BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górski Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Architektura platformy integracyjnej dla elektronicznego obiegu recept
Architecture of integration platform for electronic flow of prescriptions
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 67-83, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Architektura zorientowana na usługi SOA, Obieg dokumentów, Systemy informatyczne
Serviced Oriented Architecture, Documents flow, Computer system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie doboru architektury platformy integracyjnej do zapewnienia elektronicznego obiegu recept między współpracującymi systemami informatycznymi. Dokonano przeglądu rozwiązań organizacji przechowywania danych o receptach oraz dostępu do nich. Definitywne stwierdzenie tego, które z rozwiązań jest najlepsze, wymagałoby przeprowadzenia badań wydajnościowych, a także określenia kryteriów wydajnościowych dla takiej platformy integracyjnej. W ramach prac zrealizowano rozwiązanie z rozproszonym przechowywaniem recept oraz ich realizacji. Przy realizacji rozwiązania rozproszonego zaprojektowano oraz zaimplementowano podstawowe funkcjonalności systemów informatycznych dla wsparcia lekarzy oraz farmaceutów. Pomocne było zastosowanie wybranych widoków architektonicznych metody "1+5" do modelowania architektury platformy integracyjnej. Ciekawe byłoby wykonanie tego samego zadania dla dwóch pozostałych rozwiązań i przeprowadzenie badań wydajnościowych. Tego typu analiza wydaje się podstawowa przy budowie systemów o zasięgu krajowym i powinna poprzedzać prace projektowe nad systemem docelowym. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of choosing an integration platform architecture to ensure the smooth flow of documents between the cooperating systems. The paper deals with the transfer and providing access to pharmacists for prescriptions issued by doctors and the availability of realizations of prescriptions for doctors. The main issue considered in the article is organization of storage and access to prescriptions and their realizations. It was proposed three approaches and advantages and disadvantages of each were commented as well. Moreover, design and implementation of one of the proposed approaches was enclosed in paper. Implementation of electronic prescription flow using an integration platform was done with enterprise service bus. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arsanjani A. et al., SOMA: A method for developing service-oriented solutions, "IBM Systems Journal" 2008, vol. 47, no. 3.
  2. Bednarski J., Projekt aplikacji z wymianą dokumentów na platformie integracyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna (praca dyplomowa - kierownik pracy dr inż. Tomasz Górski), Warszawa 2012.
  3. eXtensible Markup Language, http://www.w3.org/XML/.
  4. Fowler M., UML Distilled Third Edition, Addison-Wesley, Boston 2005.
  5. Górski T., Metoda modelowania architektury platformy integracyjnej 1+5, w: Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania, red. J. Górski, C. Orłowski, PWNT, Gdańsk 2011.
  6. Górski T., Profil "UML Profile for Integration Platform" do modelowania architektury platformy integracyjnej, w: Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania, red. J. Górski, C. Orłowski, PWNT, Gdańsk 2011.
  7. Keen M., Achraya A., Patterns: Implementing an SOA Using an Enterprise Service Bus, IBM, New York 2004.
  8. OMG Unified Modeling Language Specification Version 1.5, March 2003, http://www.omg. org/technology/documents/formal/uml.htm.
  9. Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0, W3C 2007, http://www.w3.org/ TR/wsdl20/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu