BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szara Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski), Pierścieniak Agata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Kapitał intelektualny jako obszar konkurencji przedsiębiorstw : (wybrane aspekty teoretyczne)
The Intellectual Capital as the Area of Enterprises Competition : (the Selected Theoretical Aspects)
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2007, z. nr 11, s. 249-258, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Zasoby niematerialne, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw
Intellectual capital, Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Intangible assets, Competitive potential of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na rynku globalnym przedsiębiorstwa coraz częściej ze sobą konkurują. Dostrzegając ważność kapitału intelektualnego dla podmiotów gospodarczych coraz częściej jest on postrzegany jako obszar konkurencji. Źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa może być zdolność do wykorzystania posiadanego kapitału intelektualnego. Specyfika tego zasobu pozwala go scalać z innymi, wartościowo wykorzystywać w pojedynczym działaniu i zwiększać jego wartość. O jego pozycji przesądza jego unikatowość i trudność do imitacji. Perspektywiczne kierunki rozwoju wiążą się zaś z możliwością dalszej absorpcji wiedzy. W artykule dokonano identyfikacji pojęcia kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, przedstawiono przesłanki świadczące o jego konkurencyjnej naturze oraz wskazano główne jego elementy w obszarze konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

Enterprises compete with each other much more frequently on the global market. Regarding the importance of intellectual capital for an enterprise, it is perceived as the area of enterprises competition. The ability to use its own intellectual capital can be the source of enterprise competitive advantage. The specificity of such a resource allows integrating with the others, using valuably in a single action and increasing its worth. Uniqueness and difficulty in imitating determine its position. Future ways of development are connected with the possibility of further knowledge absorption. In the article, there has been made an attempt to identify the concept of enterprise intellectual capital, the premise proving its competitive nature as well as some major elements in the area of competition have been indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bal-Woźniak T., Współczesne problemy zarządzania. Materiały pomocnicze. Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Zeszyt nr 1, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
  2. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
  3. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  4. Haberberg A., Riple A., The Management of Organization, Financial Times-Prentic Hall, Harlow 2001.
  5. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  6. Mikuła B., Kapitał intelektualny jako przedmiot zarządzania, "Problemy Jakości" 2002, nr 4.
  7. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
  8. Szymura-Tyc M., Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3, s. 7.
  9. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, Moszkowicz M. (red.), PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu