BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wajda-Lichy Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Perspektywy rewizji oceny kryteriów konwergencji w świetle kryzysu finansowego 2007-2009
Perspectives of Revision of Convergence Criteria Assessment in the Light of Finacial Crisis 2007-2009
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 123, s. 231-239, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Strefa euro, Polityka gospodarcza
Economic crisis, Eurozone, Economic policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego referatu jest wskazanie obszarów, w zakresie których należy oczekiwać rewizji sposobu oceny kryteriów konwergencji. Istotny problem badawczy stanowi kwestia, na ile zakłócenia w funkcjonowaniu strefy euro wynikają z nieodpowiedniej polityki gospodarczej poszczególnych krajów, a w jakim stopniu są efektem niesprawności działania instytucji unijnych, głównie w obszarze weryfikacji adekwatności gospodarek UE pod względem uczestnictwa w obszarze jednowalutowym. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to analyse the potential changes in assessment procedures which refer to Maastricht convergence criteria. Financial crisis has revealed some important weaknesses of Economic and Monetary Union and forced European Commission and ECB to adopt more severe attitudes towards evaluation of convergence criteria. Possible areas of revision of Maastricht criteria outlined in this paper include: more restrictive assessment of fiscal criteria, longer time horizon of price stability evaluation and using additional macroeconomic indexes, like structure balance of payment or level of private sector debt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab (kwiecień 2011).
  2. Krugman P.: Can Europe Be Saved? "The New York Times" 2011, January.
  3. McKinnon R.: Optimal Currency Areas. "American Economic Review" 1963, No. 53.
  4. Mundell R.: A Theory of Optimal Currency Areas. "American Economic Review" 1961, No. 51.
  5. Purfield C., Rosenberg C.: Adjustment under a Currency Peg: Estonia, Latvia and Lithuania during the Global Crisis. IMF Working Paper 10/213, 2010.
  6. Raporty o konwergencji 2010: Zmiany w sposobie kalkulacji wartości referencyjnej dla kryterium stabilności cen. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro. www.mf.gov.pl/_files_/euro/analizy/inne/notatka_raport_o_konwergencji_2010.pdf
  7. Sławiński A.: Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro. Referat na Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa 2007. www.nbp.pl/publikacje/wyklady/plslawinski_euro.pdf
  8. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. C 83/47, 30.03.2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:pl:PDF
  9. Weisbrot M., Ray R.: Latvia's Recession: The Cost of Adjustment With An "Internal Devaluation". CEPR, February 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu