BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizerka Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Finanse przedsiębiorstw - dwa typy podejścia
Corporate Finance - Two Approaches
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2013, vol. 1, nr 1, s. 40-48, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Finanse, Wycena, Struktura kapitału, Wycena przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Enterprise finance, Finance, Valuation, Capital structure, Enterprise valuation, Enterprises financial management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pokrótce charakterystykę normatywnego i deskryptywnego podejścia do uprawiania finansów przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na podejście deskryptywne, czyli finanse empiryczne, w związku z upowszechnieniem się technologii informacyjnych i dostępu do masowych danych finansowych. Dzięki finansom empirycznym dokonuje się coraz większy postęp, jeśli chodzi o weryfikację założeń i wniosków wypływających z koncepcji neoklasycznej. Badania empiryczne z zakresu finansów przedsiębiorstw wymagają jednak dobrego przygotowania z zakresu metod ekonometrycznych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents an overview of the normative and descriptive approaches to corporate finance. Particular attention is paid to the descriptive approach, namely empirical finance, which is connected with the widespread use of information technology and access to a large volume of financial data. Through empirical financial analysis constant progress is being made as regards the verification of the assumptions and conclusions which stem from neoclassical concepts. However, empirical studies in the area of corporate finance require proper preparation in respect of such econometric methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Copeland, T.E., Antikarov, V., 2001, Real Options. A Practitionre's Guide, Texere.
 2. Copeland, T.E., Weston, L.F., Shastri K., 2004, Financial Theory and Corporate Policy, Addison Wesley Publishing Company.
 3. Czapiewski, L., Jewartowski, T., Kałdoński, M., Mizerka, J., 2012, Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek Skarbu Państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych, maszynopis.
 4. Eckbo, B.E., 2007, Handbook of Corporate Finance. Empirical Corporate Finance, t. 1, North Holland.
 5. Gurgul, H., 2006, Analiza zdarzeń na rynkach akcji, WoltersKluwer, Warszawa.
 6. Jensen, M.C., Meckling, W.H., 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, October, vol. 3, no. 4.
 7. Jewartowski, T., Kałdoński, M., 2013, Capital Structure and Corporate Control in Family Firms when Dual-class Shares are Restricted, maszynopis.
 8. Kubiak, J., 2013, Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Leland, H.E., Pyle, D.H., 1977, Informational Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermediation, The Journal of Finance vol. XXXII, no. 2.
 10. Lizińska, J., 2009, Wpływ sekurytyzacji aktywów na wartość rynkową przedsiębiorstwa, praca doktorska na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 11. Mizerka, J., Stróżyńska, A., 2013, Factors Influencing the Use of Derivatives in Poland, referat na Global Finance Conference, Monterey, Kalifornia, USA, 20-22.
 12. Modigliani, F., Miller, M.H., 1958, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, American Economic Review, vol. 48 (June).
 13. Ross, S., 1977, The Determination of Financial Structure: the Incentive Signalling Approach, The Bell Journal of Economics, no. 4.
 14. Spremann, K, 2010, Old and New Financial Paradigms, w: Eilenberger, G. (ed.), Current Challenges for Corporate Finance: a Strategic Perspective, Springer-Verlag BerlinHeidelberg.
 15. Zingales, L., 2000, In Search of New Foundations, Journal of Finance, vol. LV, no. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu