BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Freydman Oxana (Irkutsk State Railway University, Russia)
Tytuł
The Role of Risk Management of the Logistic Processes in Economic Development of the Region
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2011, nr 18, s. 139-147, tab., ryc., bibliogr. 4 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego = Changes in Local and Regional Structures of the Service Sector during Economic Crisis
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Gospodarstwa domowe, Zarządzanie ryzykiem
Regional development, Households, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmniejszanie się zasobów finansowych gospodarstw domowych wpływa na ograniczenie ich potrzeb w zakresie wypoczynku i turystyki, co może mieć wpływ na zmniejszenie się i osłabienie tempa rozwoju turystyki regionalnej i światowej, a także ogranicza ruch pasażerski i rozwój jego organizacji przestrzennej.

The development of market structures occurs in conditions of uncertainty and risk, which is reflected in the activities of all stakeholders of transport and logistics system in the region. If we understand how the risk of loss or reduced income occurs, we can calculate the likelihood of it. Most important in this regard is risk prediction, since its probability can be determined, and due to the forecasts the management of territorial risks can be developed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Проценко И.О., Формирование и реализация потенциала стратегической логистики: диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.05 Санкт-Петербург, 2006 274 с. 71 06-8/375
  2. Черкасов С.А., Логистические и трансакционные издержки в системе товародвижения. Автореф. дис. ... канд. экон. наук / С.А. Черкасов. СПб., 1999. 8 с.
  3. Чернышев М.А,. Инфраструктура мегаполиса: Логистический подход / М.А. Чернышев О.А. Новиков. Ростов н/Д, 1995. 143 с.
  4. http://iemag.ru/ Чуб Б.А., Стратегический менеджмент в системе материально-технического обеспечения и логистики. С. 1-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu