BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karlińska Maria (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Rudowski Robert (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Tytuł
Teleradiologia jako narzędzie do bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktury ochrony zdrowia
Teleradiology as a tool for more effective use of health care infrastructure
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 93-102, rys., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Jakość usług medycznych, Badania systemowe, Telemedycyna
Health care protection, Quality of medical services, System research, Telemedicine
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na podstawie przytoczonych danych należy wnioskować, że dynamiczny przyrost liczby pracowni badań obrazowych i aparatów tomografii komputerowej w Polsce nie idzie w parze ze wzrostem liczebności kadry medycznej, niezbędnej do optymalnego wykorzystania zasobów sprzętowych. Zwłaszcza że liczba zatrudnionego średniego personelu technicznego pozostaje od kilku lat na tym samym poziomie, a ubytek specjalistów radiologów odnotowany w 2005 roku nie został dotąd nawet uzupełniony. Do tego dochodzą różnice w wielkości zasobów w poszczególnych województwach. Wydaje się, że budowa i rozbudowa centrów teleradiologicznych mogą okazać się skutecznym sposobem na zwiększenie dostępności diagnostyki obrazowej w polskich warunkach. Rozwiązania telemedyczne ułatwiłyby zapewnienie ciągłości świadczeń (zwolnienia, urlopy, dyżury świąteczne), pozwoliłyby lepiej rozdysponować zasoby kadrowe, zmaksymalizować wykorzystanie potencjału urządzeń diagnostycznych i jednocześnie obniżyć koszty. Można zaryzykować stwierdzenie, że zastosowanie technologii ICT w obszarze diagnostyki radiologicznej nie tylko powinno spowodować poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia, lecz także może wręcz okazać się niezbędne do utrzymania stałej jakości świadczeń przy ich rosnącej liczbie. (abstrakt oryginalny)

The paper elucidates the issue of development of telemedicine services accessible for local communities. The actual data of public statistics is taken into consideration. The growing inequality between the number of image laboratories and CT scanners on one side and the number of radiologists on the other is clearly visible. It seems that in such situation the implementation of telemedicine services is a natural solution for increasing effectiveness of the health care system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreassen H.K., Bujnowska-Fedak M.M., Chronaki C.E. et al., European citizens' use of E-health services: a study of seven countries, "BMC Public Health" 2007, no. 7.
 2. Barneveld Binkhuysen F.H., Ranschaert E.R., Teleradiology: evolution and concept, "European Journal of Radiology" 2011, no. 78 (2).
 3. Bashur R.L., Shannon G.W., History of telemedicine. Evolution, Context, and Transformation, Ann Liebert Inc., 2009.
 4. Bęben A., Sieci bardzo obrazowe, "Rynek Zdrowia", http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Sieci-bardzo-obrazowe, 52169.html [dostęp 15.11.2011].
 5. Boland G., Review Teleradiology: Another Revolution in Radiology?, "Technology" 1998, no. 53.
 6. Hołyńska I., Rybarczyk A., Dawidowicz M., Tyrakowski T., How could telemedicine improve the quality of health care in Poland?, "Polski Merkuriusz Lekarski : Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego" 2005, nr 18 (107).
 7. http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=6 [dostęp 15.11.2011].
 8. Karlińska M., Rozwój usług telemedycznych dostępnych dla mieszkańców powiatu, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice 2010.
 9. Karlińska M., Usługi telemedyczne w polskich szpitalach powiatowych: ocena stanu aktualnego i identyfikacja potencjalnych zastosowań, w: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 10. Kummervold P.E., Chronaki C.E., Lausen B. et al., eHealth trends in Europe 2005-2007: a population-based survey, "Journal of medical Internet research" 2008, no. 10 (4).
 11. OECD.StatExtracts, Health Care Resources, http://stats.oecd.org/Index.aspx.
 12. Rudowski R., Telemedicine in the context of different medical specialties. The Polish perspective, "Polish Journal of Pathology: Official Journal of the Polish Society of Pathologists" 2003, no. 54 (3).
 13. Ruotsalainen P., Privacy and security in teleradiology, "European Journal of Radiology" 2010, no. 73 (1).
 14. Sarin R., Telemedicine Complements Effective Health-Care Delivery but Is Not a Panacea, "PLoS Medicine" 2006, no. 3 (8).
 15. Stawarska A., Stefańczyk M., Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2012, PMR Publications, Kraków 2010.
 16. Tadeusiewicz R., Systemowe podejście do wybranych zagadnień telemedycyny, w: Techniki informacyjne w badaniach systemowych, red. O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, P. Kulczycki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu