BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płaczek Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
New Challenges for Logistics Providers in the E-Business Era
Nowe wyzwania dla usługodawców logistycznych w dobie e-biznesu
Źródło
LogForum, 2010, vol. 6, nr 2, s. 39-48, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Łańcuch dostaw, Logistyka, Handel elektroniczny
e-business, Supply chain, Logistics, e-commerce
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Obecnie funkcjonujące przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne poszukując nowych dróg rozwoju, zmieniają własną orientację na biznes. Swoje poszukiwania koncentrują na kompetencjach i powszechnym stosowaniu technologii teleinformatycznych. Celem artykułu jest przedstawienie zmian jakie mogą wystąpić w łańcuchu dostaw dzięki wdrożeniom rozwiązań e-biznesowych u usługodawcy logistycznego. E-biznes jako pojecie powszechnie stosowane z jednej strony wywołuje dużo nieporozumień związanych z definiowaniem, z drugiej daje nowe możliwości rozwoju i szanse na powstawanie nowych usług opartych o Internet. (abstrakt oryginalny)

Companies that operate nowadays and provide logistics services are changing their own business attitudes while searching for new ways of development. They focus their searches on qualifications and common usage of information and communication technologies. Presentation of changes that might occur in the supply chain through introduction of e-business solutions for logistics providers is the main goal of this paper. E-business, as a commonly used term, on one hand causes many misunderstandings related to defining and on the other hand gives new possibilities of development and emergences of new services based on the Internet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archutowska J., Żbikowska E., 2003, Nowoczesne usługi transportowo-spedycyjno-logistyczne (TSL) w Polsce (teoria i praktyka) w. Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjnologistycznym, B.Kos (red), Katowice, 18.
 2. Bozarth C., Handfield R.B., 2007, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice, 30.
 3. Delfmann W, Albert S, Nehring M., 2002, The impact of electronic commerce on logistics service providers; International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 32 nr 3.
 4. Gregor B., Stawiszynski M., 2002. E-commerce, Bydgoszcz-Łódź, 78.
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/e-bizness
 6. Olszak C. (red), 2004, Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Katowice, 22.
 7. Pache G., 2001, Effective B2C electronic Commerce-The Reed for Logistics Structure, Network and Communication Studies, 15 (3-4).
 8. Rutkowski K. (red.), 2002, Logistyka on-line PWE, Warszawa, 18.
 9. Szewczyk A., 2006, Podstawy e-biznesu, Szczecin, 34.
 10. Szymanowski W., 2006, Zarządzanie łańcuchami dostaw sektora produkcji żywności wykorzystujące technologie informacyjne, {w} W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce, (red) T. Kasprzak, Difin, Warszawa, 206.
 11. Wigand R.T., 1997, Electronic commerce: definition, theory and context; The Information Society, Special Issuc: Theory and Practice of Electronic Commerce, vol.13 nr 1.
 12. Witkowski J., 2003, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa, 17.
 13. www.web.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu