BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pypno Czesław (Silesian University of Technology, Poland), Sierpiński Grzegorz (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Modelowanie obsługi zautomatyzowanego garażu wielokondygnacyjnego o dużej przepustowości
Modelling of the Operation of the Multi-Storey Automated Garage with a Big Capacity
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 3, s. 199-208, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Miasto, Procesy stochastyczne, Centrum miasta
Transport, City, Stochastic processes, Centre of urban
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Artykuł dotyczy problematyki parkowania w miastach. Zaproponowano koncepcję projektu wielokondygnacyjnego nadziemnego garażu o przepustowości 400 samochodów na godzinę. Skupiono się na analizie systemu załadunku, rozładunku oraz na analizie systemów przeładunku samochodów na kondygnacjach garażu. Metody: Do modelowania procesów obsługi pojazdów zaproponowano użycie teorii kolejek, która może pozwolić na opracowanie ogólnych metod umożliwiających wyznaczenie podstawowych wskaźników charakteryzujących proces obsługi i ocenę jakości pracy systemu kolejkowego. Cele: Celem artykułu było zbadanie zjawisk stochastycznych na efektywność obsługi garażu wielokondycyjnego. Wnioski: Opisany garaż byłby rozwiązaniem problemów z szybkim parkowaniem samochodów w centrach miast, obok fabryk, dużych biurowców, uczelni itp. W dalszej pracy wskazana metoda badawcza może wspomagać proces decyzyjny dotyczący wyboru optymalnej struktury i organizacji obsługi, a przede wszystkim wybór konstrukcji parkingu. (abstrakt oryginalny)

Background: The paper presents the issues of parking in the cities. The idea of multi-storey, overground garage with the capacity of 400 cars per hour has been proposed in the paper. The main focus is on analyzing loading and unloading as well as trans-shipment of the cars on the storeys of the garage. Methods: The queuing theory has been used in the modelling process of the vehicles operation. The theory may enable to draw up general methods which let us indicate basic factors describing the process of the operation and the evaluation of the quality of work of the queuing theory system. Aims: The subject of the paper is to check the influence of stochastic effects on the effectiveness of the parking operation in multi-storey garage. Conclusions: The garage could be a solution to parking problems in the city centres, in the vicinity of factories, office buildings, academic centres and the like. Furthermore the research method may support and speed up a decisional process while choosing the optimal structure, organization and first of all the construction of the parking. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adan I., Resing J, 2001, Queueing theory. Eindhoven University of Technology.
 2. Biedrońska J., Figaszewski J., Kozak K., Lisik A., Mikroś-Rytel W., 2010, Projektowanie obiektów motoryzacyjnych [Designing of automotive objects]. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 3. Bogenstattet U.2006, Facility Management - vorteilhaft auch fur Parkhauser? Materiały II kolokwium Verkehrsbauten Schwerpukt Parkhauser, Technische Akademie Esslingen Tagungshandbuch, 31.01-1.02.2006.
 4. European Platform on Mobility Management; [online], 18.03.2013, http://www.epomm.eu
 5. Kleinrock L., 1975, Queueing systems. Volume I: Theory. A Wiley-Interscience Publication. Canada.
 6. Krystek (red.), 1980, Symulacja ruchu potoku pojazdów [Traffic flows simulation]. WKiŁ, Warszawa.
 7. Kuwahara M., Horiguchi R., Yoshii T., 2002, Standard verification process for traffic flow simulation model. Version 2, Traffic Simulation Committee, Japan Society of Traffic Engineers.
 8. Michalak H., 2006, Kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne garaży podziemnych na terenach silnie zurbanizowanych [Structural and space evelopment of underground garages in busy urban areas], Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 9. Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 - Development and International Co-operation: Environment 1987 [online], 1.02.2013, http://www.undocuments.net/wced-ocf.htm
 10. Pypno Cz., Wielokondygnacyjny nadziemny zautomatyzowany garaż do parkowania samochodów osobowych oraz sposób przyjmowania i wydawania samochodów [Multi-storey, overground automated garage for parking cars and the way of taking and returning cars]. Patent registration Zgłoszenie patentowe P-385395.
 11. Pypno Cz., 2008, Multi-storey automated overground garage for cars - solution of parking problems in big urban areas, Problemy Transportu. 3/3, Gliwice, 59- 63.
 12. Rajski J., Tyszer J, 1986, Modelowanie i symulacja cyfrowa. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 13. Ryś J., Kasperek T., 2004, Automatyczne parkingi wielopoziomowe. [Automated multi-storey car parks], Transport Przemysłowy, Wydawnictwo Lektorium, Wrocław, 4/2004, 50-53.
 14. Sierpiński G., 2011, Integration of activities as a method to the sustainable mobility. In: Janecki R., Sierpiński G. (Eds.): Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. New Culture of mobility. Publishing House of Silesian University of Technology. Monograph 324. Gliwice, 93-102.
 15. Sierpiński G., 2012, Theoretical Model and Activities to Change the Modal Split of Traffic. Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science, Springer, Springer 329, Heidelberg, 45-51.
 16. Sierpiński G., Celiński I., 2012, Use of GSM Technology as the Support to Manage the Modal Distribution in the Cities. In: Subic A., Wellnitz J., Leary M., Koopmans L. (Eds.): Sustainable Automotive Technologies 2012. Springer, Heidelberg, 235-244.
 17. Szymonik J., 2010, Zautomatyzowane garaże wielkopojemne [Automated garages with a big capacity], Logistyka 3/2010, 76-77.
 18. Tracz M., 1990, Modelowanie procesów ruchu. Podstawy rozwoju środków i systemów transportowych [Modeling of Traffic Procesess. Basic of transportation means and systems development] CPBP 02.19, Kraków.
 19. White Paper: European transport policy for 2010: time to decide. COM(2001) 370.
 20. White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system. COM(2011) 144.
 21. Woch J., 1998, Compresses queueing processes for single traffic flows. The Archives of Transport, Polish Academy of Sciences 10, Warsaw.
 22. Woch J., 2001. Narzędzia analizy efektywności i optymalizacji sieci kolejowej [The instruments of analysis of effectiveness and optimization of railway network]. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu