BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parkash S. (Singhania University), Kaushik Veerender Kumar (Technological Institute of Textile & Sciences, Bhiwani, India)
Tytuł
Uproszczona metoda oceny wartości produktu dla małych i średnich przedsiębiorstw
Simplified Product Value Measurement Framework for Small and Medium Sized Enterprises
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 3, s. 161-166, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Produkt, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Supply chain, Product, Small business
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Wymagania stawiane w wyniku globalizacji rynków spowodowały zwiększenie poziomu konkurencji na całym świecie. Utrzymanie się na takich rynkach przez małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające ograniczone zasoby, oznacza potrzebę silnego i stałego zwiększania wartości oferowanych produktów, aby zmniejszonych ryzyko biznesowe jak również, aby zwiększyć swój udział rynkowy i poziom zadowolenia własnych klientów. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest prawidłowe scharakteryzowanie obecnego stanu oraz koniecznych usprawnień. Ocena wartości produktu jest procesem złożonym, gdyż wymaga uwzględnienia wielu cech jakościowych. W związku z tym zachodzi potrzeba uproszczenia metody tego pomiaru. Metody: Celem pracy jest zaprojektowanie metody pomiaru wartości produktu. Metoda GQM (Goal-Question-Metric) została zaprezentowana jako metoda pomiaru wartości produktu dla małych średnich przedsiębiorstw. Zostało również omówione studium przypadku reprezentujące zastosowanie proponowanej metody. Wyniki i wnioski: Proponowany model jest efektywny dzięki koncentracji na istocie pomiaru jak również uniknięciu gromadzenia dodatkowych zbędnych danych, niemających istotnego wpływu na efektywność procesu pomiaru. (abstrakt oryginalny)

Background: The emergences of global markets have increased competition worldwide. For Small Medium Sized Enterprises with limited resources to sustain in what is already a very competitive market there is a need for strong and continuously increasing Product Value to reduce business risks and revenue losses and to increase market share and customer satisfaction. To fulfill this need, Product Value Measurement is necessary to characterize the current status and further improvement. It is not easy to obtain the measures about the Product Value because its many features have qualitative characteristics. We need simplified but result oriented systematic framework to measure it while considering the measurement purpose and how to measure and why do it. Methods: How to design this is the main aim of this research paper. In this paper, GQM (Goal-Question-Metric) method as a measurement framework is introduced to measure the Product Value for Small Medium Sized Enterprises along with case study to represent that this framework was effective. Results and conclusions: The proposed Model was effective for focusing on the essence of measurement and for avoiding extra excessive data not necessary for doing the effective measurement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Storey, D., 1994, Understanding the Small Business Sector, International Thompson Business Press, London.
 2. Argument L., Harrison D., Wainwright C., 1997, `Manufacturing strategy within the SME sector', 13th National Conference of Manufacturing (Proceedings), Glasgow Caledonian University, Glasgow, 6-10.
 3. Joni E. 2008, Assessment method used in undergraduate program assessment, Designing better engineering education through assessment - A practical resources for faculty and department chairs on using assessment and ABET criteria to improve student learning, edited by joni E. Spurlin, Sarah A. Rajala, and Jerome P.Lavelle, 117-148.
 4. Eccles R., 1991, The performance measurement manifesto', Harvard Business Review, January- February, 131-7.
 5. Kaplan R., Norton D., 1992, `The balanced scorecard: the measures that drive performance', Harvard Business Review, January-February, 71-9.
 6. Fitzgerald, L. and Moon, P. (1996), Performance Measurement in the Service Industries: Making it Work, CIMA, London.
 7. Basili V.R., Weiss D.M., 1984, A methodology for collecting valid software engineering Data", IEEE TOSE, SE-10, 728-738.
 8. Basili, V.R, et al, Goal Question Metric Approach, John Wiley&Sons, 1994.
 9. Wolfhart Goethert, 2003, Deriving Enterprise- Based Measures using the balanced Scorecard and Goal-driven measurement Techniques, Technical Note CMU/SEI-2003 -TN-024.
 10. Mendonca et al, 1998, An approach to improving existing measurement frameworks, IBM systems Journal 37, 4.
 11. Markus Nick et al, 1999, Facilitating the practical Evaluation of Organizational Memories using the Goal-Question-Metric Technique, KAW'99.
 12. Dieter Rombach, 1996, Technology Package for the Goal Question Metric Paradigm, Kaiserslautern.
 13. Roger S. Pressman, 2010, Software engineering-A Practitioner's approach, McGraw-Hill, 614-618.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu