BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Serwisy społecznościowe jako nowy kanał dostępowy do informacji publicznej
Social media as a new access channel on public information
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 251-261, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Serwisy społecznościowe, Informacja publiczna, Dostęp do informacji, Technologia informacyjna
Social networking, Public information, Access to information, Information Technology (IT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wkroczenie serwisów społecznościowych do Internetu spowodowało głębokie i trwałe zmiany w sposobie komunikacji większości ludzi, początkowo w krajach rozwiniętych, a w ostatnim czasie także rozwijających się. Zmiany te są szczególnie widoczne w codziennych sposobach funkcjonowania młodszych grup społeczeństwa, dla których Internet, telefon komórkowy i serwisy społecznościowe są naturalnymi elementami środowiska komunikacyjnego. Najnowsze technologie informacyjne zmieniły logikę komunikacji międzyludzkiej i sposoby funkcjonowania nie tylko pojedynczych osób, lecz także całych społeczeństwa. Przemiany te wymagały jednak umiejętności przystosowania się do nowych uwarunkowań w sferze zarówno zadowolonej, jak i prywatnej, szczególnie osób powyżej 30. roku życia. (abstrakt oryginalny)

The article presents an issue of using social networking sites for contacts between public administration and citizens, and indicates possibilities of its further application. As an example Facebook is taken to show how its major, social networking functions can help maintaining good relations between public authorities and citizens, as well as to promote civic education, and to engage the residents in open discussions and information sharing. The main features of social networking sites are indicated in terms of the public information transmission: informative, educational and activating (mobilization) functions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. deibert R., Rohozinski R., Liberation vs. Control in Cyberspace, "Journal of Democracy" 2010, vol. 21, no. 4.
  2. Europejska agenda cyfrowa, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Regionów, Bruksela 28.08.2010, http://eur-lex.eurostat.ec.europa.eu/LexUriServ/LexServ.do?uri=COM"2010:0245:FIN:PL:PDF[dostęp23.07.2011].
  3. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database[dostęp18.01.2011].
  4. Megapel PBI sierpień 2011 t., http://www.pbi.org.pl/index.php/ida/175/?okres=0&lisraGrupa2=2#c1[dostęp 01.10.2011].
  5. Murnane J., Old Age anfd Internet Access w: Proceedings of the IADIS International Conference Information Systems 2011, red. Ph. Powell, M.B.Nunes, P.Isaias, IADIS Press, Avila 2011.
  6. Realtimestastistic, http://www.google.com/adplanner/planning/site_profile#siteDetails?identifer=facbook.com&geo-001&trait_type=1&lp=false[dostęp 21.11.2011].
  7. The State of the Internet, report Akamai 2011, vol. 4 no.1, http://www.akamai.com/stateoftheinternet/#nui[dostęp 12.09.2011].
  8. World Bank estimates, http://databank.worldbank.org/html-jsp/QuickViewReport.jsp?RowAxis=WDI_Ctry~&ColAxis=WDI_Time~&PageAXIS-wdi_Series~&PageAxisCapton=Country~&ColAxisCoption=Time~&New_REPORT_SCALE=1&NEW_REPORT_PRECISIN=0.00&newReport=yes&IS_REPORT_IN_REFRESH_MODE=true&IS_CODE_REQUIRED-0&COMMA_SEP=true[dostęp 25.06.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu