BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisperska-Moroń Danuta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw
Logistics Competencies of Polish Companies as a Factor of Development of Virtual Supply Chains
Źródło
LogForum, 2010, vol. 6, nr 1, s. 3-12, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Logistyka, Kompetencje
Supply chain, Logistics, Competences
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Istnieje wiele różnorodnych poglądów na temat organizacji wirtualnych. Pojęcie organizacji wirtualnej można sprecyzować w oparciu o jej charakterystyczne cechy takie jak tymczasowość, koncentrację na kliencie, rozproszenie geograficzne, intensywne wykorzystanie technologii informatycznych, sieciową strukturę organizacyjną oraz wykorzystanie kluczowych kompetencji jej uczestników. Organizacją wirtualną staje się także "wirtualny łańcuch dostaw", przejawiający wysoki poziom elastyczności i dopasowujący się do zmiennych sytuacji rynkowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań w grupie polskich przedsiębiorstw. Uzyskano pewien obraz możliwości udziału polskich firm w funkcjonowaniu wirtualnych (ultraelastycznych) łańcuchów dostaw. Najbardziej otwartymi na współpracę są firmy usługodawców logistycznych, co wynika w dużym stopniu z charakteru ich działań na rynku. Wzrastający stopień elastyczności funkcjonowania wirtualnych łańcuchów dostaw wymaga pogłębienia specjalizacji funkcji poszczególnych firm - członków tych łańcuchów. (abstrakt oryginalny)

Problems of virtual organizations have not been well elaborated yet. There are many different concepts in that area. The concept of virtual organization can be formulated on the basis of its characteristic features. Generally, the following features have been indicated: temporary character, focusing on customers, geographical dispersion, intensive use of computer technologies, network organization and use of core competencies of the members. An example of virtual organization could be found in, so called, virtual supply chain, which demonstrates high degree of flexibility and is capable of easy adjustment to dynamic markets. Advanced logistics competencies of companies functioning in that supply chain and their ability to integrate closely with suppliers and customers become the basis of virtual supply chains operations. This paper presents the results of research in the group of Polish companies. As the result of the research more specific picture of the abilities of companies for their operation in virtual (extra-flexible) supply chains has been presented. From the point of view of the use of alternative tools for logistics management, logistics providers seem to be the group of firms being the most opened for cooperation. It results directly from the profile of their market operations. Finally, a conclusion might be drawn that a growth of flexibility of virtual supply chains demands more profound specialization of companies constituting links of those chains. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M., 2005, Charakterystyka organizacji wirtualnej, Gazeta IT, 9 (39).
 2. Brutsch D., Frigo-Mosca F., 1996, Virtuelle Organisation in Praxis, IO Management, 9.
 3. Brzozowski M., 2007, Istota organizacji wirtualnej, Przegląd Organizacji, 2.
 4. Kisperska-Moroń D., 1999, Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 5. Łobejko S., 2000, Wirtualne sieci prywatne szansą dla przedsiębiorstw wirtualnych, w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, praca zbiorowa pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 6. Perechuda K. (red.), 2000, Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 7. Płoszajski P., 2000, ZdąŜyć przed rewolucją, śycie Gospodarcze, 13.
 8. Grudzewski W., Hejduk I. (red.), 2000, Przedsiębiorstwo przyszłości, praca zbiorowa pod red. W.Grudzewskiego i I.Hejduk, Difin, Warszawa.
 9. Saabeel W., Verduijn T.M., Hagdorn I., Kumar K., 2002, A Model of Virtual Organization - A Structure and Process Perspective, Electronic Journal of Organizational Virtualness, 1, WWW.virtual-organization .net.
 10. Wassenaar A., 1999, Understanding and Designing Virtual Organization Form, Newsletter, 1, www.virtual-organization. Net.
 11. Lichtarski J. (red.), 1992, Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 12. Zimniewicz K. 1999, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu