BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hentschel Bernd (Poznan School of Logistics), Pawlak Zbyszko (Poznan School of Logistics), Górski Karol (Poznan School of Logistics)
Tytuł
ROIT - logistyczny system namierzania, identyfikacji i monitoringu w czasie rzeczywistym osób niebezpiecznych w portach lotniczych
Realtime Observation, Identification and Tracking from Dangerous Persons in Airports - a Logistics System ROIT
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 3, s. 209-220, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zagrożenia społeczne, Porty lotnicze, Monitoring, Przewozy pasażerskie, Systemy bezpieczeństwa
Social risks, Airports, Monitoring, Passenger traffic, Security systems
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Celem artykułu jest przedstawienie i poddanie analizie nowej metody zarządzania logistycznego zagrożeniami (Disaster-Management), w zakresie ataków terrorystycznych typu CBRN (C - atak chemiczny, B - atak biologiczny, dla R - atak radiologiczny i dla N - atak nuklearny) w portach lotniczych. Każda z tych form działalności terrorystycznej stanowi na całym świecie problem o najwyższym, priorytetowym znaczeniu w komunikacji lotniczej. Metody: Proponowany w przeprowadzonych przez autorów badaniach projekt logistycznego rozwiązania systemu ROIT (Realtime Observation, Identification and Tracking from dangerous persons in airports), został opracowany w ten sposób, że możliwa jest aplikacja trójstopniowego systemu informatycznego, skonfigurowanego na potrzeby identyfikacji, obserwacji i zabezpieczenia przed niepożądanym działaniem ze strony osób, co do których istnieje podejrzenie o generowanie zagrożeń typu CBRN. Wyniki: Praktyczna aplikacja systemu w różnych scenariuszach, co umożliwia niezawodną i automatyczną identyfikację oraz klasyfikację potencjalnych materiałów i substancji niebezpiecznych przy powiązaniu ich z właścicielami lub dysponentami. Wnioski: Stworzenie możliwości równoległego przekazywania stosownych informacji do odpowiednich służb portu lotniczego oraz zespołów eksperckich i służb bezpieczeństwa, gwarantuje możliwości samodzielnej obserwacji w czasie rzeczywistym osób, co do których istnieje podejrzenie o generowanie zagrożeń typu CBRN, oraz umożliwia dyskretną i sprawną eliminację tego typu osób ze strumienia przepływu pasażerów w przestrzeni portu lotniczego po ich skutecznej i wiarygodnej identyfikacji. (abstrakt oryginalny)

Background: The aim of this paper is to present and analyze a new method of the logistics disaster management and concentrates particularly on terrorist attacks of CBRN type (C - chemical attack/weapon, B - biological attack/weapon, R - radiological attack/weapon, N - nuclear attack/weapon) at the airports. Each of the aforementioned is an issue of great importance and high priority for the airport communication. Methods: The research of a ROIT project (Realtime Observation, Identification and Tracking from dangerous people in airports) has been conducted in a way that enables the application of the three-step computer system. The program has been configured to identify, observe and protect from undesired actions of people suspected of involvement in CBRN. Results: The main results of applying the device in different scenarios are: enabling reliable automatic identification and classification of potentially hazardous materials and substances, association of the materials with their owners or distributors. Conclusion: Simultaneous passing information to the airport security guards, police and expert team guarantees that further purposes involve the independent opportunity to observe in real time the CBRN suspects as well as to eliminate them secretly and quickly from the rest of airport passengers after thorough and credible identification. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Harig R., Matz G., 2001, Toxic Cloud imaging by Infrared Spectrometry: A Scanning FTIR System for Identification and Visualization, Field analytical Chemistry and Technology 5(1-2), 75-90.
  2. Jane's NBC Protection Equipment 2001 2002, 2001, Jane's Defence Data.
  3. Kovalev V.A., Eichinger W.E., 2004, Elastic Lidar. Theory, Practice and Analysis Methods, J. Wiley Interscience Publication, 65-67.
  4. www.eda.europa.eu/publications/12-04-04/EDA_2011_Annual_Report, 28.02.2013
  5. www.sicherheit.berlin-brandenburg.de, 18.12.2012
  6. www.zlur.de/zentrum-lur/projekte/, 20.12.2012
  7. Valera M., Velastin S.A., 2005, Intelligent distributed surveillance systems: A Reviev, Vision, Image and Signed Processing, IEE Proceedings, 152(2), 192-204.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu