BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rynarzewski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Refleksje o dylematach wpływu handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy krajów słabo zaawansowanych ekonomicznie
Some Thoughts of the Dilemmas Regarding the Influence of Foreign Trade of the Economic Development of Less Economically Advanced Countries
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2013, vol. 1, nr 1, s. 69-90, bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe
Polityka handlowa, Polityka przemysłowa, Kraje rozwijające się, Handel zagraniczny, Terms of trade, Rozwój gospodarczy
Trade policy, Industrial policy, Developing countries, Foreign trade, Terms of trade, Economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesny handel międzynarodowy rozwija się szybciej aniżeli produkcja światowa, wywierając wpływ na rozwój gospodarczy krajów. Korzyści wynikające z udziału w międzynarodowym podziale pracy są jednak istotnie większe w krajach rozwiniętych aniżeli krajach rozwijających się. Kraje mniej zaawansowane ekonomicznie, które specjalizują się w produkcji i eksporcie surowców, są narażone na szczególnie wysoką niestabilność dochodów eksportowych oraz niekorzystnie kształtujące się w długim okresie terms of trade. Tym samym handel zagraniczny tych krajów w warunkach petryfikacji ich struktury gospodarczej nie może podobnie pozytywnie jak w krajach rozwiniętych wpływać na ich rozwój gospodarczy. Autor przedstawia w artykule rozważania w postaci ogólnych refleksji odnoszących się do roli liberalizacji handlu przeprowadzanej w krajach rozwijających się w ramach ich strategii rozwojowej. Formułowane w artykule wnioski wskazują na konieczność odejścia od jednolitych i uniwersalnych zasad polityki rozwojowej dla całej grupy tych krajów oraz uwzględnienia ich indywidualnych etapów rozwoju i specyfiki sytuacji gospodarczej, a także na potrzebę zaakceptowania adekwatności dynamicznego ujęcia zasad przewagi komparatywnej w kształtowaniu ich perspektywicznej struktury gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Modern international trade is developing faster than global production, which affects the economic development of countries. The benefits of participation in the international division of labour, however, are significantly higher in developed countries than in developing countries. Less economically advanced countries which specialise in the production and export of raw materials are subjected to particularly high volatility in export earnings as well as adverse terms of trade over the long term. Thus, the foreign trade of those countries, given the petrification of their economic structure, cannot exert such a favourable influence on their economic development as it does in the case of developed economies. In this article the author considers in general terms the role of trade liberalisation which is being implemented in developing countries as part of their development strategy. The conclusions formulated in this paper indicate the necessity of moving away from the uniform and universal principles of a development policy designed for a whole group of these countries and instead taking into account their individual stages of development and their specific economic situation. The findings also point to the need for accepting the adequacy of the principles of dynamic comparative advantage in shaping the outlook of their economic structures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adelman, I., 1999, Fallacies in Development Theory and Their Implications for Policy, Working Paper, no. 887, University of California at Berkeley, Department of Agricultural and Resource Economics Policy.
 2. Ardeni, P.G., Wright B., 1992, The Prebisch - Singer Hypothesis: a Reappraisal Independent of Stationarity Hypotheses, Economic Journal, no. 102, s. 803-812.
 3. Bairoch, P., 1993, Economics and World History - Myths and Paradoxes, The University of Chicago Press, Chicago.
 4. Barro, R., 1997, Determinants of Economic Growth, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 5. Bilquees, F., Mukhtar, T., 2011, Export Instability, Income Terms of Trade Instability and Growth: the Case of India, The Romanian Economic Journal, no. 39, s. 25-44.
 6. Blattman, Ch., Hwang, J., Williamson, J.G., 2003, The Terms of Trade and Economic Growth in the Periphery 1870-1938, Working Paper, NBER, no. 9940, s. 1-19.
 7. Bleaney, M., Greenway, D., 2001, The Impact of Terms of Trade and Real Exchange Rate Volatility on Investment and Growth in Sub-Saharan Africa, Journal of Development Economics, no. 65, s. 491-500.
 8. Bloch, H., Sapsford, D., 1996, Trend in the International Terms of Trade Between Primary Producers and Manufacturers, Journal of International Development, no. 8, s. 53-67.
 9. Brempong, K.G., 1991, Export Instability and Economic Growth in Sub-Saharan Africa, Economic Development and Cultural Change, no. 39, s. 815-828.
 10. Chang, H.J., 2003, Kicking Away The Ladder. Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, London.
 11. Chang, H.J., 2006, The East Asian Development Experience. The Miracle, The Crisis and The Future, Zed Books, London - New York.
 12. Coppock, J.D., 1962, International Economic Instability, New York - London.
 13. Dawe, D., 1996, A New Look at the Effects of Export Instability on Investment and Growth, World Development, no. 12, s. 1905-1914.
 14. Deaton, A., Miller, R.I., 1996, International Commodity Prices, Macroeconomic Performance and Politics in Sub-Saharan Africa, Journal Of African Economics, no. 5, s. 99-191.
 15. Fosu, A.K., 1992, Effect of Export Instability on Economic Growth in Africa, Journal of Developing Areas, no. 26, s. 323-332.
 16. Glezakos, C., 1973, Export Instability and Economic Growth: a Statistical Verification, Economic Development and Cultural Change, no. 4.
 17. Grilli, E., Yang, M.C., 1988, Primary Commodity Prices, Manufactured Goods Prices, and the Terms of Trade of Developing Countries: what the Long Run Shows, Economic Review, World Bank, no. 2, s. 1-47.
 18. Hadas, Y., Williamson, J., 2003, Terms of Trade Shocks and Economic Performance 1870-1940: Prebisch and Singer Revisited, Economic and Cultural Change, no. 51, s. 629-656.
 19. Helg, R., 1991, A Note on the Stationatity of the Primary Commodities Relative Price Index, Economics Letters, no. 36, s. 55-60.
 20. IMF, 1995, IMF Survey, Washingto DC.
 21. Kaushik, K.K., Arbenser, L.N., Klein K.K., 2008, Export Growth, Export Instability,Investment and Economic Growth in India: a Time Series Analysis, The Journal of Developing Areas, no. 2, s. 155-170.
 22. Knudsen, O., Parnes, A., 1975, Trade Instability and Economic Development, Lexington.
 23. Krueger, A.O., 2012, Struggling With Success. Challenges Facing The International Economy, World Scientific Publishing, Singapore.
 24. Lancieri, E., 1978, Export Instability and Economic Development: a Reappraisal, Quarterly Review, Banca Nazionale del Lavoro, no. 125.
 25. Leith, J.C., 1971, Export Concentration and Instability: the Case of Ghana, The Economic Bulletin of Ghana, no. 1.
 26. Lim, D., 1974, Export Instability and Economic Development: the Example of West Malaysia, Oxford Economic Papers, vol. 26.
 27. Lin, J.Y., 2010, New Structural Economics. A Framework for Rethinking Development, Policy Research Working Paper, World Bank, no. 5197, s. 1-38.
 28. Love, J., 1985, Export Instability: an Alternative Analysis of Causes, Journal of Development Studies, no. 2.
 29. Love, J., 1992, Export Instability and the Domestic Economy: Questions of Causality, Journal of Development Studies, no. 28, s. 735-742.
 30. Love, J., 1979, Trade Concentration and Export Instability, Journal of Development Studies, no. 3.
 31. Lutz, M.G., 1999, A General Test of the Prebisch - Singer Hypothesis, Review of Development Economics, no. 3, s. 44-57.
 32. MacBean, A.I., 1966, Export Instability and Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 33. Massel, B.F., 1970, Export Instability and Economic Structure, American Economic Review, no. 4.
 34. Massell, B.F, Pearson, S.R., Fitch, J.B., 1972, Foreign Exchange and Economic Development: an Empirical Study of Selected Latin America Countries, The Review of Economics and Statistics, vol. 54.
 35. Mayer, T., 1979, Exporterlösinstabilität, Einkommensschwankungen und Sparen in Entwicklungsländern, Die Weltwirtschaft, Nr. 1.
 36. Mendoza, E., 1997, Terms of Trade Uncertainty and Economic Growth, Journal of Development Economics, no. 54, s. 323-356.
 37. Milanovic, B., 2003, The Two Faces of Globalization: Against Globalization as We Know It, World Development, no. 4, s. 667-683.
 38. Milanovic, B., 2005, World's Apart, Princeton University Press, Princeton.
 39. Ocampo, J.A., Parra M.A., 2003, The Terms of Trade for Commodities in in the Twentieth Century, CEPAL Review, no. 79.
 40. Özler, S., Harrigan, J., 1988, Export Instability and Growth, Working Paper, no. 486, University of California, Los Angeles.
 41. Park, H.Ch., 1979, Auswirkungen der Exportinstabilität auf das Wirtschaftswachstum in den Entwicklungsländern, Verlag Ruegger, Diessenhofen.
 42. Prebisch, R., 1950, The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems, United Nations, New York.
 43. Reinert, E., 2007, How Rich Countries Became Rich and Why Poor Countries Stay Poor, Carroll & Graf Publishers, New York.
 44. Rodrik, D., 2011, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 45. Rynarzewski, T., 1992a, Międzynarodowa stabilizacja cen surowców a dochody eksportowe krajów rozwijających się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992.
 46. Rynarzewski, T., 1992b, Model oddziaływania wahań dochodów eksportowych na wzrost gospodarczy krajów rozwijających się, Ekonomista, nr 1.
 47. Rynarzewski, T., 2011, Ochrona branż raczkujących jako instrument podnoszenia konkurencyjności międzynarodowej krajów rozwijających się, w: Rynarzewski, T. (red.), Konkurencyjność międzynarodowa we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 48. Scandizzo, P.L., Diakosawas, D., 1987, Instability in the Terms of Trade of Primary Commodities 1900-1982, Economic and Social Development Paper, no. 64, FAO, Rome.
 49. Shafaeddin, M., 1998, How Did Developed Countries Industrialize? The History of Trade and Industrial Policy: the Case of Great Britain and the USA, Discussion Paper, no. 139, UNCTAD.
 50. Singer, H.W., 1950, The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries, American Economic Review, Papers and Proceedings, no. 11, s. 473-485.
 51. Sinha, D., 1999, Export Instability, Investment and Economic Growth in Asian Countries: a Time Series Analysis, Working Paper, no. 799, Economic Growth Center, Yale University.
 52. Soutar, G.N., 1977, Export Instability and Concentration in the Less Developed Countries, Journal of Development Economics, no. 4.
 53. South Centre, 2005, Problems and Policy Challenges Faced By Commodity - Dependent Developing Countries (CDDCs), Trade - Related Agenda, Development and Equity (T.R.A.D.E.) Analysis Series, South - Centre, Geneva.
 54. Taylor, K.W., 1948, Tariffs, w: Wallace, W.S. (ed.), The Encyclopedia Of Canada, vol. VI, University Associates Of Canada, Toronto.
 55. Toye, J., 2006, Obituary. Hans Singer and International Development, Journal of International Development, no. 18, s. 915-923.
 56. Turner, R.E., Lambert, P.J., 1981, Commodity Concentration and Export Earnings Instability: a Comment, Economic Journal, no. 91.
 57. UNCTAD, 2004, Trade and Development Report, Geneva.
 58. UNDP United Nations Development Programme, 2011, Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty, Geneva.
 59. Voivodas, C.S., 1974, The Effect of Foreign Exchange Instability on Growth, The Review of Economics and Statistics, no. 56.
 60. Wade, R., 2010, After the Crisis: Industrial Policy and the Developmental State in Low- -Income Countries, Global Policy, no. 2, s. 150-161.
 61. Williamson, J., 1990, What Washington Means By Policy Reform, w: Williamson, J. (ed.), Latin America Adjustment: How Much Has Happened?, Institute for International Economics, Washington, DC.
 62. Wong, Ch.M., 1986, Models of Export Instability and Empirical Tests for Less-Developed Countries, Journal of Development Economics, no. 2.
 63. Yotopoulos, P.A., Nugent, J.B., 1976, Economics of Development: Empirical Investigations, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu