BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawada Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Lokalizacja jonów żelaza w strukturze szkieł krzemianowych
Źródło
Szkło i Ceramika, 2009, nr 5, s. 25-32, tab., rys., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby szklane, Produkcja szkła, Technologia
Glassware products, Manufacture of glass, Technology
Uwagi
streszcz., summ., Praca sfinansowana z działalności statutowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej nr 11.11.160.365. za rok 2009.
Abstrakt
Głównym celem opracowania była charakterystyka szkieł z układu Al2O3-SiO2-CaO-MgO-Fe2O3. Przy zastosowaniu spektroskopii möessbauerowskiej ustalono sposób wbudowania się w strukturę szkła jonów żelaza Fe2+2+ i Fe3+ w różnej koncentracji. W próbkach wytopionych w warunkach utleniających tylko jony Fe3+ posiadały tetraedryczną koordynację, podczas gdy warunki redukujące sprzyjały obydwu jonom w uzyskaniu liczby koordynacyjnej 6, co również potwierdziły badania spektroskopowe. Rodzaj zastosowanej atmosfery wytopu tj. utleniającej i redukującej, nie miał znaczącego wpływu na zmianę właściwości, gdyż jony żelaza w strukturze w przeważającej części pełnią rolę modyfikatora. Fakt ten potwierdziło oznaczenie lepkości stopów. (abstrakt oryginalny)

In glasses of the system Al2O3-SiO2-CaO-MgO-Fe2O3, Fe2+2+ and Fe3+ ions were found by Mössbauer spectroscopy. In samples melted in oxidizing atmosphere only Fe3+ ions occurred in tetrahedral coordination, whereas both occurred in coordination number 6 in samples melted under reducing conditions. It is shown that a total iron concentration has a stronger influence on the glass properties than the redox state. The difference in properties of glasses melted in oxidizing and reducing atmosphere is not observed. Iron ions play the similar role to a network modifier. This kind of behaviour is very weak what viscosity measurements confirm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Zachariasen W. H.: Die Struktur des Gläser. Glastechn. Ber. 11 (1933), s. 120-123.
 2. Andresen-Kraft C.: Physikalische Untersuchungen an FeO- und Fe2O3-haltigen Natrionsilikatgläsern. Glastechn. Ber. 9 (1931) s. 577-597.
 3. Weyl W. A.: Coloured glasses. Sheffield: Soc.Glass Technol. (1967).
 4. Cole H.: The magnetic susceptibility and constitution of colored glasses. J.Soc. Glass Technol. 35 (1951), s. 5-40.
 5. Moore H., Prasad S. N.: A spektrophotometric study of the colours given by iron in alkali-lime-silica and alkali-lime-borosilicate glasses. J. Soc. Glass Technol. 33 (1949) s. 336-370; 34 (1950) s. 173-219.
 6. Moore H., Kumar S.: Magnetic studies on glasses containing iron, in relation to their colour and constitution. J. Soc. Glass Technol. 35 (1951) s. 58-92.
 7. Scholze H.: Glas-Natur, Struktur und Eigenschaften. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (1988).
 8. Shannon R. D., Previtt C. T.: Acta Crystallographica B25 (1969), S. 925.
 9. Abou- El-Azm, Abd-El-Moneim: Spectrophotometric and magnetic studies of glasses containing iron in relation to their structure. Part I. The forms in which iron exists in glass. Part II. The alkali-silica glasses. Part III. Alkali-silica glasses containing the oxides of certain divalent, trivalent and tetravalent metals. Part IV. Borate, cabal and phosphate glasses. Part V. Applicability of the colour and magnetic measurements to the study of the states of iron in the glass, the structure of glass and the roles played by various "decolorisers". J. Soc. Glass Technol. 38 (1954) s. 101T-145T, 146T-196T, 197T-243T, 244T-270T, 271T -276T. [Ref. Glastechn. Ber. 29 (1956) S. 207].
 10. Bishay A.: Colors and magnetic of iron in glasses of various types and their implications concerning structure: I. High alkali silicate glasses., J. Amer. Ceram. Soc. 42 (1959) 403-407. [Ref. Glastech. Ber. 33 (1960), S. 309].
 11. Bamford C. R.: A study of the magnetic properties of iron in relation to its colouring action in glass. Part I. Iron in sodium borate glasses melted under oxidizing conditions. Part II. Iron in sodium borate glasses melted under reducing conditions. Part III. Iron in sodium silicate glasses, and the sulphur-amber coloration. Part IV Iron in sodium phosphate glasses. Physics Chem. Glasses1 (1960) S. 159-164, 165- 169;2 (1961)S. 163-168; 3 (1962)S. 54-57 [Ref. Glastech. Ber. 36 (1963)S. 136].
 12. Navarro J. M. F., Brückner R.: Zum strukturellen Einbau des Eisens in oxidische Gläser. Glastech. Ber. 49 (1976) Nr.4, S. 82-94.
 13. Wang Z. u.M.: In situ structural investigation of iron-containing silicate liquids and glasses. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 59, (1995) Nr.8 S. 1571-1577.
 14. Levy R. A., Lupis C. H. P., Flinn P. A.: Mössbauer analysis of the valence and coordination of iron cations in SiO2-Na2O-CaO glasses. Phys.Chem. Glasses 17 (1976), S. 94-103.
 15. Hannoyer B.; Lenglet M., Dürr J.: Spectroscopic evidence of octahedral iron (III) in soda-lime silicate glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, Band 151 (1992) Heft 3, S. 209-216.
 16. Eissa N. A., El-Meliegy W. M., u.M.: Mössbauer effect, electron spin resonance, and electrical conductivity studies of the effect of iron on the magnetic and electrical properties of sodium silicate glass. Physics and Chemistry of Glasses, Vol. 34 (1993) Nr.1, S. 31-34.
 17. Alberto H. V., Gil J. M.: Redox equilibria of iron in Ti-bearing calcium silicate quenched glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, Band 151 (1992) Heft 1-2, S. 39-50.
 18. Jianrong Qiu, Osaka A., Miura Y.: Application of Mössbauer spectroscopy to iron ions in lithium tellurite glasses. Physics and Chemistry of Glasses, Vol. 33 (1992) Nr. 1, S. 12-15.
 19. Mekki A., Holland D., McConville C. F., Salim M.: An XPS study of iron sodium silicate glass surfaces. Journal of Non-Crystalline Solids, Band 208 (1996) Heft 3, S. 267-276.
 20. Park J. W., Chen H.: The coordination of Fe3+ in sodium disilicate glass. Physics and Chemistry of Glasses Vol. 23 No. 3 (1982) S. 107-109.
 21. Tomandll, G.: Mössbauer Effect in Glasses. Glass: Scince and Techn. Vol. 4B (1990) S. 273-313.
 22. Frischat G. H., Tomandll G.: Mössbaueruntersuchungen von Wertigkeitsverhältnis und Koordination des Eisens in Silikatgläsern. Glastech. Ber. 42 (1969) S. 182-185.
 23. Doenitz F. D., Russ Ch., Vogel W.: Mössbauermessungen an eisenhaltigen Gläsern und Glaskeramiken des systems MgO-Al2O3-SiO2. Silikattechnik, 34 (1983) Heft 5, S. 155-156.
 24. Rüssel Ch.: Iron oxide-doped alkali-lime-silica glasses. Part 1. EPR investigations. Glastechnische Berichte, 66 (1993) Heft 3, S. 68-76.
 25. Rüssel Ch.: Iron oxide-doped alkali-lime-silica glasses. Part 2. Voltammetric studies. Glastechnische Berichte, Band 66 (1993) Heft 4, S. 93-99.
 26. Schreiber H. D., Kochanowski B. K., Schreiber CH. W., Morgan A. B., Coolbaugh T. M., Dunlap T. G.: Compositional dependence of redox equilibria in sodium silicate glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, Band 177 (1994) Heft Complete, S. 340-346.
 27. Burkhard D. J. M.: Iron-bearing silicate glasses at ambient conditions. Journal of Non-Crystalline Solids, Band 275 (2000) Heft 3, S. 175-188.
 28. Burkhard D. J. M.: 57-Fe Mössbauer spectroscopy and magnetic susceptibility of iron alkali silicate glasses. Physics and Chemistry of Glasses, Band 38 (1997) Heft 6, S. 317-322.
 29. Iwamoto N., Tsunawaki Y., Nakagowa H.,Yoshimura T.: Investigation of calcium-iron-silicate glasses by the Mössbauer method. Journal of Non-Crystalline Solids 29 (1978) S. 347-356.
 30. Iwamoto N., Tsunawaki Y., Nakagowa H., Miyago M.: Study of calcium-iron-silicate glasses by Mössbauer spectroskopiy. Journal de Physique, 40 (1979) S. C2-151.
 31. Cole H.: The magnetic susceptibility and constitution of coloured glasses, Part 1. Theoretical conside rations and experimental method, Part 2. Glasses containing iron oxide. J. Soc. Glass Technol. 35 (1951) S. 5-24, 25-40.
 32. de Jong, J.: The influence of different elements on the colour and magnetic susceptibility of glass. Part 1. Iron, J. Soc. Glass Technol 38 (1954) S. 57-83.
 33. Gosselin J. P., Shimony U., Grodzins L., Cooper A. R.: Mössbauer studies on iron in sodium trisilicate glasses. Physics and Chemistry of Glasses Vol. 8 No. 2 (1967) S. 56-61.
 34. Kurkjian C., Sigety A.: Coordination of Fe3+ in glass. Physics Chem. Glasses 9 (1968) S. 73-83.
 35. Kurkjian C.: Mössbauer spectroscopy in inorganic glasses. Journal of Non-Crystalline Solids 3 (1970) S. 157-194.
 36. Taragin M. F., Eisenstein J. C.: Mössbauereffect in some complex borosilicate glasses. J. Non-Crystalline Solids 3 (1969) S. 311-316.
 37. Ballard C. P., Pye L. D.: Glass formation in the iron-soda-silica system. J. Am. Ceram. Soc., Band 59 (1976) Heft 5/6, S. 266-267.
 38. Grave E.: Mössbauer Spectroscopic study of some complex M2OMO-M2O3-SiO2 Glasses. Journal de Physique 41 (1980) S.C1-269-270.
 39. Nolet D. A.: Optical absorption and Mössbauer spectra of Fe, Ti silicate glasses. J. Non-Cryst. Solids, Band 37 (1980) Heft 1, S. 99-110.
 40. Nasrallah M. M., Arif S.K., Bishay A. M.: Conductivity, Mössbauer and electron spin resonance of iron in silicate glass. Mater. Res. Bull., Band 19 (1984) Heft 3, S. 269-277.
 41. Zhang Z.: Structural study of undensified and densified silicate glasses containing iron by Mössbauer and infrared spectroscopy: Implication for bond deformation in silicate glasses. Physics and Chemistry of Glasses, Vol. 34 (1993) Nr.3 S. 95-103.
 42. Schels T., Camara B., Dannheim H.: ESR studies of iron-containing lithium, sodium and potassium silicate glasses before and after irradiation with gamma- and X-rays. Glastechnische Berichte, Band 65 (1992) Heft 6, S. 162-168.
 43. Dyar M. D.: A review of Mössbauer data on inorganic glasses: the effects of composition on iron valency and coordination. American Mineralogist, Vol. 70 (1985) S. 304-316.
 44. Wegener H.: Der Mössbauereffekt und seine Anwendungen in Physik und Chemie. Mannheim, Bibliograph. Inst. Hochschultaschenbücher 2/2a (1965).
 45. PN-ISO 7884-8:2002 Szkło - Lepkość i stałe punkty wiskozymetryczne - Część 8: Oznaczanie (dylatometryczne) temperatury transformacji.
 46. DIN 52 312,Teil 1 bis 5. Prüfung von Glas; Messung der Viskosität. (Februar 1975 bis Mai 1986.)
 47. Dietzel, A., Brückner, R.: Ein Fixpunkt der Zähigkeit im Verarbeitungsbereich der Gläser. Schnellbestimmung des Viskositäts-, Temperatur-Verlaufes. Glastechnische Berichte 3 (1957), s. 73-79.
 48. Zawada A.: Influence of redox equilibrium on the properties of glasses with a high iron concentration.Glass Science and Technology 78 (2005).
 49. Gütlich P., Link R., Trautwein A.: Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry. Inorganic Chemistry, Concepts, 3, Springer, Berlin Heilderberg New York, (1978), s. 280.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu