BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombińska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu powiązań gospodarczych Polski z zagranicą w latach 2004-2009
The Role of Foreign Direct Investment in the Development of Polish Economic Relations with Other Countries in the Years 2004-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 888, s. 5-22, tab., bibliogr. 38 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje zagraniczne Polski, Współpraca gospodarcza, Wymiana handlowa
Direct investments, Foreign investment, Polish foreign investments, Economic cooperation, Trade exchange
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę oceny znaczenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju stosunków gospodarczych Polski z zagranicą w okresie po akcesji do Unii Europejskiej. Na podstawie statystyk bilansu płatniczego scharakteryzowano wielkość i formy tej współpracy w latach 2004‒2009. Następnie zaprezentowano teoretyczne zależności między BIZ a wymianą handlową kraju goszczącego z zagranicą oraz podjęto próbę analizy znaczenia kapitału zagranicznego w rozwoju obrotów handlowych Polski z zagranicą. (abstrakt autora)

This article discusses the role of foreign direct investment in the evolution of Poland's international economic relations in the period 2004-2009. Based on statistics on the balance of payments, the volume and basic forms of international cooperation are presented. The article analyses the theory behind how FDI inflow influences foreign trade turnover for the host country, then looks at the Polish economy in particular. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak Ł. [2012], FDI and Intra-industry Trade - Theory and Empirical Evidence from the Visegrad Countries, "International Journal of Economics and Business Research", Vol. 4, No 1-2.
 2. Amiti M., Wakelin K. [2003], Investment Liberalization and International Trade, "Journal of International Economics", Vol. 61.
 3. Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej [2004-2009], NBP, www.nbp.pl.
 4. Czubek H. [2012], Znaczenie BIZ w kształtowaniu się konkurencyjnej oferty polskiego eksportu [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, red. S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 5. Dunning J. [1993], Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley Publ. Co., Wokingham.
 6. Golejewska A. [2008], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki, Wydawnictwo Uniwersyetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Gryczka M. [2009], Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przekształceniach struktury towarowej eksportu (na przykładzie krajów UE z Europy Środkowej i krajów BRIC) [w:] Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, red. M. Maciejewski, S. Wydymus, Fundacja UEK w Krakowie, Kraków.
 8. Gryczka M. [2007], Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a udział towarów wysokiej techniki w eksporcie (na przykładzie krajów Unii Europejskiej [w:] Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego, red. K. Kaszuba, S. Wydymus, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów.
 9. Hajdukiewicz A. [2010], Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i handel zagraniczny jako czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, red. M. Maciejewski, S. Wydymus, Fundacja UEK w Krakowie, Kraków.
 10. Head K., Ries J. [2004], Exporting and FDI as Alternative Strategies, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 20, No 3.
 11. Inwestycje zagraniczne w Polsce, [2005-2010], red. J. Chojna, IBRKK, Warszawa.
 12. International Trade Statistics 2010 [2010], WTO, Geneva.
 13. Johanson J., Wiedersheim-Paul F. [1975], The Internationalization of the Firm: Four Swedish Cases, "Journal of Management Studies", October.
 14. Johanson J., Vahlne J.E. [1977], The Internationalization Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, "Journal of International Business Studies", No 8(1).
 15. Kojima K. [1975], International Trade and Foreign Investment: Substitutes or Complements, "Hitotsubashi Journal of Economics", June.
 16. Krugman P. [1983], New Theories of International Trade and Multinational Corporation [in:] The Multinational Corporation in the 1980', eds. C.P. Kindleberger, D. Audretsch, MIT Press, Cambridge.
 17. Maciejewski M. [2012], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, red. S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 18. Międzynarodowe stosunki gospodarcze [1996], red. A. Budnikowski i E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa.
 19. Mińska-Struzik E. [2006], Produkcja międzynarodowa w świetle współczesnej teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 20. Mitze T., Alecke B., Untied G. [2009], Trade-FDI Linkages in a System of Gravity Equations for German Regional Data, "Ruhr Economic Papers", No 84, Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen.
 21. Mundel R.A. [1957], International Trade and Factor Mobility, "American Economic Review" June.
 22. Mylonidis N., Zarotiadis G. [2008], The Impact of Inward FDI Flows ona Trade Patterns: The Case of the UK, "The Empirical Economics Letters" 7(30).
 23. Ozawa T. [1992], Foreign Direct Investment and Economic Development, "Transnationals Corporations", Vol. 1, No 1.
 24. Porter M.E. [1990], The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 25. Purvis D.D. [1972], Technology, Trade and Factor Mobility, "The Economic Journal", September.
 26. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego [2005-2010], GUS, Warszawa.
 27. Rymarczyk J. [2004], Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 28. Swenson D.L. [2007], Multinationals and the Creation of Chinese Trade Linkages, "NBER Working Paper" No 13271, July.
 29. Tarasiński L. [2009], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans handlowy i struktura przewag komparatywnych [w:] Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, red. E. Frejtag-Mika, PWE, Warszawa.
 30. Weresa M.A. [2009], Zaangażowanie przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w wymianę handlową z zagranicą [w:] Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, red. M. Maciejewski, S. Wydymus, Fundacja UEK w Krakowie, Kraków.
 31. Weresa M.A. [2002], Handel zagraniczny i inwestycje bezpośrednie: substytucja czy komplementarność? [w:] Handel międzynarodowy 2002, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 32. Weresa M.A. [2001], The Impact of Foreign Direct Investment on Poland's Trade with European Union, "Post-Comunist Economies", Vol. 13, No 1.
 33. Wójcik-Sztandera A. [2010], Inwestycje zagraniczne w sektorze biopaliw jako czynnik pobudzania eksportu [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, red. M. Maciejewski, S. Wydymus, Fundacja UEK w Krakowie, Kraków.
 34. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki [2009], red. E. Frejtag-Mika, PWE, Warszawa.
 35. Wysokińska Z. [2001], Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa-Łódź.
 36. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce [2005-2010], NBP, Warszawa.
 37. Zarotiadis G. [2008], FDI and International Trade Relations: A Theoretical Approach, "International Trade and Finance Association Working Papers", No 31.
 38. Zorska A. [2007], Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu