BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grund Damian (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Portal Świadczeniodawcy jako elektroniczna platforma komunikacyjna pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia
The web portal of a provider of medical services as an electronic platform of communication between a provider of medical services and the National Health Fund
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 86-91, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Platformy internetowe, Relacje dostawca-odbiorca, Usługi medyczne, Finansowanie służby zdrowia
Internet platforms, Supplier-recipient relations, Medical services, Health care financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikacja opisuje funkcjonowanie platformy elektronicznej, która jest używana do komunikacji pomiędzy dostawcą usług medycznych i płatnika - Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawia historię systemów rejestracji i rozliczeń, które są związane z finansowaniem usług medycznych. Opisuje funkcjonowanie platformy oraz przedstawia perspektywy dalszego rozwoju elektronicznych platform wykorzystywanych do wymiany informacji. Ponadto pokazuje wykorzystanie platformy w podstawowych procesów biznesowych związanych z finansowaniem usług medycznych, takich jak zawierania umów, obecnego postępowania z umów, i rachunkowości świadczonych usług medycznych. (abstrakt oryginalny)

The publication describes the functioning electronic platform which is used for communication between a provider of medical services and a payer - the National Health Fund. It presents the history of systems of registration and settlement, which are connected with the funding of medical services. It describes the operation of the platform and puts forward prospects of further development of electronic platforms used for exchange of information. Furthermore, it shows the use of the platform in basic business processes involving the funding of medical services, such as concluding contracts, current handling of agreements, and accounting of provided medical services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ministerstwo Zdrowia, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2008.
  2. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zarządzenie nr 045/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa 2009.
  3. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zarządzenie nr 015/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu, Warszawa 2010.
  4. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zarządzenie nr 095/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa 2011.
  5. Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, www.stomoz.pl
  6. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, www.nfz-katowice.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu