BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Logistyczne ujęcie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
The Logistic Conception of the Management of the Tourist Company
Źródło
LogForum, 2009, vol. 5, nr 3, 11 s., tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo turystyczne, Rynek turystyczny, Turystyka, Zarządzanie logistyczne, Sieci logistyczne, Logistyka
Tourist enterprises, Tourism market, Tourism, Logistic management, Logistic networks, Logistics
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Artykuł przedstawia obecną i prognozowaną sytuację w polskim sektorze turystycznym i wskazuje na konieczność poszukiwania przez przedsiębiorstwa w nim działające nowych form organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Jedną z tych form jest wdrażanie zasad logistyki do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. Istota zdefiniowanego w pracy zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem świadczącym usługi turystyczne polega na planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu toczących się w przemyśle turystycznym procesów logistycznych. Wszystko to służyć powinno głównie redukcji kosztów działalności firm z branży turystycznej i sprostaniu coraz bardziej rosnącym wymaganiom klienta - turysty. (abstrakt oryginalny)

The article shows the present and forecast situation in the Polish tourist sector and it highlights the necessity of the companies operating within to search new forms of the organization and service of tourist movement. One of these forms is enforcing the laws of logistics to manage a tourist company. The essence of the defined logistic management of the tourist enterprise involves planning, organizing, coordinating and controlling the logistic processes realized in tourist industry. All this should serve mostly the reduction of tourist companies' costs and matching more and more growing customer's - tourist's requirements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S., 2001, Logistyka w teorii i praktyce, AE, Poznań.
 2. Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M., 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa.
 3. Bosiacki S., 2003, Logistyka w turystyce - moda czy konieczność?, Logistyka, 4.
 4. Ficoń K., 2001, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia.
 5. Gołembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J., 2008, Logistyka w usługach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Instytut Turystyki, http://www.intur.com.pl
 8. Kompendium wiedzy o logistyce, red. ElŜbieta Gołembska, 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 9. Krawczyk S., 2001, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa.
 10. Rapacz A., 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa.
 11. Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z., 2008, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 12. Światowa Komisja Turystyki i Podróży, http://www.wttc.org
 13. Wartecki A., Teoretyczne i praktyczne aspekty logistyki w turystyce, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, red. J. Krupa, T. Soliński, 2004,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 14. Witkowski J., 2000, Organizacyjna konfiguracja sieci logistycznych, [w:] Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki, red. D. Kisperska-Moroń, AE, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu