BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żytniewski Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rozwój systemów e-administracji na tle nowoczesnych rozwiązań informatycznych z zastosowaniem technologii agentowych
The development of e-government on the background of modern IT solutions using agent technologies
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 352-363, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
e-administracja, Nowe technologie, Technologia informacyjna, e-usługi publiczne, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
e-government, High-tech, Information Technology (IT), Public e-services, Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Zaprezentowane w treści pracy rozwiązania dotyczące zastosowania technologii informatycznych we wspomaganiu elektronicznych usług administracyjnych wskazują na rozwój tej koncepcji w ostatnich latach. Wdrożenie i zastosowanie rozwiązań informatycznych w systemach SEKAP2 i ePUAP ułatwia obsługę mieszkańców. Planuje się dalszy rozwój systemów wspomagających usługi administracyjne, przede wszystkim w zakresie identyfikacji obywateli (pl.ID - polska ID karta), do obsługi spraw związanych z ewidencją ludności i aktami stanu cywilnego (ZMOKU) czy w celu zintegrowania służb dyżurnych powołanych do niesienia pomocy (System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR, OCSŁR-1 - Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej) oraz w celu usprawnienia pracy jednostek organizacyjnych Policji, głównie służb dochodzeniowo-śledczych prowadzących po¬stępowania przygotowawcze (ePosterunek). Należy mieć nadzieję, że kolejny etap rozwoju tych systemów przyniesie rozszerzenie funkcjonalności w oparciu o technologie agentowe i technologie semantycznego Internetu dla usprawnienia obsługi administracyjnej społeczeństwa. Może się do tego przyczynić utworzenie nowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, powołanego do koordynacji projektów cyfryzacyjnych i działań administracji oraz współpracy z samorządami w Polsce. Powstanie tego resortu doceniła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes. Według niej na cyfryzację administracji Unia Europejska może wydać w najbliższych latach ponad 9 mld euro (abstrakt oryginalny)

This article presents electronic public administration systems recently developed in Poland, i.e. SEKAP, SEKAP2 and ePUAP and agent systems that can support them. The first part of the paper presents theories about the current state of e-government in Poland. The second part presents information about Polish e-government systems and agent technologies. Authors show different reasons for development of e-government systems based on the research, i.e. trust in e-government, e-participation, citizen engagement and democratic processes, ontologies and intelligent information and knowledge management, cyberinfrastructures for e-government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielarz W., Stadium rozwoju systemów e-Administracji w Polsce, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 2. Chmielarz W., Systemy elektronicznego biznesu, Difin, Warszawa 2007.
 3. Chmielarz W., Zaawansowanie realizacji e-administracji w Polsce na tle tendencji światowych, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 4. Dąbek A., Michał Boni ministrem administracji i cyfryzacji, http://satkurier.pl/ news/70295/michal-boni-ministerem-administracji-i-cyfryzacji.html za gazeta.pl [dostęp 18.11.20111.
 5. Gerber A., Merwe A. van der, Barnard A., A Functional Semantic Web Architecture, ESWC '08 Proceedings of the 5th European semantic web conference on The semantic web: research and applications.
 6. Kisielnicki J., Budowa "przyjaznej administracji", czyli o wybranych problemach administracji publicznej, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09, /. Gołuchowski, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 7. Małachowski A., Nadchodzi Wielki Brat - wiedza w systemach e-administracji, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz- - Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 8. Raport EGovRTD, http://www.egovrtd2020.org.
 9. Stanek S., Pańkowska M., Żytniewski M., System wspomagania obsługi petentów - ASISSO, w: Systemy Wspomagania Organizacji SWO '2006, red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 10. Stanek S., Pańkowska M., Żytniewski M., Zastosowanie agentów oprogramowania w administracji publicznej, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08: konwersja wiedzy, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 11. Stanek S., Żytniewski M., Process Approach in Multi-agent Systems, w: Advanced Information Technologies for Management AITM'2010, red. J. Korczak, Publishing House of the University of Economics, Wrocław 2010.
 12. Żytniewski M., Ontologie w systemach wieloagentowych, w: Systemy Wspomagania Organizacji SWO '2010, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 13. The United Nations E-Government Survey 2010, www.2.unpan.org/egovkb/global_report- s/10report.htm.
 14. www.cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/46/193/ePUAP2.html.
 15. www.sekap.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu