BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ojrzyńska Anna
Tytuł
Estymacja odporna w modelowaniu umieralności
Robust Estimation Methods in Modeling Morality Rate
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 95, s. 55-63, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji : aspekty pozytywne i negatywne
Słowa kluczowe
Umieralność
Mortality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zjawiska zakłócania są powszechnie spotykane w analizach szeregów czasowych, a badanie trendów umieralności nie jest wyjątkiem. Podejście odporne w modelowaniu statystycznym i analizie danych ma na celu zaproponowanie procedur statystycznych dających wiarygodne oszacowania, stanowiące użyteczne testy nie tylko w sytuacji, gdy dane generowane są przez zakładany rozkład, ale także wówczas, gdy rozkład generujący dane nieco odbiega od zakładanego rozkładu. W opracowaniu tym przedstawiono wybrane odporne estymatory położenia. Zaprezentowano także możliwość ich zastosowania do szacowania jednego z parametrów modelu umieralności Lee-Cartera. Model ten opisuje zmiany w umieralności z uwzględnieniem zmieniającego się czasu. Analizę empiryczną przeprowadzono na podstawie danych dotyczących liczby zgonów oraz stanu ludności według wieku w Polsce w okresie 1960-2010. W oparciu o prognozy współczynników zgonu otrzymane dla 2010 roku zweryfikowano możliwość użycia estymatorów odpornych do szacowania parametrów, w tym modelu umieralności. (fragment tekstu)

This article presents the proposal of applying a robust estimator in a modeling of mortality rate. For this purpose there was used one of today's most popular models of a prediction of mortality - a generalized stochastic Lee-Carter model. In this model the average level of the logarithm of the mortality rate was estimated by using selected robust estimators of location. Based on predictions of death rates obtained on the basis of the proposed method, there was verified the ability of using these estimators to estimate the parameters of the Lee-Carter model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R.D. Lee, L. Carter: Modelling and forecasting US mortality. "Journal of the American Statistical Assotiaton", Vol. 87(419), s. 660.
  2. M. Papież: Możliwość wykorzystania modelu Lee-Cartera do szacowania wartości w dynamicznych tablicach trwania życia. Zeszyty Naukowe SAD PAN 2008, nr 18, s. 60.
  3. J. Jureckova, J. Picek: Robust Statistical Methods with R. Chapman & Hall/CRC, 2006, s. 54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu