BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duszczyk Maciej (Uniwersytet Warszawski), Szylko-Skoczny Małgorzata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Model polskiej polityki imigracyjnej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy), 2011, s. 417-434, bibliogr. 2 poz., tab., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Polityka zatrudnienia, Imigracja zarobkowa, Cudzoziemcy, Pracownicy tymczasowi, Pracownicy wykwalifikowani, Analiza rynku pracy, Prognozowanie demograficzne, Prognozowanie rynku pracy, Analiza statystyczna, Badania empiryczne
Labour market, Employment policy, Economic immigration, Foreigners, Temporary workers, Qualified workers, Labour market analysis, Demographic forecasting, Labour market forecasting, Statistical analysis, Empirical researches
Abstrakt
Prezentowany poniżej model polskiej polityki imigracyjnej został przygotowany w ramach projektu badawczego : "Przeprowadzenie badań nt. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy..."(...) Celem projektu było opracowanie propozycji modelu polskiej polityki imigracyjnej z punktu widzenia potrzeb polityki rynku pracy. Model odnosi się jedynie do obywateli państw trzecich; nie dotyczy pracowników korzystających z prawa do swobodnego przepływu - UE, EOG, Szwajcaria. Zarys projektu był bardzo szeroki i obejmował : Badania empiryczne (ilościowe i jakościowe) przeprowadzone wśród czterech grup imigrantów (pracowników okresowych, pracowników delegowanych, studentów oraz stażystów, analizę polityki imigracyjnej 13 państw europejskich i pozaeuropejskich, analizę statystyczną, opracowanie prognozy zapotrzebowania na pracowników cudzoziemskich na polskim rynku pracy, zaprogramowanie bazy danych monitorujących napływ cudzoziemców do Polski, studia instytucjonalne, dyskusje eksperckie i konsultacje społeczne wokół propozycji trzech modeli polityki imigracyjnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Prognoza ludności na lata 2008-2035. GUS, Warszawa 2009.
  2. Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu