BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kąkol Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Tytuł
Konsolidacja wydatków publicznych w Unii Europejskiej w latach 2010-2011
Consolidation of Public Spending in the European Union in 2010-2011
Źródło
Unia Europejska.pl, 2013, nr 2 (219), s. 9-21, wykr., tab.
Słowa kluczowe
Wydatki publiczne, Konsolidacja, Strategia Europa 2020, Budżet UE, Finanse publiczne, Kryzys finansowy, Państwa członkowskie
Public expenditures, Consolidation, Europe 2020 Strategy, EU budget, Public finance, Financial crisis, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przyjęta przez Radę Europejską w 2010 r. unijna strategia "Europa 2020" zobowiązuje państwa członkowskie UE do konsolidacji fiskalnej w celu poprawy sytuacji finansów publicznych, nadszarpniętych kryzysem gospodarczo-finansowym z lat 2007-2009. Z uwagi na trwalszy charakter konsolidacji i relatywnie mniej dotkliwe skutki dla wzrostu gospodarczego w średnim i długim okresie, zobowiązuje ona państwa głównie do ograniczania wydatków. Jednocześnie, za priorytetowe uznaje utrzymanie poziomu finansowania tych kategorii wydatków, które służą wzrostowi gospodarczemu. Przeprowadzona przez autorkę analiza dostępnych danych statystycznych dotyczących wydatków budżetowych w latach 2010-2011 pozwala pozytywnie ocenić wysiłki konsolidacyjne państw członkowskich po stronie wydatkowej, a także pokazać ich wpływ na zmiany struktury wydatków publicznych państw członkowskich, w szczególności zwiększenia roli wydatków socjalnych, niekiedy jednak kosztem wydatków uznawanych za prowzrostowe. (abstrakt oryginalny)

In 2010, the European Council adopted the strategy "Europe 2020". The strategy provides guidance for fiscal consolidation to be undertaken by the member states to improve the quality of their public finances that have been strongly affected by the economic and financial crisis of 2007-2009. The recommended consolidation requires reduction of expenditures, as such restrains are more likely to generate lasting fiscal consolidation and better economic performance in the medium and long term. The analysis of available public expenditure statistics for 2010-2011 allows to formulate a generally positive assessment of the consolidation efforts on the expenditure side, as well as to indicate its implications for the expenditure structure. In particular, the analysis shows the increasing role of the social spending, sometimes even at the expense of pro-growth spending. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020,wersja ostateczna z 5.03.2010 r.
 2. Annual Growth Survey 2011: advencing the EU's comprehensive response to the crisis, COM(2011)11 final, 12.01.2011 r.
 3. Annual Growth Survey. Annex 2 Macro-economic report, 12.01.2011 r.
 4. A. Alesina, R.Perotti, Fiscal expansions and fiscal adjustments in OECD countries, "NESER Working Paper", No. 5214, August 1995, http://www.nber.org/papers/w5214
 5. A. Alesina, S. Ardagna, Tales of fiscal adjustment, Economic Policy, No. 27, October 1998, s. 489-545, http://www.economics.harvard.edu/faculty/ardagna/files/Economic_Policy_1998_b.pdf
 6. A. Alesina, S. Ardagna, Large changes in fiscal policy: taxes versus spending, "NBER Working Paper", No. 15438, October 2009, http://www.nber.org/papers/w15438
 7. OECD, Health at a Glance: Europe 2012, 16 November 2012, s. 120
 8. Program konwergencji. Aktualizacja 2012, s.16, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/cp2012_poland_pl.pdf
 9. Presidency Conclusions of the Brussels European Council (11 and 12 December 2008), http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsdata/docs/pressdata/en/ec/104692.pdf
 10. R Perotti., The "Austerity Myth" gain without pain?, 16 June 2011, http://www.bis.org/events/conf110623/perotti.pdf
 11. O. Blanchard, D. Leigh, Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, "IMF Working Paper", WP/13/1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu