BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panek Emil (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Niestacjonarny model von Neumanna z graniczną technologią
Non-Stationary von Neumann Model whit Limit Technology
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2013, vol. 1, nr 1, s. 49-68, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Procesy technologiczne, Rozwój technologiczny, Efektywność produkcji
Technological processes, Technological development, Production effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W zdecydowanej większości prac z teorii magistral rozpatruje się stacjonarną gospodarkę ze stałą (niezmienna w czasie) technologią. Bardzo nieliczne są próby wyjścia poza "zaklęty krąg" stacjonarności i prześledzenia tzw. efektu magistrali w niestacjonarnej gospodarce Neumanna-Gale'a ze zmienną technologią. Zadanie to podjęto w artykule, w którym zaprezentowano "słabą" i "bardzo silną" wersję twierdzenia o magistrali w niestacjonarnej gospodarce von Neumanna z technologią zbieżną do pewnej technologii granicznej. (abstrakt oryginalny)

The vast majority of papers on the turnpike theory consider a stationary economy with constant technology (over time). There are only few attempts to go beyond the "vicious circle" of stationarity and to trace the so called turnpike effect in a non-stationary Neumann-Gale economy with unstable technology. This article undertakes this task. In the paper "weak" and "very strong" versions of the turnpike theorem in a non-stationary von Neumann economy are presented, with the technology converging to a certain technology limit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gantz, D.T., 1980, A Strong Turnpike Theorem for a Nonstationary von Neumann-Gale Production Model, Econometrica, vol. 48, no. 7.
  2. Joshi, S., 1997, Turnpike Theorems in Nonconvex Nonstationary Environments, Int. Econ. Rev., vol. 38, no. 1.
  3. Keeler, E.B., 1972, A Twisted Turnpike, Int. Econ.Rev., vol. 13, no. 1.
  4. Khan, M.A., Piazza, A., 2011a, An Overview of Turnpike Theory: Towards the Discounted Deterministic Case, Adv. Math. Econ., vol. 14.
  5. Khan, M.A., Piazza, A., 2011b, The Economics of Forestry and a Set-valued Turnpike of the Classical Type, Nonlinear Analysis, vol. 74.
  6. Khan, M.A., Zaslavski, A.J., 2010, On Two Classical Turnpike Results for the Robinson- -Solow-Srinivasan Model, Asv. Math. Econ., vol. 13.
  7. Panek, E., 2003, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AEP, Poznań.
  8. Panek, E., 2011, O pewnej wersji "słabego" twierdzenia o magistrali w modelu von Neumanna, Przegląd Statystyczny, t. 58, nr 1-2.
  9. Panek, E., Runka, H.J., 2012, Dwa twierdzenia o magistrali w modelu von Neumanna, Przegląd Statystyczny, t. 59, nr 2.
  10. Zaslavski, A.J., 2006, Turnpike Properties in the Calculus of Variations and Optimal Control, Springer, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu