BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Wojciech (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Malejący udział Unii Europejskiej w eksporcie - dezintegracja czy efekt zmian w brytyjskim modelu eksportu?
Diminishing EU's Exports Share - an Effect of Disintegration or of the Evolving Pattern of British Exports
Źródło
Unia Europejska.pl, 2013, nr 2 (219), s. 3-9, rys., tab.
Słowa kluczowe
Handel, Partner handlowy, Wymiana handlowa, Eksport
Trade, Business partners, Trade exchange, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Według szacunków Eurostatu, w 2012 r. wartość eksportu towarów Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej po raz pierwszy była mniejsza niż wartość jej eksportu poza UE. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy świadczy to o postępującej dezintegracji brytyjskiej gospodarki z Unią, czy jest raczej następstwem głębokich zmian strukturalnych, które dokonywały się w ostatnich latach w tym kraju. Do zmian tych zaliczono m.in. systematyczne zmniejszanie się znaczenia towarów w eksporcie na rzecz usług, wysoki poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych połączony z przenoszeniem całych procesów produkcji do krajów trzecich. Przenoszeniu produkcji na duże odległości (zwłaszcza do azjatyckich krajów rozwijających się) sprzyjały struktura sektorowa brytyjskiej produkcji (mniejszy udział produktów o wysokich kosztach transportu) oraz brak w najbliższym otoczeniu krajów o znacznie niższych kosztach wytwarzania. W rezultacie wyroby brytyjskich firm sprzedawane na rynku europejskim produkowane są w innych krajach UE lub w azjatyckich krajach rozwijających się (statystyki handlu zagranicznego wskazują zatem już na inne kraje ich pochodzenia). (abstrakt oryginalny)

According to Eurostat estimates, in 2012, the value of UK exports to the European Union for the first time was less than its exports outside the EU. In the article, the author tries to answer the question of whether this is an evidence of the increasing disintegration of the British economy with the Union, or whether it is rather a consequence of the deep structural changes which have occurred in recent years in this country. The analysed factors comprise, among others, the systematic reduction of the importance of export goods to services, a high level of foreign direct investment combined with moving entire manufacturing processes to third countries. The structure of the British manufacturing sector (smaller share of the high cost of transport) and the lack of neighbouring countries with much lower costs of production favoured the relocation of production over long distances (especially to Asian developing countries). As a result, products sold by UK companies in the European market are manufactured either in other countries of the European Union or outside Europe (foreign trade statistics indicate, therefore, that these products originate in other countries than the UK). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Statistical bulletin: Foreign Direct Investment Involving UK Companies, 2011, Office for National Statistics
  2. Measuring Trade in Value Added: An OECD-WTO joint initiative, OECD January 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu