BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Herzyk Błażej (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Tożsamość marki a wybory konsumenckie w warunkach globalizacji
The Brand Identity in the Consumer Choices in Times of Globalization
Źródło
Przegląd Organizacji, 2013, nr 4, s. 41-45, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Marka produktu, Tożsamość, Zachowania konsumenta
Product brand, Identity, Consumer behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestie związane z tożsamością marki. Usilne poszukiwanie przewagi na dynamicznym rynku, który tylko z pozoru wymaga od marek ciągłych zmian, finalnie może zakończyć się czasową utratą wartości marki i klientów, a w najgorszym możliwym scenariuszu upadkiem marki. Jest to przewodnia problematyka poruszana w artykule. Konsumentowi łatwiej wybrać markę niezmienną od lat, a trudniej przekonać się do wszelakich zmian i prób nowości. (abstrakt oryginalny)

This article presents the issues regarding brand identity. Pressing attempts to find a differentiating element in the dynamic market (which only seemingly requires a continuous change on the part of brands), may ultimately lead to a temporary loss of the brand value and departure of customers, or even a brand demise. It is the main issue describing in the paper. It is easier for the consumer to choose the brand permanent for years and more difficult to become convinced to all changes and attempts at novelty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 125 Years of Sharing Happiness USA 2011,The Coca Cola Company, http:// www.coca-colahellenic.com.
 2. AAKER D., Improve Your Brand I.D, "Marketing News" 2010, vol. 44, Iss. 4.
 3. ALTKORN J., Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 4. ALTKORN J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1998.
 5. ARDEN P., Whatever You Think, Think the Opposite, Penguin Books, New York 2006.
 6. BEGG D., DISCHER S., DORN- BUSCH R.,Makroekonomia,PWE, Warszawa 2003.
 7. BRANDZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2011, Badanie przeprowadzone przez Millward Brown Optimor, http://www.millwardbrown.com/BrandZ/.
 8. COHEN M., Buy Me! New Ways to Get Customers to Choose Your Product and Ignore the Rest, McGraw-Hill, New York 2010.
 9. CZAJA I., Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość - szanse i zagrożenia, w: J. KLICH (red.), Globalizacja, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2001.
 10. From Stretched to Strengthened - Insights from the Global Chief Marketing Officer Study 2011, Badania przeprowadzone przez IBM, 2011, http:// www.ibm.com.
 11. http://www.marketingpower.com.
 12. http://www.rankingmarek.pl.
 13. KELLER K.L.,Strategiczne zarządzanie marką, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 14. K0ŁÓDK0 G., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego,TNOi K, Toruń 2007.
 15. KOTLER P.,The New Marketing and Sales-Strategies and Tactics, XIX Seminar of the Series Autorities,2006.
 16. LASZCZAK M., Psychologia reklamy, Profesjonalna Szkota Biznesu, Kraków 2000.
 17. MILLWARD BROWN, Brand Tradition as a Main Growth Factor in Luxury Brand Segment,2012, http://www. millwardbrown.com/BrandZ.
 18. POGORZELSKI J.,Mity marketingowe,Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 19. STIGLITZ J., Globalization and Its Discontents, Penguin Books, Londyn 2002.
 20. STRUŻYCKI M.,Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
 21. WOJTYNA A., Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć "nową gospodarkę"?, w: G. KOŁODKO (red.), "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu