BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błach Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wieczorek-Kosmala Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Gorczyńska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wybrane aspekty zarządzania należnościami w czasie kryzysu w przedsiębiorstwach województwa śląskiego - wyniki badań empirycznych
Selected Aspects of Accounts Receivable Management in Silesian Companies in Time of Crisis - the Empirical Survey Results
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 122, s. 63-74
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Badania empiryczne
Enterprise management, Enterprises financial management, Empirical researches
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Śląsk
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja części wyników badań odnoszących się właśnie do tego szczególnego obszaru problemowego. Najpierw przedstawiono metodologię badań, z uwzględnieniem postawionych hipotez badawczych oraz analizowanych zmiennych. Dalej wyniki analizy wolumenu należności śląskich przedsiębiorstw w ujęciu zagregowanym, następnie zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie śląskich przedsiębiorstw, w zakresie ich subiektywnej oceny dotyczącej wpływu światowego (fragment tekstu) kryzysu finansowego na wybrane aspekty zarządzania należnościami. Na końcu podsumowano otrzymane wyniki.(original abstract)

The paper aims at presenting partial results of the research over the influence of financial crisis on the selected aspects of the receivables management in Silesian companies. The first stage of the researches was focused on the dynamic analysis of the receivables volume in Silesian companies as compared to all Polish companies in 2005- 2009. The second stage was connected with the analysis of an authors' questionnaire conducted on 350 Silesian companies with regard to their opinions on the crisis influence on the receivables repayment and access to the trade credit. The findings revealed that there were no significant changes in the receivables volume in this period. In addition, only the minority of respondents declared that the worsening of receivables repayment and accessibility to trade credit were influenced by the financial crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2005 roku. GUS, Warszawa 2006.
  2. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006 roku. GUS, Warszawa 2007.
  3. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2007 roku. GUS, Warszawa 2008.
  4. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2008 roku. GUS, Warszawa 2009.
  5. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2009 roku. GUS, Warszawa 2010.
  6. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku. GUS, Warszawa 2011.
  7. Michalski G.: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. CeDeWu, Warszawa 2004.
  8. Rytko P.: Zarządzanie kredytem handlowym. Difin, Warszawa 2009.
  9. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2007.
  10. Zawadzka D.: Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. UE, Poznań 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu