BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małyszek Elżbieta (Politechnika Lubelska), Bojanowska Agnieszka (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Efektywna integracja systemów CRM i SCM w przedsiębiorstwie
The Integration of Systems CRM and SCM in a Company
Źródło
LogForum, 2009, vol. 5, nr 3, 11 s., tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Integracja systemów, Ekosystem
Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), Systems integration, Ecosystem
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Systemy CRM i SCM są wzajemnie zależne i dlatego powinny być zintegrowane w wielu obszarach, m.in. w zakresie strategii, realizowanych procesów, kultury organizacyjnej i technologii - tylko wtedy przedsiębiorstwa i całe łańcuchy dostaw mogą optymalizować osiągane korzyści. Artykuł prezentuje argumenty za sprzężeniem tych dwóch systemów oraz przedstawia dwuetapowe podejście dla osiągnięcia efektywnej integracji. Integracja systemów CRM i SCM powinna rozpoczynać się od integracji wewnątrz przedsiębiorstwa, a następnie powinna rozszerzyć swój zasięg na dostawców, odbiorców i inne elementy otoczenia. (abstrakt oryginalny)

Systems CRM and SCM are mutually dependent so should be integrated at many fields, among other things at strategy field, processes, organizational culture and technology - only then enterprises and whole supply chains can optimize their profits. This paper presents arguments pro feedback this two systems and shows two stage approach for gaining the effective integration. The integration of systems CRM and SCM should start form integration inside enterprise and after this should spread the range on suppliers, buyers and other elements of environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buttle F., 2004. Customer Relationship Management: Concepts and Toolslt, Butterworth-Heinemann.
 2. CRM Defined and Understood, http://www.crmforecast.com/crm.htm.
 3. Davis H.R., 2007. The Five Literacies of Global Leadership: What Authentic Leaders Know and You Need to Find Out, John Wiley and Sons.
 4. Definitions of Supply Chain Management, http://www.supplychainmanagement.in/scm/scmdefinition.htm.
 5. Fox J.J., Gregory R.C., 2004. The Dollarization Discipline: How Smart Companies Create Customer Value- and Profit from it, John Wiley and Sons.
 6. Fragidis G., Koumpis A., Tarabanis K., 2007. The impact of customer participation on business ecosystems, w: Establishing the Foundation of Collaborative Networks: IFIP TC 5 Working Group 5.5 Eighth IFIP Working Conference on Virtual Enterprises, September 10-12, 2007, Guimarães, Portugal, Springer.
 7. Jenkins T., Köhler W., Shackleton J., Walter Köhler, 2005. ECM Methods: What You Need to Know, Open Text Corporation.
 8. Koudal P., Wellener P., 2003, Digital loyalty networks: continuously connecting automakers with their customers and suppliers, Strategy & Leadership, Vol. 31 No 6, s. 4-11.
 9. Moore J.F., 1999, Predators and prays , Harvard Business Review, May-Juni 1993, w: Tapscott Don, Creating Value in the Network Economy, Harvard Business Press.
 10. Oprogramowanie CRM, http://www.infinet.pl/crm.html.
 11. The Pathway to Profit and Competitive Advantage, http://www.scribd.com/doc/53925/Sg-Ke-Sap-Scm-Crm-Integration
 12. Witkowski J., 2003, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa.
 13. Wskutek kryzysu rynek CRM będzie się rozwijał, artykuł z dnia 30.01.2009, zamieszczony na http://www.erpstandard.pl/news/druk/334771/Gartner.Wskutek.kryzysu.rynek.CRM.bedzie.sie.rozwijal.html.
 14. http://www.simple.com.pl/index.php/content/view/1972/1138/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu