BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reben Manuela (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Podraza Mateusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wpływ uziarnienia ścierniwa i prędkości posuwu strumienia na chropowatość powierzchni szkła po cięciu strumieniem wodno-ściernym
Effect of Abrasive Particle Size and Feed Speed Flow on the Surface Roughness of Glass after Cutting with Abrasive Water Jet
Źródło
Szkło i Ceramika, 2010, nr 6, s. 2-7, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby szklane, Badania właściwości fizycznych, Inżynieria materiałowa, Technologia
Glassware products, Physical properties research, Materials engineering, Technology
Uwagi
streszcz., summ., Praca została sfinansowana z działalności Statutowej Nr. 11.11.160.365 za rok 2010, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedry Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie.
Abstrakt
Artykuł dotyczy zagadnień z dziedziny przetwórstwa szkła. W szczególności skoncentrowano się na procesie cięcia szkła przy pomocy strumienia wody ze ścierniwem, realizowanym na urządzeniu typu Abrasive Water Jet Machining (AWJM). Na przykładzie próbek ze szkła oceniono wpływ doboru parametrów cięcia na stan powierzchni. Próbki do badań wycięto na centrum obróbczym Flow IFB 2, odpowiednio zaprogramowany proces cięcia pozwolił na uzyskanie najlepszych rezultatów procesu obróbkowego z uwzględnieniem najmniejszego nakładu energii. Ustalono wpływ uziarnienia ścierniwa oraz różnych prędkości cięcia na chropowatość powierzchni szkła.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the issues in the field of glass processing. In particular, focuses on the process of glass cutting with a water jet with abrasive, which is implemented on the device type of Abrasive Water Jet Machining (AWJM). The influence of the cutting parameters on surface condition were determined. The glass samples were cut with use of Flow IFB 2. The influence of abrasive grain and a variety of cutting speed on surface roughness of the glass were determined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Grześkowiak: "Obróbka szkła", Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, 1961.
  2. M. Mazurkiewicz: "Niektóre aspekty intensyfikacji obróbki materiałów wysokociśnieniową strugą cieczy" Prace naukowe ITMB Politechniki Wrocławskiej nr. 19 1997 r.
  3. K. Oczoś: "Obróbka wysokociśnieniowym strumieniem wody" Mechanik nr.2-3/1989 r., 85-86
  4. K. Oczoś; "Efektywność innowacyjnych technologii na przykładzie wybranych sposobów obróbki strumieniowo - erozyjnej" Politechnika Rzeszowska Mechanik 8-9/2003 r. 463-468.
  5. Prospekty firmy FLOW system Inc, Kent (USA).
  6. A. Ruszaj: "Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narzędzi". Instytut obróbki skrawaniem Kraków 1999 r.
  7. G.Gałecki, Z. Sebastian: "Fizyczne podstawy obróbki materiałów strugą cieczy o dużej energii" Prace naukowe ITMB Politechniki Wrocławskiej nr.26 1981, 55- 64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu