BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśnicki Bogusz (Akademia Morska w Szczecinie), Kujawski Artur (Akademia Morska w Szczecinie), Breitsprecher Marcin (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Analiza rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce
Development Analysis of the Liquid Fuel Distribution
Źródło
LogForum, 2009, vol. 5, nr 4, 9 s., tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Paliwa płynne, Skroplony naturalny gaz, Dystrybucja
Liquid fuels, Liquefied Natural Gas (LNG), Distribution
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł omawia problematykę zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Zawiera charakterystykę specyficznego łańcucha dostaw surowca energetycznego, jakim jest skroplony gaz ziemny oraz identyfikację rodzajów ryzyka występujących w takim łańcuchu. W artykule przedstawione zostaną także metody oceny ryzyka mające zastosowanie w badaniu łańcucha dostaw skroplonego gazu ziemnego. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z zarządzaniem ryzykiem w łańcuchach dostaw skroplonego gazu ziemnego. (abstrakt oryginalny)

The article describes issues of supply chain risk management. The paper contains characteristic of specific power resource (that is Liquefied Natural Gas) supply chain and identification of different types of risks in this supply chain. The article performs also risk estimation methods, which can be applied in LNG supply chain analysis. The main purpose of the article is to perform issue connected to LNG supply chain risk management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS, 1998-2008, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 1997-2007.
  2. GUS, 2007, Powiaty w Polsce, Warszawa, ISSN 1643-2266.
  3. Markowski T. (red.), 2006, Biuletyn PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, Zeszyt 225, Warszawa.
  4. Materiały Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o., http://www.naftobazy.pl, luty 2009.
  5. Orlen sprzeda KolTrans?, http://www.rynek-kolejowy.pl, 5.01.2009.
  6. Państwowy Instytut Geologiczny Zakład Geologii Gospodarczej, http://www.pgi.gov.pl, luty 2009.
  7. Tabiś W., 2005, Prognoza zaopatrzenia Regionu Europy Środkowej w ropę naftową i jej produkty, Międzynarodowa Konferencja "Polityka energetyczna i strategia zrównoważonego rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej do 2030 r", 22-23.11.2005 Warszawa, http://www.igeos.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu