BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fechner Ireneusz (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Role of Logistics Centres in National Logistics System
Rola centrów logistycznych w krajowym systemie logistycznym
Źródło
LogForum, 2010, vol. 6, nr 2, s. 9-18, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Transport intermodalny, Centra logistyczne, Sieci logistyczne
Intermodal transport, Logistic centres, Logistic networks
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podział centrów logistycznych według różnych kryteriów oraz wskazano ich rolę w krajowym systemie logistycznym. Sklasyfikowano główne węzły sieci logistycznych. Wskazano także na cechy centrów logistycznych, które oddziaływają na rozwój przestrzenny miast i regionów. Na tle rozważań teoretycznych przedstawiono aktualną sytuację w krajowym systemie logistycznym oraz sformułowano diagnozę rozwoju sieci centrów logistycznych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

This article presents a division of logistics centres according to various criteria and specifies their role in a national logistics system. It provides a classification of the main logistics network nodes. It also describes those features of logistics centres that have an impact on zoning development of towns and regions. The current situation in the national logistics system has been presented here against theoretical analyses and also a concept for the development of a logistics centre network in Poland has been formulated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Commissioned Research Project No. PZB-023-13 entitled "Concept of Localisation of Logistics Centres in Poland".
  2. Fechner I., 2004. Centra logistyczne. Cel, realizacja, przyszłość [lit. Logistics Centres. Objective, Implementation, Future]. Poznań, Biblioteka Logistyka
  3. Jacyna M., 2009. Model systemu logistycznego Polski, jako droga do komodalności transportu w Unii Europejskiej [lit. Polish Logistics System Model as a Way to Transport Comodality in the European Union]. Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Department of Logistics and Transport Systems, Project working materials, 28 September 2009
  4. Edited by Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., 2009. Logistyka [lit. Logistics], Poznań, Biblioteka Logistyka
  5. Kisperska-Moroń D., Szołtysek J., 1996. System logistyczny przedsiębiorstwa [lit. Enterprise Logistics System]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  6. Słownik terminologii logistycznej [lit. Logistics Dictionary], Poznań 2006. Biblioteka logistyka
  7. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2008. Infrastruktura transportu [lit. Transport Infrastructure]. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu