BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szypulewska-Porczyńska Alina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rynek wewnętrzny usług w UE : stan i skutki wdrożenia dyrektywy usługowej (I)
The State and Effects of Implementation of the Services Directive (I)
Źródło
Unia Europejska.pl, 2012, nr 5 (216), s. 42-48, bibliogr.
Słowa kluczowe
Jednolity rynek wewnętrzny, Rynek usług, Dyrektywy WE, Handel usługami
European Single Market, Services market, EC directives, Services trade
Abstrakt
W artykule przedstawiono rezultaty badań, które stały się podstawą unijnego programu rozwoju integracji w zakresie usług. Chodzi tu o wyniki przeprowadzonej na zlecenie KE w 2012 r. analizy makroekonomicznych skutków dyrektywy usługowej. Ponadto, w artykule przedstawiono wyniki oceny stanu wdrożenia dyrektywy usługowej w państwach członkowskich UE. Na tym tle prowadzone są refleksje nad skutecznością działań unijnych w zakresie budowy rynku wewnętrznego usług. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of studies which served as a basis for a Commission programme of further integration in services. It first discusses the estimations of the economic impact of the Services Directive contained in a Commission study (2012) and assessments of actual implementation of this directive into the law of the Member States. The author considers effectiveness issues of EU actions towards a better functioning of the internal market in services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badinger H., Breuss F., Schuster Ph., Sellner R., Macroeconomic Effects of the Services Directive, [w], F. Breuss, G. Fink, St. Griller (eds.), Services Liberalisation in the Internal Market, ECSA Austria Publication Series, Vol. 6, Springer: Vienna -New York, 2008.
 2. Bruijn R. de, Kox H., Lejour A., The trade-induced effects of the Services Directive and the country of origin principle, Doku¬ment No 108, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2006.
 3. Brujin R. de, Kox H., Lejour A., Economic benefits of an Integrated European Market for Services, Journal of Policy Modeling, vol. 30, iss.2, March-April 2008.
 4. Business Europe, Are the points of single contact truly making things easier for European companies? Services Directive Implementation Report, November 2011, http://www.businesseu rope.eu.
 5. Copenhagen Economics, Economic assessment of the barriers to the internal market for services, Final report, 2005.
 6. Copenhagen Economics, The Economic importance of the country of origin principle in the proposed Services Directive: Report for the UK Department of Trade and Industry, 2005.
 7. Deloitte, The functioning and usability of the Points of Single Con-tact under the Services Directive - State of Play and Way For-ward, Final report, 21-01-2012.
 8. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 72 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. UE L 376/36, 27.12.2006.
 9. Celauf G., Lejour A., The new Lisbon Strategy: An estimation of the impact of reaching 5 Lisbon targets, European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General, January 2006, MPRA Paper No. 16168, posted 10/07/2009.
 10. Hagberg T., Isakson H., National Board of Trade, Possible Effects of the Services Directive, June 2012.
 11. Hagemejer J., Michałek J.J., Michałek T., Pogłębienie rynku wewnętrznego UE: skutki liberalizacji w sektorze usług, Warszawa, 2008
 12. Komisja Europejska, Commission Staff Working Paper: On the process of mutual evaluation of the Services Directive, Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards a better functioning Single Market for services - building on the results of the mutual evaluation process of the Services Directive, 27.1.2011, SEC(2011) 102 final.
 13. Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, KOM(2011) 206 wersja ostateczna, Bruksela, 13.4.2011 r.
 14. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Akt o jednolitym rynku II: Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, Bruksela, dnia 3.10.2012 r., COM(2012) 573 final.
 15. Kox H., Lejour A., Montizaan R., The free movement of services within the EU, Document No 69, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 2005.
 16. Lejour A., Rojas -Romagosa H., Verweij G.: Opening services markets within Europe: modelling foreign establishments in a CCE framework, CPB Discussion Paper No 80, 2007.
 17. Monteagudo J., Rutkowski A., Lorenzani D., The economic impact of the Services Directive: A first assessment following implementation, European Commission, Economic Papers 456, June 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu