BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobrowska Agnieszka (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Realizowanie funkcji redystrybucyjnej przez państwo za pomocą systemu emerytalnego
Realization of Redistributive Function by the State with the Use of Pension Scheme
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 3 (12), s. 24-31, bibliogr. 11 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Redystrybucja dochodów, Emerytury, System emerytalny
Redistribution of income, Pensions, Pension schemes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest określenie, czy przez system emerytalny państwo realizuje funkcję redystrybucyjną, w jaki sposób się to odbywa i jakie instrumenty są w tym zakresie wykorzystywane. Ze względu na współistnienie starego i nowego systemu emerytalnego w Polsce w artykule wskazano kierunki redystrybucji w ramach obu rozwiązań. Redystrybucja ta ma miejsce pomiędzy pobierającymi świadczenia, np. od mężczyzn do kobiet, oraz pomiędzy pracującymi a emerytami. Ze względu na niedoskonałości formuł wyliczania świadczeń na starych zasadach można stwierdzić, że idea redystrybucji środków od bogatszych do biedniejszych w wielu przypadkach jest naruszona, głównie z powodu istnienia wielu grup uprzywilejowanych i przechodzenia na emerytury przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to determine whether by the pension scheme the state realizes redistributive function, how it works and what instruments are used in this field. Due to the coexistence of the old and new pension scheme in Poland, the article indicates the direction of redistribution by both of them. This redistribution takes place among beneficiaries, i.e. among men and women or among employed and retired people. Because of the imperfections of the formulas used for calculating the benefits according to the old rules, it can be concluded that the idea of redistributing funds from the richer to the poorer, is disturbed in many cases, mainly due to the existence of many privileged groups and possibility of retiring before achieving the statutory age.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, PWN, Warszawa 1994.
 2. Komunikat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z 13 lutego 2012 r.
 3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU 1998, nr 137, poz. 887 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU 1998, nr 162, poz. 1118 z poźn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (DzU 2011, nr 75, poz. 398).
 6. Załącznik do Komunikatu Prezesa GUS z dnia 23 marca 2012 r., http://www.stat.gov.pl/gus/5840_ 12772_PLK_HTML.html.
 7. http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/406103,w_czechach_oszczedzajac_na_emeryture_mozna_skorzystac_z_ulgi.html.
 8. http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/624436,w_2013_r_powrot_do_waloryzacji_procentowej_rent_i_emerytur.html.
 9. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_894_PLK_HTML.html.
 10. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12772_PLK_HTML.html.
 11. http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu