BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krok Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Efektywność w służbie zdrowia przez pryzmat jakości
Efficiency in health service through the prism of quality
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 103-115, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Służba zdrowia, Jakość usług medycznych, Model Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM)
Health service, Quality of medical services, European Foundation for Quality Management Model (EFQM)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Zdrowia
World Health Organization (WHO)
Abstrakt
Celem artykułu było zwrócenie uwagi na poszukiwanie drogi do podnoszenia efektywności funkcjonowania jednostki służby zdrowia, ukierunkowanej na poprawę jakości usług medycznych. Elementy będące kryteriami oceny jakości usługi przez pacjenta mogą być z punktu widzenia zakładu opieki zdrowotnej kryteriami oceny efektywności jego działania. Należy jednak mieć na uwadze to, iż ze względu na specyficzne właściwości usług medycznych, takie jak m.in. społeczny charakter, oddzielenie funkcji usługobiorcy i płatnika, wymuszony (chorobą, stanem zdrowia) odbiór usług oraz trudności w ocenie skuteczności zrealizowanych świadczeń, definiowanie jakości w opiece zdrowotnej nie jest rzeczą łatwą. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to draw attention to searching for ways to improve the efficiency of a health service unit, aimed at improving the quality of medical services. Elements assessing the quality of services from the patient's point of view, from the perspective of a health service unit are likely to be the assessing criteria for the effectiveness of its operations. In the first part of the article the author defines the concept of quality in health service. She also discusses functioning, in the Polish health service system, of external quality assessment of health service facilities, such as patients' satisfaction surveys, accreditation, ISO certification and the EFQM Excellence Model. In the second part of the article the author highlights the role of IT solutions in providing the quality of health service. She analyzes the purpose of system implementation and its main characteristics, which affect the efficiency of application in a health service institution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. 37 kroków wdrożenia ISO - podręcznik zawierający wskazówki do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, http://www. cdz-meritum. pl/.
 2. Cantrill S.V., Computers in Patient Care: The Promise and the Challenge, "Communications of the ACM" 2010, vol. 53, no. 9, September.
 3. Ekonomika medycyny, red. J.J. Fedorowski, R. Niżankowski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 4. Erfurt U., Oleszczyk K., Zarządzanie przez jakość w opiece zdrowotnej, http://www.emedyk. pl/artykul.php?idartykul_rodzaj=15&idartykul=638.
 5. Gormley B., Zapewnianie doskonałości, Kraków 16-17 maja 2005, http://www.umbrella. org.pl/archiwum/ppt/gormley_krakow160505_pl_final.ppt.
 6. Gruca-Wójtowicz P., Jakość usług medycznych w kontekście zróżnicowanych oczekiwań stron zainteresowanych, "Problemy Jakości" 2009, nr 3.
 7. Krok E., Jakość usług medycznych, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" 2011, nr 38.
 8. Medyku, kontroluj się sam, wywiad z Wojciechem Henrykowskim - prezesem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA. "VIP, Polityka, Biznes, Fakty" (wydanie specjalne) 28.06.2011, http://www.pcbc.gov.pl.
 9. Nogalski B., Rybicki J., Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 10. Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej, red. M. Trocki, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
 11. Nyczaj K., Strukturalne determinanty rozwoju e-zdrowia, referat wygłoszony podczas konferencji "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia" w dniu 9 grudnia 2010 r. w Warszawie.
 12. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa 2005.
 13. PN-EN ISO 9001:2008 Systemy zarządzania jakością: Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009.
 14. Rudawska I., Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 15. Suchecka J., Ekonometria ochrony zdrowia, Absolwent, Łódź 2005.
 16. Tadeusiewicz R., Informatyka medyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2011.
 17. Ustawa dnia 28.04.2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. z 2011 Nr 113, poz. 657.
 18. Wawak S., Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Onepress, Gliwice 2007.
 19. Witczak I., Certyfikacja na zgodność z normami ISO i akredytacja, jako zewnętrzne systemy oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej, "Zarządzanie Jakością" 2005, nr 2.
 20. Zaangażowanie w doskonalenie (broszura informacyjna), http://efqm.pl/doc/Broszura% 20informacyjna_Zaangazowanie%20w%20doskonalenie2007.pdf.
 21. Zarządzanie w opiece zdrowotnej, red. M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 22. Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne, red. M.D. Głowacka, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2004.
 23. www.cmj.org.pl.
 24. www.efqm.org.
 25. www.efqm.pl.
 26. www.iso.org/iso.
 27. www.iso.org/iso/home.htm.
 28. www.pca.gov.pl.
 29. www.pnj.pl.
 30. www.who.int.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu