BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyplik Piotr (Poznan School of Logistics), Hadaś Łukasz (Poznan School of Logistics), Domański Roman (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Implementation of the Theory of Constraints in the Area of Stock Management within the Supply Chain - a Case Study
Implementacja teorii ograniczeń w obszarze zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw - case study
Źródło
LogForum, 2009, vol. 5, nr 3, 12 s., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Zarządzanie zapasami, Łańcuch dostaw, Teoria ograniczeń
Case study, Inventory management, Supply chain, Theory of constraints
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Theory of Constraints (TOC) jest filozofią zarządzania opracowaną przez dr Eliyahu M. Goldratta, która zakłada, że każdy system ma co najmniej jedno ograniczenie. Filozofia ta ma zastosowanie w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw począwszy od zarządzania przepływem produkcji, poprzez marketing, rachunkowość, zarządzanie projektem czy wreszcie jako narzędzie logicznego wnioskowania. Na łamach tego artykułu autorzy przedstawiają możliwość zastosowania teorii ograniczeń w łańcuchach dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem zaimplementowania zasad zarządzania zapasami zgodnych z TOC w branży farmaceutycznej. Praktyczny przykład opisany przez Autorów jest ilustracją możliwości stworzenia hybrydowych rozwiązań łączących TOC z innymi metodami. (abstrakt oryginalny)

Theory of Constraints (TOC) is a philosophy of management put forth by Eliyahu M. Goldratt, which claims that each system has at least one constraint. This philosophy is applied in many functional areas of companies, ranging from production flow management, marketing, accounting or project management to being a tool of logical reasoning. In this paper, the authors show how the Theory of Constraints can be applied in supply chains, with special attention paid to TOC -based stock management principles which are implemented in the pharmaceutical industry. A practical example described by the Authors illustrates the possibility of creating hybrid solutions combining TOC with other methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balintfy J.L., 1964, On a Basic Class of Multi-Item Inventory Problems, Management Science, vol. 10, No 2.
  2. Cyplik P., Hajdul M., 2008, Zastosowanie teorii ograniczeń przy rozwiązywaniu problemów w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym uwzględniających relacje pomiędzy planowaniem procesów transportowych a zarządzaniem zapasami, Logistyka 4/2008, CD.
  3. Hadaś Ł, Cyplik P., 2007, Metodyka obliczania wielkości bufora zasobu krytycznego w systemach produkcyjnych wg koncepcji TOC, Logistyka 4/2007.
  4. Kumar S., Medea D.,2002, "Has MRP run its course? A review of contemporary developments in planning systems", Industrial Management & Data Systems 102/8.
  5. Mehra S., Inman R.A., Tuite G., 2005, A simulation based-comparison of TOC and traditional accounting performance measures in a process industry, Journal of Manufacturing Technology Management.
  6. Reid R.A., 2007, Applying the TOC five-step focusing process in the service sector, Managing Service Quality.
  7. Rodawski B., 2006, Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu łańcuchem dostaw (cz. 2), Logistyka nr 1/2006.
  8. Sarjusz - Wolski Z., 2000, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warsaw.
  9. Simatupang T.M., Wright A.C., Sridharan R., 2004, Applying the theory of constraints to supply chain collaboration, Supply Chain Management: An International Journal Volume 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu