów cywilizowanych o zgubnym ich nieładzie rewolucyjnym jako dalszy ciąg reformy wiedzy ludzkiej, Księgarnia Kuncewicza i Hofmana, Warszawa (za artykułem M. Bochenka, Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii).
 6. Krzeczkowski, K., 1939, Ś.p. Władysław Zawadzki, Ekonomista kw. 1, s. 3 - 8 (za artykułem M. Bochenka, Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii).
 7. Rewkowski, Z., 1887, Początki ekonomii analitycznej czyli teoryi robót w ogólności, Gebethner i Wolff, Warszawa (za artykułem M. Bochenka, Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii).
 8. Semkow, J., 1974, Spór o metodę. Teoriopoznawcze i metodologiczne aspekty ekonomii politycznej, PWN, Warszawa (za artykułem M. Bochenka, Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii).
 9. Taylor, E., 1958, Historia rozwoju ekonomiki, t. 2, Rozprawy i monografie, nr 1, PTE Oddział w Poznaniu - PWN, Poznań.
 10. Winiarski, L., 1893, Metoda matematyczna w ekonomii politycznej, dodatek miesięczny (ilustrowany) do czasopisma "Przegląd Tygodniowy", półrocze I, s. 125-148 (za artykułem M. Bochenka, Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii).
 11. Winiarski, L., 1897, System ekonomii matematycznej, Ateneum, t. 4, 434-464 (za artykułem M. Bochenka, Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii).
 12. Zawadzki, W.M., 1914, Zastosowanie matematyki do ekonomji politycznej, nakład i druk Józef Zawadzki, Wilno (za artykułem M. Bochenka, Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii).
 13. Żurawicki, S., 1980, Metody i techniki badań ekonomicznych. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu