BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ameljańczyk Andrzej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Ameljańczyk Tomasz
Tytuł
System monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego państwa i jego zagrożeń
Monitoring system of the state health security and its threats
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 9-20, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Choroby, Profilaktyka zdrowotna, Ochrona zdrowia
Illness, Preventive health care, Health care protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przesłanką skłaniającą do podjęcia tego tematu jest rosnące znaczenie problematyki bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli przy jednoczesnym ciągłym braku odpowiednich definicji pozwalających mierzyć bezpieczeństwo zdrowotne i jego zagrożenia. Brak obiektywnego systemu miar w tym zakresie utrudnia, a nawet uniemożliwia racjonalne wydawanie środków na jego poprawę czy rozwój. Pomiar jakości (stopnia) bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w sposób pośredni, np. poprzez wielkości rocznych nakładów, jest obarczony wieloma błędami systemowymi. Niniejsza praca dotyczy nowego podejścia w modelowaniu matematycznym systemu pozwalającego monitorować i zarządzać odpowiednio zdefiniowanym bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli oraz jego zagrożeniami. System taki powinien umożliwiać pomiar poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego w sposób obiektywny oraz pełną analizę dynamiki jego zmian. Powinien również umożliwiać pomiar stopnia zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego (abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the concept of citizens' health security in the wider context of national security. Proposes measurable indicators o quality and safety of citizens' health, as well as indicators of the degree of security threats. Such a system allows you to make many of the qualitive analysis of the effects of decisions on the health protection, as well as carrying out computers of the effects of planned activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ameljańczyk A., Matematyczny model przestrzeni życia w komputerowym systemie wspomagania decyzji medycznych, I Krajowa Konferencja "Systemy Komputerowe i Teleinformatyczne w Służbie Zdrowia", Warszawa 2009.
  2. Ameljańczyk A., Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2011 (rozdz. Farmakekonomika a bezpieczeństwo zdrowotne człowieka i rozdz. Wielokryterialna analiza zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli).
  3. Ameljańczyk A., Optymalizacja wielokryterialna w problemach sterowania i zarządzania, Ossolineum, Wrocław 1984.
  4. Ameljańczyk A., Ameljańczyk T., Koncepcja informatycznego systemu oceny skutków wprowadzanych leków i technologii medycznych, II Konferencja TIAPISZ, Warszawa 2010.
  5. Medyczne Systemy Ekspertowe, http://www.computer.privateweb.at/judith/links3.htm.
  6. Pawlak Z., Rough Sets, "International Journal of Computer and Information Sciences" 1965, vol. 11, s. 341-356.
  7. Pawlak Z., Systemy informacyjne - podstawy teoretyczne, WNT, Warszawa 1983.
  8. Propozycja stanowiska zespołu organizacyjnego Okrągłego Stołu, OZZL, http://www.lekompolski. pl.
  9. Strategia rozwoju ochrony zdrowia w Polsce w latach 2007-2013, Opracowanie PZH na podstawie WHO, Warszawa 2007.
  10. Zadeh L.A., Fuzzy Sets, "Information and Control" 1965, vol. 8, s. 338-353.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu