BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaga Maciej (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Koncepcja proporcjonalnego okresu ochronnego w ubezpieczeniu rentowym
Źródło
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2009, nr 1, s. 27-36
Słowa kluczowe
Renta rodzinna, Regulacje prawne, Ubezpieczenia
Survivor’s pension, Legal regulations, Insurances
Abstrakt
Przepis art. 57 ust. 1 ustawy emerytalnej wymaga rewizji. Rozwiązaniem, które spełniłoby kryterium proporcjonalności, lepiej chroniłoby ryzyka ubezpieczenia rentowego i pełniej oddawałoby wartości leżące u podstaw systemu jest proporcjonalne zwiększanie czasu trwania okresu ochronnego w ubezpieczeniu rentowym wraz ze wzrostem czasu trwania ubezpieczenia (koncepcja proporcjonalnego okresu ochronnego). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kroner, Rygory dla renty rodzinnej zgodne z konstytucją, http://www.rp.pl/artykul/ 105402.html, z 13.03.2008 r.
  2. J. Langiewicz, Kto ma prawo do renty rodzinnej, http://www.dziennik.pl/ gospodarką/pracą/article147413/Kto_ma_prawo_do_renty_rodzinnej.html, z dnia 2 kwietnia2008 r.
  3. A. Mościcka, Warunki uzyskania renty rodzinnej, http://www.abc.com.pl/?cmd=problem_wie- cej,344&serwis=2 z dnia 13.03.2008 r. 
  4. B. Wagner, Ewolucja regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych, [w:] Problemy prawa ubezpieczeń społecznych, red. B. Wagner, Kraków 2006, s. 9 i n.
  5. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie konstrukcyjne i prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2007, s. 214 218.
  6. A. Wypych-Zywicka, Co dalej z rentą rodzinną?, PiZS 2008, nr 9, s. 16-17.
  7. A. Wypych-Zywicka, Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnienia materialnoprawne, Gdańsk 2006, s. 162.
  8. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006, s. 12-22.
  9. G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005, s. 296 297.
  10. M. Zieleniecki, Prawo do zabezpieczenia społecznego, red. J. Zajadło, Gdańskie Studia Prawnicze 2005, t. 13, s. 580-582.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu