BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Analiza produkcji przedsiębiorstwa rolnego : studium przypadku
Production Analysis of an Agricultural Enterprise : a Case Study
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 3, s. 9-14, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Mnożniki Lagrange'a, Przedsiębiorstwo rolne, Funkcje kosztów, Funkcja produkcji, Analiza mnożnikowa, Studium przypadku
Lagrange multiplier, Agricultural enterprises, Costs functions, Production function, Multiplier analysis, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza produkcji w przedsiębiorstwie rolnym, jak również wyznaczenie rozwiązań, które pozwolą na maksymalizację wielkości produkcji przy niezmienionych nakładach. Źródłem danych są sprawozdania finansowe analizowanego gospodarstwa oraz zestawienia dotyczące wielkości produkcji oraz poniesionych nakładów. Dane obejmują lata 1997-2008. W celu uwzględnienia efektów związanych z występowaniem w zadaniach programowania tzw. nieliniowości, modele zostały zapisane z wykorzystaniem układów równań różniczkowych nieliniowych. W związku z powyższym, w niniejszej pracy wykorzystano metodę mnożników Lagrange'a. Wybrana metoda pozwoliła na wyznaczenie wartości optymalnych w badanym gospodarstwie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze of the production in the agricultural enterprise as well as setting solution which will allow the maximization of the production with unchanged expenditures. The sources of the data an financial reports of the analyzed enterprise and the statements about the production and the expenditures. The data embraces the years 1997-2008. With regards to the effects connected with the occurrence in the tasks of the programming of so-called nonlinearity, it is necessary to describe the models of the arrangements with differential, non-linear equations. In order to comply the effects connected with the spatial schedule of parameters от should use partial, differential equations to their construction. Therefore, in this paper Lagrange 's method of factors was used. The chosen method allowed to obtain optimum values in the studied farm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hozer J. (red.) 1998: Zastosowanie programowania matematycznego w ekonomii. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Kobyliński R. 2003: Nowe zadania Agencji Nieruchomości Rolnych w aspekcie ustawy o kształtowaniu ustrój rolnego. [w:] Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych (red. M. Kłodziński, W. Dzun). Wyd. IRWiR - PAN, Warszawa, s. 179.
  3. Kukuła K. (red.) 2005: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa.
  4. Stadnicki J. 2006: Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji z przykładami zastosowań technicznych. WNT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu