BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moszyński Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Koncepcje ładu stanowionego Waltera Euckena i ładu spontanicznego Friedricha Augusta von Hayeka - próba analizy porównawczej
The Concepts of Walter Eucken's Designed Order and Friedrich August von Hayek's Spontanous Order - an Attempt of a Comparative Analysis
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 2, s. 121-133, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Neoliberalizm, Ład społeczno-gospodarczy, Ordoliberalizm
Neoliberalism, Social-economic order, Ordoliberalism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę zestawienia poglądów Friedricha Augusta von Hayeka i Waltera Euckena na temat ładu gospodarczego. Rozważania zmierzają do uzasadnienia tezy o wysokim stopniu komplementarności koncepcji obu badaczy. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to juxtapose the views of Walter Eucken and Friedrich August von Hayek on economic order. Considerations tend to justify the thesis of the high degree of complementarity of the concepts of two neoliberal thinkers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Miszewski M. (2006), Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Barry N. (1982), The Tradition of Spontaneous Order: A Bibliographical Essay, [w:] L.P. Liggio (red.), Literature of Liberty: A Review of Contemporary Liberal Thought, Vol. V, No. 2, Summer 1982, Cato Institute, s. 7-58, http://oll.libertyfund.org (20.11.2011).
 3. Böhm F. (1989), The rule of law in the market economy, [w:] A. Peacock, H. Willgerodt (red.), Germany's Social Market Economy: Origins and Evolution, MacMillan, London.
 4. Demsetz H. (1988), Ownership, Control, and the Firm: The Organization of Economic Activity, Vol. 1, Blackwell Publishers, Oxford.
 5. Ebenstein A.O. (2001), Friedrich Hayek: A Biography, Palgrave Macmillan, London.
 6. Eucken W. (2005), Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 7. Godłów-Legiędź J. (1992), Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, WN PWN, Warszawa.
 8. Hayek F.A. von (1948), Individualism and Economic Order, The University of Chicago Press, Chicago.
 9. Hayek F.A. von (1963), Arten der Ordnung, [w:] Hayek F.A. von (2003).
 10. Hayek F.A. von (1988), The Fatal Conceit, The Errors of Socialism, Routledge, London.
 11. Hayek F.A von (1998), Law Legislation and Liberty, Vol. 2, The Mirage of Social Justice, Routledge, London.
 12. Hayek F.A. von (2003), Rechtsordnung und Handelnsordnung, [w:] F.A. von Hayek (wybór pod red. M. Streita), Rechtsordnung und Handelnsordnung, Aufsätze zur Ordnungsökonomik, Mohr Siebeck, Tübingen.
 13. Oswalt, W. (2008), Offene Fragen zur Rezepzion der Freiburger Schule, [w:] Goldschmidt N., Wohlgemuth M. (red.), Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik, Walter Eucken Institut, Mohr Siebeck, Tübingen.
 14. Pies I. (2001), Eucken und Hayek im Vergleich. Zur Aktualisierung der ordnungspolitischen Konzeption, ",Untersuchungen zur Ordnungstheorie und Ordnungspolitik 43", Walter Eucken Institut, Mohr Siebeck, Tübingen.
 15. Rembold S. (2006), Das Bild des Menschen als Grundlage der Ordnung, Dissertation, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, Köln.
 16. Richter R. (2010), German "Ordnungstheorie" from the Perspective of the New Institutional Economics, Social Science Research Network, http://ssrn.com/abstract=1815563.
 17. Streit M., Wohlgemuth M. (2000), The Market Economy and the State. Hayekian and Ordoliberal Conceptions, [w:] Koslowski P. (red.), The Theory of Capitalism in the German Economic Tradition, Springer, Berlin-Heidelberg.
 18. Streit M. (1999), Rechtsordnung und Handelnsordnung, "ORDO, Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft", Bd. 50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu