BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nerć-Pełka Alicja (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Obszary ryzyka w łańcuchach dostaw skroplonego gazu ziemnego
Risks Areas in Supply Chain of LNG
Źródło
LogForum, 2009, vol. 5, nr 4, s. 2-8, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Skroplony naturalny gaz, Łańcuch dostaw, Gaz ziemny, Zarządzanie ryzykiem
Liquefied Natural Gas (LNG), Supply chain, Natural gas, Risk management
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Artykuł omawia problematykę zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Zawiera charakterystykę specyficznego łańcucha dostaw surowca energetycznego, jakim jest skroplony gaz ziemny oraz identyfikację rodzajów ryzyka występujących w takim łańcuchu. W artykule przedstawione zostaną także metody oceny ryzyka mające zastosowanie w badaniu łańcucha dostaw skroplonego gazu ziemnego. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z zarządzaniem ryzykiem w łańcuchach dostaw skroplonego gazu ziemnego. (abstrakt oryginalny)

The article describes issues of supply chain risk management. The paper contains characteristic of specific power resource (that is Liquefied Natural Gas) supply chain and identification of different types of risks in this supply chain. The article performs also risk estimation methods, which can be applied in LNG supply chain analysis. The main purpose of the article is to perform issue connected to LNG supply chain risk management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Braithwaite A., 2003. The Supply Chain Risks of Global Sourcing, Supply Chain Strategy and Trends - Globalization, LCP Consulting.
 2. Brdulak H., 2007. Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie wiedzą w sieci dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11.
 3. Chądzyński W., 2006. Zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa terminalu LNG, materiały z Sympozjum "Lokalizacja Gazoportu LNG w Świnoujściu", zorganizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej i Zespół Techniki Morskiej Sekcji Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN, Szczecin.
 4. Ciesielski M. (red), 2009. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Cucchiella F., Gastaldi M., 2006. Risk management in supply chain: a real option approach, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 17 No. 6.
 6. Faisal M. N., Banwet D. K., Shankar R., 2006. Supply chain risk mitigation: modeling the enablers, Business Process Management Journal, Vol. 12 No. 4.
 7. Gołembska E., 2007. Podstawowe Problemy Logistyki Globalnej, Międzynarodowej, Eurologistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
 8. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K., 2008. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa.
 9. Kaczmarek T. T., 2008. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 10. Khan O., Burnes B., 2007. Risk and supply chain management: creating a research agenda, "The International Journal of Logistics Management" Vol. 18 No. 2.
 11. Konecka S., Machowiak W., 2006. Kryzysogenne kategorie ryzyka specyficzne dla procesów logistycznych i łańcuchów dostaw, I Międzynarodowa Konferencja Logistyczna INTLOG 2006.
 12. Marcinek K., 2000. Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 13. Penc J., 1997. Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 14. Witkowski J., 2003. Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. http://www.energy.ca.gov/lng/safety.html
 16. http://www.questconsult.com/exper-pha.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu