BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Długosz Jan (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Strategic Nature of the Logistics Customer Service in the Supply Chain
Strategiczny charakter logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw
Źródło
LogForum, 2010, vol. 6, nr 1, s. 13-19, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Obsługa klienta, Logistyka, Logistyczna obsługa klienta
Supply chain, Customer service, Logistics, Logistics customer service
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Logistyczna obsługa klienta w łańcuchu dostaw zasadniczo różni się od opisywanej w literaturze binarnej relacji, w której jeden dostawca obsługuje rozproszonych odbiorców. Różnica ta wyraża się w tym, że klient instytucjonalny w łańcuchu dostaw ma znacznie większe i często inne wymagania od finalnego konsumenta, występuje równocześnie w podwójnej roli - dostawcy i klienta, a przede wszystkim winien aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i realizacji strategii łańcucha dostaw. Strategia ta, jeżeli ma się przyczynić do sukcesu, musi być oparta na współpracy uczestników łańcucha dostaw zorientowanej na tworzenie wartości dla końcowego odbiorcy. Uczestnicy łańcucha dostaw powinni tworzyć relacje partnerskie wyrażające się w takiej obsłudze swoich odbiorców, która uwzględniałaby maksimum ich rozbudowanych kryteriów oceny dostawców. Nade wszystko jednak winni mieć na uwadze maksymalizację swojego wkładu w efekt finalny łańcucha dostaw. Dlatego każdy łańcuch dostaw powinien opracować jasną strategię określającą rolę poszczególnych firm w tworzeniu najkorzystniejszej oferty dla ostatecznego odbiorcy. (abstrakt oryginalny)

Logistics customer service in the supply chain considerably differs from the binary relation described in the literature in which one supplier provides services to scattered recipients. The difference is manifested in the fact that an institutional client in the supply chain has much greater and often different requirements than the end consumer, at the same time appearing in a dual role of the supplier and the customer; and first and foremost, should take an active part in creating and implementing a supply chain strategy. If this strategy is to contribute to success, it must be based on cooperation among the supply chain participants, aimed at generating value for the end customer. Supply chain participants should establish partner relations reflected in such service to their customers which would encompass the maximum of their extended criteria of supplier evaluation. They should, however, first and foremost, take into account their maximized contribution to the final effect of the supply chain. Hence, every supply chain should develop a clear strategy determining the role of individual companies in creating the most favourable offer for the end customer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Battaglia A.J., Tyndall G.: Implementing World Class Supply Chain Management, Penn State, in: Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., 1996, The Management of Business Logistics, 6th Edition.
 2. Chandler A.D., 1972, Strategy and Structure, MIT Press Cambrige.
 3. Christopher M., 2000, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL Warszawa [Logistics and Supply Chain Management, Pitman Publishing, London, 1992].
 4. Ciesielski M., 2006, Logistyka w biznesie, PWE Warszawa.
 5. Cox J.F., Blackstone J.H., Spencer M.S., 1995, APICS Dictionary (8th Ed.) American Production and Inventory Control Society, Falls Church.
 6. Długosz J., Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania, w: Logistyka w biznesie, red. M.Ciesielski, PWE Warszawa.
 7. European Committee for Standardisation, CEN/TC, Logistics - Structure, basic terms and definitions in Logistics, Brussels, 1997.
 8. Lee H.L., 2005, Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw, Harvard Business Review Polska.
 9. Hines T., 2004, Supply Chain Strategies, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 10. Schary P.B, Skjott-Larsen T., 2002, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa [Managing The Global Supply Chain, 1998, Copenhagen Business School Press].
 11. Witkowski J., 2002, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu