BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobków Agata (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji
Decision-making and Aging
Źródło
Decyzje, 2011, nr 15, s. 23-42, rys., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Ludzie starsi, Przetwarzanie informacji
Decision making, Elderly people, Information processing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problemy związane ze starzejącym się społeczeństwem stanowią wyzwanie dla wielu dziedzin nauki i praktyki. Jednym z procesów, których efektywność zmienia się wraz z wiekiem, jest podejmowanie decyzji. Dynamika zmian spowodowanych przez proces starzenia się jest jednak różna w zależności od tego, jakiej sytuacji dotyczy. Różnice między grupami wiekowymi nie odnoszą się jedynie do jakości podjętej decyzji, ale dotyczą także preferowanych strategii czy satysfakcji z dokonanego wyboru. Przykłady teorii oraz badań uwzględniających procesy starzenia się w podejmowaniu decyzji zostały omówione w tym artykule. Praca porusza także problem podejmowania ryzyka przez osoby starsze oraz kompensacyjnej roli doświadczenia i emocji. (abstrakt oryginalny)

Dealing with the problem of aging society is nowadays a challenging area of interests for both practice and science. Cognitive decline influences the decision-making process in elderly people. Changes in effectiveness of decisions are however situation-dependent. Aging not only affects the quality of decisions, but also strategy selection and choice satisfaction. Contemporary research and theories are discussed in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bechara, Antoine, Antonio R. Damasio, Hanna Damasio i Steven W. Anderson. 1994. Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex. "Cognition", 50 (1-3): 7-15.
 2. Bromley, Denis B. 1969. Psychologia starzenia się. Warszawa: PWN.
 3. Carstensen, Laura L., Helene H. Fung i Susan T. Charles. 2003. Socioemotional selectivity theory and regulation of emotion in the second half of life. "Motivation and Emotion", 27 (2): 103-123.
 4. Charles, Susan T., Mara Mather i Laura L. Carstensen. 2003. Aging and emotional memory: The forgettable nature of negative images for older adults. "Journal of Experimental Psychology: General", 132 (2): 310-324.
 5. Chen, Yiwei i Yalong Sun. 2003. Age differences in financial decision-making using simple heuristics. "Educational Gerontology", 29: 627-635.
 6. Chou, Kee-Lee, Tatia M.C. Lee, Andy H.Y. Ho. 2007. Does mood state change risk taking tendency in older adults? "Psychology and Aging", 22 (2) 310-8.
 7. Dijksterhuis, Ap. i Loran F. Nordgren. 2006. A Theory of Unconscious Thought. "Perspectives on Psychological Science", 1 (2): 95-109.
 8. Dennis, Nancy A. i Roberto Cabeza. 2008. Neuroimaging of Healthy Cognitive Aging. W: F.I.M. Craik i T.A. Salthouse (red.) The Handbook of Aging and Cognition. New York: Psychology Press, 1-54.
 9. Dzik, Bartłomiej i Tadeusz Tyszka. 2004. Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych. W: T. Tyszka (red.) Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 39-75.
 10. Epstein, Seymour, Rosemary Pacini, Veronika Denes-Raj i Harriet Heier. 1996. Individual differences in intuitive-experiential and analytical-rational thinking styles. "Journal of Personality and Social Psychology", 71 (2): 390-405.
 11. Evanschitzky, Heiner i David M. Woisetschläger. 2008. Too Old to Choose? The Effects of Age and Age Related Constructs on Consumer Decision Making. "Advances in Consumer Research", 35: 630-636.
 12. Finucane, Mellisa C.K. Mertz, Paul Slovic i Elizabeth Scholze Schmidt. 2002. Task complexity and older adults" decision-making competence. "Psychology and Aging", 20 (1): 71-84.
 13. Finucane, Mellisa L., Paul Slovic, Judith H. Hibbard, Ellen Peters, C.K. Mertz i Donald G. Macgregor. 2002. Aging and decision-making competence: An analysis of comprehension and consistency skills in older versus younger adults considering health-plan options. "Journal of Behavioral Decision Making", 15: 141-164.
 14. GUS. 2009. Rocznik demograficzny 2009. Warszawa.
 15. Gigerenzer, Gerd i Daniel Goldstein. 1996. Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded rationality. "Psychological Review", 103: 650-669.
 16. Gigerenzer, Gerd. 2007. Fast and Frugal Heuristics: The Tools of Bounded Rationality. W: D.J. Koehler i N. Harvey (red.) Blackwell Handbook of Judgement and Decision Making. Padstow, UK: Blackwell Publishing, 62-88.
 17. Gigerenzer, Gerd i Goldstein, Daniel. 2011. The recognition heuristic: A decade of research. "Judgment and Decision Making", 6 (1): 100-121.
 18. Henninger, Debra E., David J. Madden i Scott A. Huettel. 2010. Processing speed and memory mediate age-related differences in decision making. "Psychology and Aging", 25 (2): 262-70.
 19. Hess, Thomas M., Nicole L. Osowski i Christina Leclerc. 2005. Age and Experience Influences on the Complexity of Social Inferences. "Psychology and Aging", 20 (3): 447-459.
 20. Hsee, Christopher K. 1996. The Evaluability Hypothesis: An Explanation for Preference Reversals between Joint and Separate Evaluations of Alternatives. "Organizational Behavior and Human Decision Processes", 67 (3): 247-257.
 21. Isella, Valleria, Cristina Mapelli, Nadia Morielli, Oriana Pelati, Massomo Franceschi i Ildebardo Marco Appollonio. 2008. Age-related quantitative and qualitative changes in decision making ability. "Behavioural neurology", 19 (1-2): 59-63.
 22. Johnson, Mitzi M. S. 1993. Thinking about strategies: During, before and after making a decision. "Psychology and Aging", 8 (2): 231-241.
 23. Kahneman, Daniel. 2003. A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. "The American Psychologist", 58 (9): 697-720.
 24. Kim, Sunghan, Karl Healey, David Goldstein, Lynn Hasher, Ursula J. Wiprzycka. 2008. Age differences in choice satisfaction: a positivity effect in decision making. "Psychology and Aging", 23 (1): 33-8.
 25. Kovalchik, Stephanie, Colin F. Camerer, David M. Grether, Charles R. Plott i John M. Allman. 2005. Aging and decision making: a comparison between neurologically healthy elderly and young individuals. "Journal of Economic Behavior & Organization", 58 (1): 79-94.
 26. Lee, Tatia M.C., Ada W.S. Leung, Peter T. Fox, Jia-Hong Gao i Chetwyn C.H. Chan. 2008. Age-related differences in neural activities during risk taking as revealed by functional MRI. "Social Cognitive and Affective Neuroscience", 3 (1): 7-15.
 27. Mata, Rui, Lael J. Schooler i Jörg Rieskamp. 2007. The aging decision maker: Cognitive aging and the adaptive selection of decision strategies. "Psychology and Aging", 22 (4): 796-810.
 28. Mata, Rui, Bettina von Helversen i Jörg Rieskamp. 2010. Learning to choose: Cognitive aging and strategy selection learning in decision making. "Psychology and Aging", 25 (2): 299-309.
 29. Mata, Rui, Andreas Wilke i Uwe Czienskowski. 2009. Cognitive Aging and Adaptive Foraging Behavior. "The Journals of Gerontology: Series B "4: 474-481.
 30. Mather, Mara i Laura L. Carstensen. 2003. Aging and attentional biases for emotional faces. "Psychological Science", 14 (5): 409-415.
 31. Mikels, Joseph A., Corrina E. Löckenhoff, Sam J. Maglio, Laura L. Carstensen, Mary K. Goldstein i Alan Garber. 2010. Following your heart or your head: focusing on emotions versus information differentially influences the decisions of younger and older adults. "Journal of Experimental Psychology. Applied", 16 (1): 87-95.
 32. Mutter, Sharon A. i Rebecca M. Pliske. 1994. Aging and illusory correlation in judgments of co-occurrence. "Psychology and Aging", 9 (1): 53-63.
 33. Nielsen, Lisbeth, Brian Knutson i Laura L. Carstensen. 2008. Affect dynamics, affective forecasting, and aging. "Emotion", 8 (3): 318-30.
 34. Pachur, Thorsten, Rui Mata i Lael J. Schooler. 2009. Cognitive aging and the adaptive use of recognition in decision making. "Psychology and Aging", 24 (4): 901-15.
 35. Payne, John. W. i James R. Bettman. 2007. Walking with the Scarecrow: The Information-processing Approach to decision Research. W: D.J. Koehler i N. Harvey (red.) Blackwell Handbook of Judgement and Decision Making. Padstow, UK: Blackwell Publishing. 110-132.
 36. Peters, Ellen. Thomas M. Hess, Daniel Västfjäll i Corinne Auman. 2007. Adult Age Differences in Dual Information Processes: Implications for the Role of Affective and Deliberative Processes in Older Adults' Decision Making. Perspectives on Psychological Science, 2 (1): 1-23.
 37. Pinquart, Martin i Paul R. Duberstein. 2004. Information needs and decision-making processes in older cancer patients. "Critical Reviews in Oncology/Hematology", 51: 69-80.
 38. Queen, Tara L. i Thomas M. Hess. 2010. Age differences in the effects of conscious and unconscious thought in decision making. "Psychology and Aging", 25 (2): 251-61.
 39. Reed, Andrew E., Joseph A. Mikels i Kosali I. Simon. 2008. Older adults prefer less choice than young adults. "Psychology and Aging", 23 (3): 671-5.
 40. Rönnlund, Michael, Erik Karlsson, Erica Laggnäs, Lisa Larsson i Therese Lindström. 2005. Risky decision making across three arenas of choice: are younger and older adults differently susceptible to framing effects? "The Journal of General Psychology", 132 (1): 81-92.
 41. Salthouse, Timothy A. 1996. The processing-speed theory of adult age differences in cognition. "Psychological Review", 103 (3): 403-28.
 42. Selten, Reinhard. 2002. What is Bounded Rationality? W: G. Gigerenzer i R. Selten (red.), Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox. Cambridge, MA: MIT Press. 13-35.
 43. Stanovich, Keith E. i Richard F. West. 2000. Individual differences in reasoning: implications for the rationality debate? "The Behavioral and Brain Sciences", 23 (5): 645-65.
 44. Strough, JoNell, Clare, M. Metha, Joseph P. McFall i Kelly, L. Schuller. 2008. Are older adults less subject to the sunk-cost fallacy than younger adults. "Psychological Science", 19 (7): 650-652.
 45. Stuart-Hamilton, Ian. 2006. Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 46. Tentori, Katya, Daniel Osherson, Lynn Hasher i Cynthia May. (2001). Wisdom and aging: irrational preferences in college students but not older adults. "Cognition", 81 (3): B87-96.
 47. Thornton, Wendy J. i Heike A. Dumke. 2005. Age differences in everyday problem-solving and decision-making effectiveness: a meta-analytic review. "Psychology and Aging", 20 (1): 85-99.
 48. Todd, Peter M. 2001. Fast and Frugal Heuristic for Environmentally Bounded Minds. W: G. Gigerenzer i R. Selten (red.) Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox. Cambridge, MA: MIT Press. 51-70.
 49. Tyszka, Tadeusz. 2010. Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 50. Wood, Stacey, Jerome Busemeyer, Andreas Koling, Cathy R. Cox, C i Hasker Davis. 2005. Older adults as adaptive decision makers: evidence from the Iowa Gambling Task. "Psychology and Aging", 20 (2): 220-5.
 51. Zamarian, Laura, Hermann Sinz, Elisabeth Bonatti, Nadia Gamboz i Margarete Delazer. 2008.
 52. Normal aging affects decisions under ambiguity, but not decisions under risk. "Neuropsychology", 22 (5): 645-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-0092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu