BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorkowski Jędrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strategia informatyzacji w instytucjach administracji publicznej
IT strategy in public administration
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 321-329, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Informatyzacja administracji państwowej, Bazy danych, Technologia informacyjna
Computerization of state administration, Databases, Information Technology (IT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W jednostkach administracji publicznej coraz powszechniejsze staje się istnienie dokumentów strategii informatyzacji, traktowanych jako opis strategii funkcjonalnej powiązanej z całościową ogólną strategią organizacji. W celu zapewnienia czytelności dokumentu dla osób zarządzających organizacją wskazane jest zastosowanie podejścia procesowego, co wpisuje się w aktualne trendy w teorii i praktyce zarządzania. W niniejszym artykule na podstawie doświadczeń związanych z organem administracji rządowej przedstawiono wybrane problemy dotyczące opracowywania dokumentów strategii. (abstrakt oryginalny)

The article presents problems associated with IT strategy document in the public administration. It characterizes and generalizes current trends in IT strategy and the relationship between IT strategy and general business strategy. Author discusses practical solutions concerning the use of the process approach and maps of business processes in the document of strategy. The article is based on the experience of a project in the office of public administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chandler A.D., Strategy and Structure: Chapters in History of the American Enterprise, The MIT Press, Cambridge 1990.
  2. Davenport T.H., Process Innovation: Re-engineering Work: through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston 1993.
  3. Gabryelczyk R., ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa 2006.
  4. Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York 1993.
  5. Kisielnicki J., MIS systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
  6. Kovacevic A., Majluf N., Six Stages of IT Strategic Management, "Sloan Management Review" 1993, Summer.
  7. Pankowska M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
  8. Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
  9. Polak P, Wieczorkowski J., Rozwój metod modelowania procesów biznesowych dla potrzeb wytwarzania systemów informatycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 169, red. S. Nowosielski.
  10. Rodan System, Opracowanie strategicznego planu rozwoju informatyki, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu