BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kauf Sabina (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Logistyka jako narzędzie redukcji kongestii transportowej w miastach
Logistics as Instrument of Reduction of Transport Congestion in Cities
Źródło
LogForum, 2010, vol. 6, nr 1, s. 37-46, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Miasto, Zjawisko kongestii w ruchu drogowym, Logistyka transportu
Logistics, City, Traffic congestion, Transport logistics
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wraz ze wzrostem wielkości produkcji w roku 2010 przewidywany jest w wzrost ilości przepływów towarowych o prawie 95% w stosunku do roku 1992. Progresja ta prowadzi do przeciążenia infrastruktury komunikacyjnej i zjawiska kongestii transportowej. Ta utrudnia przepływy osób i ładunków. Powoduje ograniczenia w elastycznym kształtowaniu czasu dostaw oraz zmniejsza efektywność ich realizacji przez operatorów logistycznych. Minimalizacja negatywnych skutków jest trudna, czasochłonna i kosztowna. Jednym z rozwiązań jest np. koncepcja logistyki miejskiej. Pozwala ona m.in. na optymalizację przepływów towarowych przez tworzenie centrów logistycznych czy przeładunkowych. Pomaga także w poszukiwaniu optymalnych powiązań produkcyjno-przestrzennych uwzględniających koszty, wydajność i świadczone usługi, przy jednoczesnym respektowaniu wymogów środowiska naturalnego. Przykładem rozwiązań logistycznych jest projekt "RegLog" wdrożony w Regensburgu. Przyniósł on korzyści wszystkim zainteresowanym. (abstrakt oryginalny)

Along with incrementation of largeness of production in year 2010 its forecasted to incrementation of amount of flow almost about 95% relatively to year 1992. This progression leads congestion of communication infrastructure and phenomena of transport crowded states. It makes difficult flows of persons it and loads. It causes limitations in elastic forming of time of supply and decreases efficiency of their realization by logistical operators. Minimization of negative result is hard, Time-consuming and expensive. There is one of solution e.g. concept of city logistics. Among others, it allows on optimization of freight flow by creation of logistical center or trans-shipping. It helps in search of optimal coherence Productively-a real, taking into consideration cost, production capacity and services. It respects requirements of natural environments also. Project "RegLog" is example of logistical solution. It has been accustomed in Regensburg and it has brought benefit all interest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesielski M., Długosz J., Wyszomirski Z., 1992, Gospodarowanie w transporcie miejskim, AE Poznań, 76.
 2. Gospodarowanie w komunikacji miejskie, 2002, O. Wyszomirski (red. nauk.), UG, Gdańsk, 191.
 3. GVZ-Kontakt, 1, GVZ Regensburg GmbH (Hg.).
 4. Lärmaktionsplan Freiburg Breisgau, Lärmschutz und Freiburger Verkehrspolitik, 2008, Informationsmaterial 4. Juli 2008.
 5. Lewandowski K. i inni, 2005, PilotaŜowe badania programu DORED, w: "Logistyka", 2/2005.
 6. Logistyka dystrybucji, 2005, K. Rutkowski (red. nauk.), Warszawa.
 7. Moeritz G., 1993 Das Stuttgarter Modell, w: Impulse 11.
 8. Otola I., Skowron-Grabowska B., 2006, Centra logistyczne a działalność jednostek samorządu terytorialnego, w: Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym, T. Markowski (red. nauk.), Warszawa.
 9. Pawłowska B., 2000, Zewnętrzne koszty transportu, problem ekonomicznej wyceny, UG, Gdańsk, 7.
 10. Schönefuß S., 2005, Privatisierung, Regulierung und Wettbewerbselemente in einem natürlichen Infrastrukturmonopol, Duncker & Humblot, Berlin, 64 i nn.
 11. Szołtysek J.,2003, Kryteria decydujące o wyborze przewoźnika, w: "Spedycja, Transport, Logistyka", nr 10, 60 i nn.
 12. Szołtysek J., 2005, Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, AE Katowice, 201, 271, 290.
 13. Tundys B., 2008, Logistyka miejska, Difin, Warszawa, 249.
 14. Verkehrslogistik Raum Regensburg, Sonderbeilage der Mittelbayrischen Zeitung, 12/99.
 15. Zewnętrzne koszty transportu i zmiana dyrektywy o Eurowiniecie, wrzesień 2008, www.cer.be
 16. www.eu-portal.net
 17. www.reglog.de
 18. www.werkstatt-stadt.de
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu