BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziwok Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Krzywa dochodowości a polityka pieniężna : modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, 165 s., rys., tab.,bibliogr. 214 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Krzywa dochodowości, Stopa procentowa, Instrumenty polityki pieniężnej
Monetary policy, Yield curve, Interest rate, Monetary policy instruments
Abstrakt
Jednym z istotnych elementów polityki pieniężnej jest wykorzystanie krzywej dochodowości do pomiaru siły i stopnia oddziaływania banku centralnego na rynek. Dodatkowo, krzywa dochodowości stanowi istotne źródło zachowań rynkowych odzwierciedlających oczekiwania dotyczące prowadzonej polityki pieniężnej. W rozprawie podjęto temet modelowania krzywej dochodowości pod kątem wykorzystania jej potencjału informacyjnego w procesie prowadzenia polityki pieniężnej. Tym samym skupiono się na analizie ex ante dotyczącej możliwości wykorzystania krzywej w trakcie procesu decyzyjnego (przed zmianą stóp). Przedstawione w rozprawie badanie zostało oparte na różnych aspektach krzywej dochodowości. Analizowano możliwości zastosowania modeli parametrycznych w warunkach polskich, różne kryteria dopasowania modeli do danych rzeczywistych oraz modelowanie oczekiwań rynkowych wraz z premią za ryzyko przy użyciu implikowanej stopy forward. Jednym z podstawowych motywów skłaniających do podjęcia tematu było pokazanie, jaki wpływ ma dobór kryterium dopasowania krzywej do danych rzeczywistych na wyniki i proces wnioskowania o stanie rynku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams A.T., Booth P.M., Bowie D.C., Freeth D.S.: Investment Mathematics, John Wiley & Sons, Chichester 2003.
 2. Alexander C.: Market Models. A Guide to Financial Data Analysis, John Wiley & Sons, Chichester 2001.
 3. Alexander C.: Market Risk Analysis, Vol. III, John Wiley & Sons, Chichester 2008.
 4. Alexander C., Lvov D.: Statistical Properties of Forward Libor Rates, ISMA Discussion Papers in Finance 2003-03, January 2003.
 5. Anderson N., Sleah J.: New Estimate of the UK Real and Nominal Yield Curves, "Bank of England Quarterly Bulletin" November 1999.
 6. Anderson N., Sleah J.: New Estimate of the UK Real and Nominal Yield Curves, Bank of England Working Paper, 2001.
 7. Andersson M., Diolen H., Sellin P.: Monetary Policy Signaling and Movements in the Swedish Term Structure of Interest Rates, Sveriges Working Paper Series 2001, No. 132.
 8. Anderson N., Breedon F., Deacon M., Derry A., Murphy M.: Estimating and Interpreting the Yeld Curve, John Wiley & Sons, West Sussexs 1996.
 9. Audley D., Chin R., Ramamurthy S.: Term Structure Modeling, (in:) Interest Rate, Term Structure and Valuation Modeling, ed. F.J. Fabozzi, John Wiley & Sons, Hoboken 2002.
 10. Bachert P.: Wycena procentowych kontraktów swap przy użyciu krzywej zerokuponowej, "Bank i Kredyt" 1998, nr 4.
 11. Bakhshi H., Haldane A.G., Hatch N.: Quantifying Some Benefits of Price Stability, "Bank of England Quarterly Bulletin" 1997, No. 8.
 12. Barczak A.S., Biolik J.: Podstawy ekonometrii, Wydawnictwo AE Katowice 2003.
 13. Barro R.J., Gordon D.: A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model, "Journal of Political Economy" 1983. No. 91 (4).
 14. Barucci E.: Financial Markets Theory: Equilibrium and Information, Springer-Verlag, London 2003.
 15. Batini N., Yates A.: Hybrid Inflation and Price Level Targeting, "Journal of Money, Credit and Banking" 2003, No. 35.
 16. Begg D., Fisher S., Dornbush R.: Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 17. Belke A., Polleit T.: Monetary Economics in Globalised Financial Markets, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2009.
 18. Bernanke B.S., Boivin J., Eliasz P.: Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-augmented Vector Autoregressive (FAVOR) Approach, NBER Working Paper Series 2004, No. 10220.
 19. Białek J.: Uogólnione indeksy agregatowe, "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 10.
 20. Bindseil U.: Monetary Policy Implementation. Theory Past-Present, Oxford University Press, Oxford-New York 2004.
 21. BIS, Monetary and Economic Department, Zero-coupon Yield Curves: Technical Documentation, BIS Paper No. 25, October 2005.
 22. Bjork T.: A Geometric View in Interest Rate Theory, Working Paper Series in Economic and Finance, Stockholm School of Economic 2000, No. 419.
 23. Blake D.: Financial Market Analysis, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
 24. Bliss R.R.: Testing Term Structure Estimating Methods, Federal Reserv Bank of Atlanta Working Paper 1996, No. 96-12a.
 25. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J.; Investments, 8th ed., McGraw Hill, Singapore 2009.
 26. Bofinger P.: Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies, and Instruments, Oxford University Press, Oxford 2001.
 27. Brace A., Gątarek D., Musiela M.: The Market Model of Interest Rate Dynamics, "Mathematical Finance" 1997, No. 7.
 28. Brigo D., Mercurio F.: Interest Rate Models. Theory and Practice, Springer Finance, Berlin, Heidelberg 2006.
 29. Brousseau V.: The Functional Form of Yield Curves, ECB Working Paper 2002, No. 148.
 30. Brzoza-Brzezina M.: Neutralność pieniądza a badanie mechanizmów transmisji monetarnej w Polsce, "Bank i Kredyt" 2000, nr 3.
 31. Brzoza-Brzezina M.: Neutralność pieniądza a oczekiwania, Materiały i studia nr 92, NBP, Warszawa sierpień 1999.
 32. Cairns A.J.G.: Interest Rate Models: An Introduction, Princeton University Press, New Jersey 2004.
 33. Capiński M., Zastawniak T.: Mathematics for Finance: An Introduction for Financial Engineering, Springer-Verlag, London 2003.
 34. Cecchetti S.G., Kim J.: Inflation Targeting, Price-Path Targeting and Output Variability, (in:) The Inflation-Targeting Debate, ed. B.S. Bernanke, M. Woodford NBER Studies in Business Cycles, Vol. 32, The University of Chicago Press, Chicago and London 2005.
 35. Central Banking in the Modern World, ed. M. Lavoie, M. Seccareccia, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2004.
 36. Choudhry M.: An Introdustory Guide to Analyzing and Interpreting the Yield Curve, (in:) Interest Rate, Term Structure and Valuation Modeling, ed. F.J. Fabozzi, John Wiley & Sons, Hoboken 2002.
 37. Choudhry M.: Analyzing and Interpreting the Yield Curve, John Wiley & Sons (Asia), Singapore 2004.
 38. Choudhry M.: The Repo Handbook, Butterworth-Heinemann, Elsevier-Science, Oxford 2002.
 39. Chrzan P.: Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu, Oikonomos, Katowice 2001.
 40. Cięciwa G.: Wyznaczanie krzywych dochodowości metodą zmodyfikowanego bootstrapingu, "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
 41. Collin P.H., Bartnicki K.: Słownik bankowości i finansów, Wilga, Warszawa 2000.
 42. Cox J.C., Ingersoll Jr J.E., Ross S.A.: A Re-examination of Traditional Hypotheses about the Term Structure of Interest Rates, "Journal of Finance" 1981, No. 4.
 43. Cukierman A.: Central Bank Strategy, Credibility and Independence, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 44. Culbertson J.M.: The Term Structure of Interest Rates, "Quarterly Journal of Economics" 1957, No. 11.
 45. Cuthbertson K., Nitzsche D.: Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange John Wiley & Sons, Chichester 2005.
 46. Das S.: Risk Management, John Wiley & Sons (Asia), Singapore 2006.
 47. de La Grandville O.: Bond Pricing and Portfolio Analysis, MiT Press, Cambridge-London 2001.
 48. Deacon M., Derry A., Mirfrenderski D.: Inflation-indexed Securities John Wiley & Sons, Chichester 2004.
 49. Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 50. Diaz A., Jareno F., Navarro E.: Term Structure of Voliatilities and Yield Curve Estimation Methodology, "Quantitative Finance" April 2011, Vol. 11, No. 4.
 51. Douglas L.G.: Yield Curve Analysis. The Fundamentals of Risk and Return, New York Institute of Finance, New York 1988.
 52. Duwendag D., Ketterer K.H., Kosters W., Pohl R., Simmert D.: Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1996.
 53. Dziwok E.: Krzywa dochodowości. Metody konstrukcji i zastosowanie, Wydawnictwo AE, Katowice 2008.
 54. Dziwok E.: Znaczenie procentowych instrumentów pochodnych rynku pieniężnego w polityce banku centralnego, Wydawnictwo AE, Katowice 2009.
 55. ECB, Euro Money Market Study 2001, ECB, Frankfurt 2002.
 56. ECB, The Monetary Policy of the ECB, ECB, Frankfurt 2004.
 57. ECB, The Predicability of the ECB᾿s Monetary Policy, ECB Monthly Bulletin 2006, No. 1.
 58. Eijffinger S.C.W., Hoeberichts M.M.: Central Bank Accountability and Transparency: Theory and some Evidence, Discussion paper 6/00, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, November 2000.
 59. Ellison M., Valla N.: Learning, Uncertainty and Central Bank Activism in an Economy with Strategic Interactions, ECB Working Paper 2000, No. 28.
 60. Enders W.: Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 61. Fabozzi F.J.: Fixed Income Analysis, 2nd. ed., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2007.
 62. Fabozzi F.J.: Fixed Income Mathematics. Analytical and Statistical Techniques, 4th ed., McGraw-Hill, New York 2006.
 63. Fabozzi F.J.: Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
 64. Fabozzi F.J., Fong G.: Zarządzanie portfelem inwestycji przynoszących stały dochód, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 65. Fabozzi F.J., Mann S.V.: Bond Pricing and Yield Measures, (in:) The Handbook of European Fixed Income Securities, ed. F.J. Fabozzi, M. Choudry, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2004.
 66. Fabozzi F.J., Mann S.V., Choudry M.: Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2003.
 67. Fajfer W.: Popyt na środki pieniężne, "Bank i Kredyt" 1999, nr 1-2.
 68. Fama E.F.: Forward Rates and Predictors of Future Spot Rates, "Journal of Financial Economics" 1976, No.4.
 69. Fama E.F.: The Information in the Term Structure, "Journal of Financial Economics" 1984, 13(4).
 70. Filipović D.: Term-Structure Models: A Graduate Course, Springer-Verlag , Berlin-Heidelberg 2009.
 71. Fisher L., Weil R.L.: Coping with the Risk of Interest-rate Fluctuation : Returns to Bondholder from Naive and Optimal Strategies, "Journal of Business" 1971, No. 4.
 72. Fisher M.: Forces that Shape the Yield Curve: Part 1 and 2, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2001-3.
 73. Fisher M., Nychka D., Zervos D.: Fitting the Term Structure of Interest Rates with smoothing splines, Finance and Economics Discussion Series 1995, Federal Reserve Board, No. 95-1.
 74. Focardi S.M., Fabozzi F.J.: The Mathematic of Financial Modeling and Investment Management, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2004.
 75. France S.C., Mann P., Kolossa B.: Angielsko-polski słownik tematyczny. Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 76. Francis j.C.: Inwestycje: analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa 2000.
 77. Fries C.: Mathemetical Finance: Theory, Modeling, Implementation, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2007.
 78. Golinelli R., Rovelli R.: Monetary Policy Transmission, Interest Rate Rules and Inflation Targeting in Three Transition Countries, "Journal of Banking and Finance" 2005, No. 29.
 79. Golub B.W., Tilman L.M.: Risk Management: Approaches for Fixed Income Markets, John Wiley & Sons, New York 2000.
 80. Goodfriend M.: Using the Term Structure of Interest Rates of Monetary Policy, " Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly' 1998, Vol. 84/3.
 81. Grabek G., Kłos B., Kokoszczyński R., Łyziak T., Przystupa J., Wróbel E.: Porównanie podstawowych cech transmisji monetarnej w Polsce i w strefie euro, BISE, Warszawa, kwiecień 2008.
 82. Greenspan A.: Transparency in Monetary Policy. Przemówienie wygłoszone w czasie konferencji w Federal Reserve Bank of St. Louis 11.10.2001, www.federalreserve.gov.
 83. Gruszecki T.: Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 84. Grzęda-Latocha R.: Inflacja jako wielomianowa funkcja luki produkcyjnej, "Ekonomista" 2007, nr 2.
 85. Gurazdowski E.: Wykorzystanie modelu zmiennej sztywności krzywej stóp terminowych do przybliżania krzywej rynku pieniężnego, "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
 86. Heltzner A.H.: Monetary Reform in an Uncertain Envirointment, (in:) idem, Money, Credit and Policy , Edward Elgar Publications, New York 2005.
 87. Homer S., Sylla H.: A History of Interest Rates, 4th ed., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005.
 88. Hull J.; Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998.
 89. Ingresoll J.E.: Theory of Financial Decision Making, Rowman & Littlefield Publishing, Savage 1987.
 90. Ireland P.N.: Long-Term Interest Rate and Inflation: A Fisherian Approach, Federal Reserve Bank of Richmond, "Economic Quarterly" 1996, Vol. 82/1.
 91. Ireland P.N.: Price Stability under Long-Run Monetary Targeting, "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly" 1993, Vol. 79/1.
 92. Issing O.: Monetary Policy in a World of Ucertainty, "Economie Internationale" 2002, No. 92.
 93. Jackson M., Staunton M.: Advanced Modeling in Finance using Excel and VBA, John Wiley & Sons, Chichester 2001.
 94. Jajuga K.: Modelowanie stóp procentowych a narzędzia ekonometrii finansowej. Dynamiczne modele ekonometryczne, IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005, Toruń.
 95. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 96. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł.: Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 97. James J., Weber N.: Interest Rate Modeling, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2000.
 98. Joshi M.S.: The Concept and Practice of Mathematical Finance, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 99. Joyce M., Meldrum A.: Market Expectations of Future Bank Rate, "Bank of England Quarterly Bulletin" 2008.
 100. Jurek M.: Zero jako granica polityki stóp procentowych banku centralnego, "Ekonomista" 2004, nr 1.
 101. Jurek W.: Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo AE, Poznań 2001.
 102. Kahneman D., Tversky A.: Variants of Uncertainty, (in:) Judgment Under Uncertainty: Heuristic and Biases, ed. W.D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky, Cambridge University Press, New York 2005.
 103. Karatzas I., Shreve S.E.: Methods of Mathematical Finance, Springer-Verlag, New York 1998.
 104. Kaźmierczak A.: Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 105. Kelm R.: Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: perspektywa średniookresowa 1995-2003, "Ekonomista" 2005, nr 4.
 106. Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 107. Kliber P.: Estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2009, nr 40 (1).
 108. Kluza S., Sławiński A.: Arbitraż na rynku instrumentów procentowych (na przykładzie rynku FRA i obligacji), "Bank i Kredyt" 2003, nr 8.
 109. Kokoszczyński R.: Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
 110. Kokoszczyński R., Stopyra J.: Dylematy wyborów celów pośrednich i operacyjnych w polityce pieniężnej NBP, "Bank i Kredyt" 1996, nr 6.
 111. Kołodziej J.: Ceny kontrolowane w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" 2004, nr 8.
 112. Konstantinou P.T.: The Expectations Hypothesis of the Term Structure, "Emerging Markets Finance and Trade" 2005, Vol. 41, No. 3.
 113. Kydland F., Prescott E.: Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, "Journal of Political Economy" 1977, No. 85 (3).
 114. Larsen J., May B., Talbot J.: Estimating Real Interest Rates for the United Kingdom, Bank of England Working Paper No. 200, London 2003.
 115. Leja F.: Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 1979.
 116. Leksykon finansowo-bankowy, PWE, Warszawa 1991.
 117. Liberadzki K., Wójcik J.: Wyznaczanie zerokuponowej krzywej dochodowości z wykorzystaniem hybrydowego algorytmu genetycznego, "Bank i Kredyt" 2006, nr 2.
 118. Lin B.: Fitting Term Structure of Interest Rates Using B-splines: The Case of Taiwanese Government Bonds, "Applied Financial Economics" 2002, No. 12.
 119. Lobley J.N.: J.P. Morgan Yield Curve Model, mimeo, Bond Index Group, J.P. Morgan 1989.
 120. Lucas Jr R.E.: Asset Prices In an Exchange Economy, "Econometrica" 1978, Vol. 46.
 121. Luenberger D.G.: Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 122. Łukasik K.: Kontrakty FRA na krajowym rynku finansowym, "Rynek Terminowy" 2002, nr 3 (17).
 123. Łyziak T.: Monetary Transmission Mechanism in Poland. The Strenght and Delays, Materiały i Studia NBP, No. 26, NBP, Warszawa 2002.
 124. Łyziak T., Stanisławska E.: Consumer Inflation Expectations. Survey Questions and Quantification Methods - the Case of Poland, NBP, Materiały i Studia No. 37, Warsaw 2006.
 125. Łyziak T., Stanisławska E.: Inflacja bieżąca a różne miary oczekiwań inflacyjnych konsumentów w wybranych krajach, "Bank i Kredyt" 2006, nr 10.
 126. Maddala G.S.: Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 127. Marciniak M.: Yield Curve Estimation at the National Bank of Poland, "Bank i Kredyt" 2006, nr 10.
 128. Martellini L., Priaulet P., Priaulet S.: Fixed-income Securities: valuation, Risk Management and Portfolio Strategies, John Wiley & Sons, Chichester 2003.
 129. Mayo H.B.: Wstęp do inwestowania, K.E. Liber, Warszawa 1997.
 130. McCulloch J.H.: Measuring the Term Structure of Interest Rates, "Journal of Business" 1971, No. 44.
 131. McCulloch J.H.: The Tax-adjusted Yield Curve, "Journal of Finance" 1975, Vol. 30, No. 3.
 132. Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce, red. R. Kokoszczyński, Materiały i Studia NBP, nr 91, Warszawa 1999.
 133. Mehra Y.P.: Some Key Empirical Determinants of Short-Term Nominal Interest Rates, Federal Reserve Bank of Richmond, "Economic Quarterly" Summer 1995, Vol. 81/3.
 134. Meier I.: Estimating the Term Structure of Interest Rates: The Swiss Case, Swiss National Bank, Working Papers nr 99.06.
 135. Meucci A.: Risk and Asset Allocation, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2005.
 136. Mishkin F.S.: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 137. Modigliani F., Sutch R.: Innovation in Interest Rates Policy, "American Economic Review" May 1966.
 138. Monetary Policy Transmission in the Euro Area, ed. I. Angeloni, A. Kashyap, B. Mojon, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 139. Musiela M., Rutkowski M.: Martingale Methods In Financial Modeling, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2005.
 140. Nawalkha S.K., Soto G.M., Beliaeva N.A.; Interest Rate Risk Modeling, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005.
 141. Nelson C.R., Plosser C.I.: Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications, "Journal of Monetary Economics" 1982, Vol. 10.
 142. Nelson C.R., Siegel A.F.: Parsimonious Modeling of Yield Curve, "Journal of Business" 1987, Vol. 60, No. 4.
 143. Opiela T.P.: Survey of the Channels of the Monetary Transmission Mechanism, Materiały i Studia NBP 1996, nr 13.
 144. Orphanides A., Williams J.C.: Imperfect Knowledge, Inflation Expectations and Monetary Policy, NBER Working Paper 9884, July 2003.
 145. Parmenter M.M.: Theory of Interest and Life Contingencies with Pension Applications, ACTEX Publications, Winsted 1988.
 146. Pienaar R., Choudhry M.: Fitting the Term Structure of Interest Rates Using the Cubic Spline Methodology, (in:) Interest Rate, Term Structure and Valuation Modeling, ed. F. Fabozzi, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2002.
 147. Pietrzak B., Polański Z.: System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 148. Piotrowska M.: Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pieniężnego w Polsce, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 149. Platen E., Heath D.: A Benchmark Approach to Quantitative Finance, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2006.
 150. Pliska S.R.: Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretnym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 151. Podgórska M., Klimkowska J.: Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 152. Polański Z., Opiel T.P.: Rynki finansowe a transmisja impulsów polityki pieniężnej banku centralnego, "Bank i Kredyt" 1995, nr 6.
 153. Poole W.: Optimal Choice of Monetsry Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro Model, "Quarterly Journal of Economics" 1970, No. 84.
 154. Rebonato R.: Modern Pricing of Interest-rate Derivatives, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2002.
 155. Rebonato R.: Voliatility and Correlations, 2nd ed., John Wiley & Sons, Chichester 2004.
 156. Reilly F.K., Brown K.C.: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. 2, PWE, Warszawa 2001.
 157. Risk Management: A Modern Perspective, ed. M.K. Ong, Elsevier, Burlington-San Diego 2006.
 158. Roley V.V., Cellon G.H.: Monetary Poicy Actions and Long-Term Interest Rates, "Economic Review" Fourth Quarter 1995, Federal Reserve Bank of Kansas City.
 159. Roman S.: Introduction to the Mathematics of Finance: From Risk Management to Options Pricing, Springer-Verlag, New York 2004.
 160. Romer D.: Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 161. Ron U.: A Practical Guide to Swap Curve Constraction, (in:) The Handbook of European Fixed Income Securities, ed. F.J. Fabozzi, M. Choudhry, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2004.
 162. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 163. Rzońca A.: Stopy procentowe banku centralnego bliskie zera a ryzyko wystąpienia deflacji, część I, "Bank i Kredyt" 2004, nr 3.
 164. Rzońca A.: Stopy procentowe banku centralnego bliskie zera a ryzyko wystąpienia deflacji, część II, "Bank i Kredyt" 2004, nr 4.
 165. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 166. Schaefer S.M.: Measuring a Tax-specific Term Structure of Interest Rates in the Market for British Government Securities, "The Economic Journal" 1981, No. 91.
 167. Schich S.T.: Estimating the German term structure, Discussion paper 4/97 Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank, Frankfurt 1997.
 168. Sellon Jr G.H.: Expectations and the Monetary Policy Transmission Mechanism, "Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review" 2004, Fourth Quarter.
 169. Serletis A.: The Demand for Money, Springer, New York 2007.
 170. Shea G.S.: Pitfalls in Smoothing Interest Rate Term Structure Data: Equilibrium Models and Spline Approximation, "Journal of Finance and Quantitative Analysis" 1884, No. 19.
 171. Shiller R.J., Campbell J.Y., Schoencholtz K.L.: Forward Rates and Future Policy: Interpreting the Term Structure of Interest Rates, "Brooking Papers on Economic Activity" 1983, No. 1.
 172. Shiller R.J., McCulloch J.H.: The Term Structure of Interest Rates, (in:) Handbook of Monetary Economics, vol. 1, ed. B.M. Friedman, F.H. Hahn, Elsevier Science Publishers BV, Amsterdam 1990.
 173. Sławiński A.: Ceny instrumentów terminowych jako źródła informacji o oczekiwaniach rynku, "Bank i Kredyt" 1997, nr 7-8.
 174. Sławiński A.: Krzywa dochodowości, "Bank i Kredyt" 1996, nr 11.
 175. Sławiński A.: Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego. Referat na konferencję: Współczesne problemy finansów międzynarodowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH 17.11.2006, mimeo.
 176. Sławiński A.: Terminowe rynki finansowe a polityka pieniężna, Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 66, Warszawa 1997.
 177. Smaganowicz M.: Efektywność zarządzania portfelem złotowych instrumentów dłużnych w Polsce, "Rynek Terminowy" 2001, nr 2(12).
 178. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P.: Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 179. Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawwnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 180. Sotomska-Krzysztofik P.: Jak Bank Szwecji wspiera stabilność finansową za pomocą polityki informacyjnej, "Bank i Kredyt" 2005, nr 1.
 181. Stamirowski M.: Empirical Application of the "Nelson and Siegel" Parsimonious Zero-coupon Yield Curve Model, Materiały i Studia NBP, Paper No. 16, Warsaw 1999.
 182. Stander Y.S.: Yield Curve Modeling, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 183. Steiner R.: Kalkulacje finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 184. Stępniak I., Zieliński J.: Estymacja i interpretacja zerokuponowej krzywej dochodowości, Materiały i Studia NBP, nr 108, Warszawa 2000.
 185. Sundaresan S.: Fixed Income Markets and their Derivatives, South-Western Thomson Learning, Cincinnati 2002.
 186. Svensson L.E.O.: Estimating and Interperting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994, NBER Working Paper Series 1994, No. 4871.
 187. Svensson L.E.O.: Price Stability as a Target for Monetary Policy: Defining and Maintaining Price Stability, NBER Working Paper 1999, No. 91.
 188. Szpunar P.: Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000.
 189. Świętoń M.: Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998-2001, Materiały i Studia NBP, nr 150, Warszawa 2002.
 190. Taylor J.B.: Monetary Policy Rules, NBER Business Cycles Series, Vol. 31, The University of Chicago Press, Chicago 1999.
 191. Tuckman B.: Fixed Income Securities: Tools for Today᾿s Market, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2002.
 192. Vasicek O.A., Fong H.G.; Term Structure Modeling Using Exponential Splines, "Journal of Finance" 1982, No. 37.
 193. Waggoner D.F.: Spline Methods for Exstracting Interest Rate Curves from Coupon Bond Prices, Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 1997, No. 97-10.
 194. Walsh C.E.: Monetary Theory and Policy, MIT Press, Cambridge-London 2003.
 195. Waluś W.: Nota o interpolacji czynników dyskontowych, "Rynek Terminowy" 2001, nr1(7).
 196. Welfe A., Brzeszczyński J., Majsterek M.: Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów metod ilościowych, PWE, Warszawa 2002.
 197. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
 198. Wojtyna A.: Szkice o niezależności banku centralnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 199. Wolańska A., Dzieża J.: Transakcje swapowe na stopę procentową, "Rynek Terminowy" 2000, nr 2(8), s. 11-16.
 200. Wolnik D.: Zarządzanie ryzykiem procentowym przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 201. Woodford M.: Interest and Prices, Princeton University Press, Princeton 2003.
 202. Woodford M.: Public Debt and Price Level, Paper presented at the conference on Government Debt Structure and Monetary Conditions, Bank of England 1998, June 18-19.
 203. Wróbel E., Pawłowska M.: Monetary Transmission in Poland: Some Evidence on Interest Rate and Credit Channels, Materiały i Studia NBP, No. 24, Warszawa 2004.
 204. Wu L.: Interest Rate Modeling. Theory and Practice, CRC Press, London 2009.
 205. Zarządzanie ryzykiem, red, K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 206. Ziarko-Siwek U.: Ocena efektywności informacyjnej wybranych segmentów rynku finansowego w Polsce, Materiały i Studia NBP, nr 178, Warszawa 2004.
 207. Ziarko-Siwek U., Kamiński M.: Empiryczna weryfikacja teorii oczekiwań terminowej struktury stóp procentowych w Polsce, Materiały i Studia NBP, nr 159, Warszawa 2003.
 208. ACI Polska Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych, Regulamin fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID, Warszawa 1.02.2004.
 209. ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych, Regulamin fixingu stawki referencyjnej "POLONIA", 2008.
 210. ACI Polska, Rekomendacja: Transakcja swapa odsetkowego opartego na indeksie POLONIA (OIS).
 211. NBP: Regulamin Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych. Warszawa, styczeń 2008.
 212. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach. Dz.zu. z 1999, Nr 38, poz. 368, z późniejszymi zmianami.
 213. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Dz.U. z 2011, Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami.
 214. www.acipolska.pl
 215. www.nbp.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu